Kde získať informácie o celiakii?

Pokiaľ sa u Vás vyskytne ochorenie celiakia, je dobré ak sa viete zorientovať pri získavaní najnovších poznatkov o ochorení, liečbe a taktiež o vhodných produktoch, ktoré neobsahujú glutén. Veľkú prácu pre informovanosť obyvateľov zabezpečujú rôzne občianske združenia. Ich zoznam spolu s kontaktmi vám prinášame.

Pokiaľ sa u Vás vyskytne ochorenie celiakia, je dobré ak sa viete zorientovať pri získavaní najnovších poznatkov o ochorení, liečbe a taktiež o vhodných produktoch, ktoré neobsahujú glutén.

Veľkú prácu pre informovanosť  obyvateľov o dostupnosti bezlepkovej stravy zabezpečujú občianske združenia alebo mimovládne organizácie. Ich zoznam spolu s kontaktmi vám prinášame.

Možnosti informovania sa podľa regiónov:

Občianske združenie celiatikov, Bratislava
Združuje celiatikov a ich priaznivcov z celého Slovenska.
Jégého 9, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/556 42 718; Fax: 02/556 42 719
Mail: khajtasova@mail.t-com.sk, mhajtas@mail.t-com.sk, ozc@mail.t-com.sk, www.celiakia.sk
Predseda: Ing. Mikuláš Hajtáš
Informačné centrum celiatikov v Bratislave
Kutlíkova 17, (budova Miestneho úradu BA V Petržalka)
8 poschodie č. dv. 807
Tel.: 02/ 68 28 69 07
Osobnú návštevu je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.
Ootvorené: pondelok, streda, piatok od 9.00 hod do 12.00 hod.
Občianske združenie Bezlepky, Bratislava
Jána Stanislava 15, 841 05 Bratislava
Tel.: 02 / 624 11 323; mobil: 0903 244 243
Mail: bezlepky@sevcovic.sk
Web: www.bezlepky.sk
Predseda: Ing. Dušan Ševčovič.
Kkancelária: areál firiem Gessayova ul., 851 03 Bratislava
Občianske združenie Slovenskej spoločnosti, Pieštany
Pribinova 2, P.O.Box D5, 921 01  Piešťany
Tel: +421 904 065 747, +421 902 624 933
Mail: ssc@post.sk; ssc.piestany@gmail.com
Predseda: Ing. Haberern Igor
Informačné centrum SSC
Krajinská 3, 921 01 Piešťany
Tel. : +421904065747
Slovenská spoločnosť celiatikov, Trenčín
Duklianskych hrdinov 24, 911 01 Trenčín
Tel.: 0903 273 392
Mail: ssc.tn@comtron.sk; www.celiakpn.sk
Predseda: Katarína Malíková, mail: malikova.k@gmail.com
Slovenská spoločnosť celiatikov, Topoľčany
Kuzmice 196, 956 21 Jacovce
Tel.: 0908 733 096
mail: ssctopolcany@gmail.com
Web: www.celiakpn.sk
Predseda: Mária Galbavá, tel.: 0908 733 096
Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s celiakiou, Košice
Ústav hygieny LF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 08 Košice
Tel.: 055 / 622 26 10, kl.128,  mobil:  0908 543 668
Mail: rimarova@central.medic.upjs.sk
Predseda: MUDr. Kvetoslava Rimárová,CSc.
Slovenská liga celiakov, Trnava
Radlinského 1, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 551 28 12, mobil: 0903 378 050, 0904 282 568
Mail: celiakia@golemtech.sk
Predseda: Ing. Viera Hankovičová
Občianske združenie celiatikov, Žilina
Predmestská 1613, 010 00 Žilina
Tel.: 0911 581 618
Mail: helena.hrinova@chello.sk
Web: www.ozcelia.weblahko.sk
Predseda:  Helena Hrinová
Občianske združenie celiastred, Banská bystrica
Nám. Ľ. Štúra 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 0918 371 161
Mail: celiastred@zoznam.sk
Web: www.celiastred.mci.sk
Predseda: RNDr. Terézia Ondrušíková
Občianske združenie Slniečko, Prešov
Tel.:  051 / 452 10 75,  mobil:  0907 333 643
Mail:  rgerova@szm.sk
Predseda:  MUDr. Renáta Gerová
Občianske združenie celiastred, Martin
Tel.:  0905 476 681
Mail:  lettrichova@marticonet.sk
Web: www.ozceliakiamt.estranky.sk
Predseda:  Jana Lettrichová
Občianske združenie CELI-TEAM, Kremnica
Dolná 51 / 25, Kremnica
Tel.:  0903 511 853
Mail:  majamich@centrum.sk
Predseda: Maria Michalková

Cenné informácie o trhu s výrobkami vhodnými pre celiatikov získate nielen z publikácií ale aj z niektorých  internetových stránok, a to buď na slovenskej stránke www.celiakia.sk alebo českej stránke www.coeliac.cz a www.celiakpn.sk.

Ďalšie potrebné informácie sú na stránkach www.aoecs.orgwww.bezlepkovadieta.cz.

Pacienti s celiakiou potrebujú poznať výrobcov bezlepkových produktov. Niektorí výrobcovia sú zahraničné firmy a informácie o nich získate napríklad na www.ds4you.com. Na tejto adrese sa dozviete, že vo svete je možné prísť do pizzérie a objednať si pizzu bezlepkovú. Veľmi citlivo k bezlepkovej diéte sa stavajú aj ďalšie veľké firmy napr. v Škandinávii www.semper.se , www.moilas.fi. Bezlepkové potraviny zabezpečuje aj nemecký výrobca  www.hammermuehle-shop.de a mnohé ďalšie.

Na internetovej stránke www.health.gov.sk zistíte informácie, ktoré bezlepkové potraviny sú podľa opatrenia MZ SR  finančne dotované zdravotnými poisťovňami a môžete ich bezplatne alebo s doplatkom zakúpiť v lekárni. Kategorizácia: www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-dietetickych-potravin

Veľkým plusom je, že ľudia trpiaci celiakiou môžu za menší doplatok získať potrebné zložky napr. k výrobe bezlepkového chleba a pečiva. Zoznam výrobkov čiastočne hradených poisťovňami a s doplatkom pacienta však zahŕňa aj bezlepkový už upečený svetlý trvanlivý chlieb, bezlepkové cestoviny, bezlepkové žemle, bezlepkové keksy, bezlepkové praclíky, bezgluténové musli, bezlepkové sucháre.

Podľa  platnej legislatívy je však získanie určitého množstva bezlepkových produktov z lekárne s prispením poisťovní limitované určitým množstvom alebo počtom kusov na 1 mesiac. Taktiež pokrytie platby bezlepkových produktov je ovplyvňované s vekom poistenca.

Náš štát aj mimovládne organizácie chcú  pomôcť pacientom s diagnózou celiakia a to najmä kompenzačnými príplatkami k diétnemu stravovaniu. Ak je pacient veľmi chorý, môže s touto diagnózou byť dokonca držiteľom preukazu ZŤP (závažné zdravotné poškodenie), čo určitým spôsobom pomáha chorej osobe.

Informácie z tohto príspevku sú orientačné a liečenie celiakie musí byť prediskutované s lekárom.