Prázdniny a deti

Blíži sa čas letných prázdnin. Pre deti vytúžený oddych, pre mnohých rodičov starosti. Väčšina rodičov nemá toľko dovolenky, aby mohli so svojimi ratolesťami tráviť voľný čas počas celého leta. A tak nastáva otázka: ako deťom zorganizovať prázdninový čas tak, aby si ho užili, ale aby boli pod dohľadom?

Deti by si mali počas letných prázdnin predovšetkým oddýchnuť a načerpať novú energiu. Deťom prospieva zmena prostredia, stretávanie sa s kamarátmi, spoznávanie nových priateľov, rôzne aktivity.

Spoločná dovolenka

Ak sa vyberieme s deťmi na dovolenku, nečakajme, že si oddýchneme. Zvlášť ak sú deti menšie. Potrebujú našu starostlivosť, potrebujú program a dohľad. Môžeme si však dovolenku spoločne užiť, tešiť sa so spoločných aktivít prispôsobených detskému svetu. Dôležité je striedanie oddychu a aktivít, aby sa nevyčerpali deti ani rodičia.

K dedkovi, k babke

Mnohé deti si užívajú prázdniny u starých rodičov. Okrem toho, že máme pre nich „ program“, utužujú sa tak aj vzťahy v širšej rodine. Dnešní starí rodičia však často krát ešte pracujú a tak musíme deťom hľadať iné spôsoby trávenia času.

Tábory

V súčasnosti už takmer v každom meste fungujú denné tábory. Mnohé z nich majú aj špecifické zameranie (šport, prírodovedný tábor, indiánsky tábor a pod.). Preto by sme mali tábory vyberať aj vzhľadom k záujmom dieťaťa. Či už ide o denný typ alebo pobytový tábor, mali by sme si pri výbere všímať: zameranie činnosti, lokalitu, referencie, overiť si osobu vedúceho tábora, cenu, prípadne jedálny lístok. Najmä osoba vedúceho tábora a animátorov je dôležitá, ide predsa o naše deti ktoré im zverujeme do rúk.

Opatrovateľka

Jednou z možností ako mať dieťa pod dohľadom dospelej osoby je au pair. Aj tu však treba brať do úvahy, či ide o osobu zodpovednú, aké má skúsenosti s deťmi, prípadne referencie od známych, iných rodičov.

Kedy môže dieťa zostať doma samé

Názory, od ktorého roku je to vhodné sa rôznia. V jednom sa však zhodujú – dieťa musí byť primerane zrelé. Najskôr však po desiatom roku. Dieťa by sa nemalo samé báť, malo by vedieť kam má zavolať v prípade potreby, malo by sa dať na neho spoľahnúť aj v iných veciach. Určite nie je dobré nechať dieťa samé na prvýkrát cely deň. Je to veľký krok k samostatnosti a osamostatňovať sa je treba postupne.

Nepreťažujme deti

Mnohí rodičia v snahe zabezpečiť deťom čo najpestrejší program, niekedy príliš zahltia deti aktivitami a zážitkami. Efekt môže byť potom opačný. Dieťa nie je spokojné, pretože je unavené, zahltené množstvom podnetov. Ideálne je striedanie oddychových a aktivačných činností. Je dobre, ak máme určitý harmonogram, čo kedy budeme spoločne robiť a kedy má dieťa čas vyhradený pre seba. Platí to najmä pre staršie deti.

Pozor na úrazy!

V čase letných prázdnin je až 100% nárast detských úrazov. Najlepšie je úrazom predchádzať preventívnymi opatreniami. Poznanie rizík a ich eliminácia je kľúčovým faktorom prevencie. Dopravné nehody predstavujú 21% podiel úrazovosti detí. Dbajte na to, aby bolo dieťa dostatočne informované ako sa má správať pri prechádzaní cez cestu, nikdy nenechajte dieťa samé sa hrať v blízkosti ciest či železničnej trate. Správne použitý bezpečnostný pás znižuje riziko usmrtenia až o 61%.

Zabezpečte, aby malo dieťa pri bicyklovaní vždy cyklistickú prilbu.

Vytvorte bezpečný domov a bezpečné prostredie pre dieťa. Úrazy v domácnosti predstavujú 36% podiel úrazovosti detí. Pri športových aktivitách nepodceňujte ich špecifické riziká, nepreceňujte svoje schopnosti a sily, dbajte na dostatočný pitný režim. Nenechávajte deti bez dozoru pri vode! Pri člnkovaní vždy zabezpečte záchrannú vestu. Na Slovensku sa ročne utopí 20 detí a 130 dospelých.

V neznámom prostredí hrozia najmä pády, **dieťa v novom prostredí nepozná riziká.**V logickom myslení, postrehu, sústredení a predvídaní nebezpečenstva sa deti blížia k schopnostiam dospelých až po 12.roku. Preto je potrebné, aby mali pri sebe zodpovednú dospelú osobu.

Napriek možným nástrahám, užite si prázdninový čas tak, aby boli spokojné nielen deti ale aj vy, rodičia.

Literatúra

- Ing. S. Hruškovic, národný koordinátor prevencie úrazov u detí a dorastu v SR, otvorený list Rescue team Slovakia
747_Robo_747

Krásne typické slovenské prázdniny :) Zaujímalo by ma či aj vy čítate s deťmi cez prázdniny. My sa snažíme s nimi čítať a naše deti to berú ako vrcholný útok n ich osobu :D a to sa snažíme vyberať fakt zaujímavé tituly teraz starwars ihneď ako to egmont vydal