Iba tretina psoriatikov sa lieči

Jedno až dve percentá stredoeurópskej populácie trpia psoriázou – chronickým zápalovým ochorením kože. Napriek tomu, že psoriáza sa navonok prejavuje „len“ ako ochorenie kože, a teda nie je problémom srdca alebo nádorom, pocit nezávažnosti je iba zdanlivý.

Psoriáza je systémové ochorenie celého tela, ktoré nepozorovane ohrozuje celý organizmus. Toto ochorenie môže znižovať kvalitu života porovnateľnou mierou ako napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka, astma či depresia. Viditeľné postihnutie kože, pri ktorom je pokožka tela suchá a šupinatá hlavne na kolenách, lakťoch či vo vlasoch sa môže prejaviť u človeka v ktoromkoľvek veku a býva už celoživotnou diagnózou.

Celkový dopad psoriázy na život človeka závisí od viacerých faktorov akými sú lokalita, rozsah a intenzita jej prejavov v kontexte so subjektívnym vyrovnávaním sa pacienta s ochorením a spôsobom, účinnosťou a bezpečnosťou liečby. Ide teda o problém nielen z medicínskeho, ale aj estetického a psychologického hľadiska. Psoriatici si zahaľujú postihnuté miesta pred zrakmi okolia, ktoré sa bezdôvodne obáva prenosu vyvýšených ložísk poskytými šupinami. Choroba dokonca môže negatívne ovpyvniť sociálny či sexuálny život jedinca.

Podľa posledných odhadov sa na Slovensku lieči ambulantne približne 24 tisíc pacientov so psoriázou, čo na základe údajov o výskyte tohto ochorenia (prevalencii) znamená, že sa lieči iba tretina Slovákov. Rovnaký nesúlad medzi počtom prevalentných a liečených pacientov je vraj aj v zahraničí. Napríklad podľa jedného amerického výskumu túto chorobu si lieči u odborníka iba jeden z piatich psoriatikov. Liečbu vyhľadávajú najmä pacienti v produktívnom veku s veľkým rozsahom kožných prejavov. Pritom podľa epidemiologických pozorovaní žijú ťažkí psoriatici v priemere o 10 rokov menej než priemerná populácia. Pre porovnanie, fajčenie skracuje život o 7,5 roka.

Moderná dermatológia v súčasnosti disponuje širokou ponukou rôznorodých liečebných metód, ktoré dokážu ochorenie dlhodobo stabilizovať. Cestu k životu bez psoriázy otvára práve biologická liečba, ktorá po piatich rokoch na trhu potvrdzuje napĺňanie vysokých očakávaní a dosahované výborné výsledky u pacientov.

Dermatológ MUDr. Slavomír Urbanček ich označuje ako veľký posun v liečbe psoriázy: „Biologiká umožnili mnohým pacientom návrat do plnohodnotného života po mnohých rokoch utrpenia.“ O možnostiach a dostupnosti liečby sa môžu pacienti dozvedieť aj v online poradni s odbornikmi na adrese www.bezpsoriazy.sk.