Tradičné liečby osteoartrózy

Degeneratívne ochorenia kĺbov predstavujú chorobné zmeny, ktoré sú charakterizované „opotrebovaním“ kĺbovej chrupavky, zahustením a zmenou kostnej štruktúry pod kĺbovou chrupavkou a zúžením kĺbovej štrbiny. Tieto zmeny spôsobujú deformáciu, nerovnosť kĺbových plôch, a tým nerovnomerné zaťaženie, t.j. nerovnomerné rozdelenie síl pôsobiacich na kĺbové plochy. 

osteoporoza_laket_8-12-2015_hlavny

Zdroj foto: Shutterstock.com

Príznaky

Osteoartróza sa najčastejšie rozvíja na veľkých kĺboch tela - bedrový, kolenný a ramenný kĺb, nie je však vylúčené postihnutie ostatných kĺbov.
Hlavným príznakom je bolesť postihnutého kĺbu pri námahe. Neskôr, s postupným progresom, sa objavujú aj bolesti v pokojnom stave. Typická býva ranná stuhnutosť kĺbu a tzv. štartovacia bolesť na začiatku pohybu.


Prečítajte si o osteoartróze tiež:

Prečo vzniká a aký je priebeh?

Liečba

Liečba je v prvom rade zameraná na prevenciu závažnejších štrukturálnych zmien kĺbov, spomalenie progresu už vzniknutých zmien, ako aj na zmiernenie ťažkostí pacienta. V zásade rozlišujeme liečbu konzervatívnu a operačnú.

Operačná liečba

V rámci operačnej liečby rozlišujeme operačné výkony zameriavajúce sa na prevenciu vzniku osteoartróz - ako napr. operačná liečba následkov úrazovkorekcia vrodených alebo získaných deformít, a operačné výkony terapeutické, ktoré majú za úlohu zmierniť následky už vzniknutých osteoartrotických zmien - náhrada poškodeného kĺbu implantátom, preťatie kosti s fixáciou v zmenenom osovom postavení, odstránenie kĺbovej výstelky atď.

Konzervatívna liečba

Konzervatívna liečba ponúka viacero možností ovplyvnenia vzniku chorobných kĺbových zmien. Základom akejkoľvek formy liečby je aktívna spolupráca pacienta a dodržiavanie odporúčaní lekára.

Úprava životosprávy

Úpravou životosprávy, ako aj redukciou hmotnosti v prípade nadváhy a vyhýbaním sa športom, kde dochádza k preťažovaniu kĺbov, dokáže pacient aktívne prispieť k pozitívnemu výsledku liečby. Pravidelná pohybová aktivita je neoddeliteľnou súčasťou konzervatívneho ovplyvnenia degeneratívnych kĺbových ochorení.

Vhodné sú športy, pri ktorých je zabezpečený pohyb v kĺbe v odľahčení - napr. plávanie, bicyklovanie pri artróze kolena a bedrového kĺbu. Pri týchto športoch sa zlepšuje prekrvenie kĺbu a výživa chrupavky kĺbovou tekutinou. Zároveň sa znižuje riziko osteoporózy, spôsobenej nečinnosťou postihnutých partií tela. bazen_dochodci_8-12-2015

Zdroj foto: Shutterstock.com

Rehabilitácia

Liečebná rehabilitácia patrí medzi najstaršie medicínske odbory a prostredníctvom prepojenia takmer všetkých orgánových systémov s pohybovým aparátom umožňuje vnímať človeka komplexne a zasahovať do liečebného procesu na rôznych úrovniach.

Pod vedením odborníkov sa analyzujú pohybové vzorce - jednotlivé pohyby a spôsob zaťažovania jednotlivých kĺbov. Rehabilitácia napomáha k vytváraniu správnych pohybových vzorcov namiesto zle vyvinutých stereotypov. Dostatočne silné svalstvo so správnym zapájaním svalových skupín slúži jednak ako opora, aj ako účinný prostriedok na odľahčenie postihnutého kĺbu.

Pohybová terapia - fyzioterapia

Pohybová terapia (fyzioterapia) má široké uplatnenie pri ovplyvnení chorobného procesu v prípade degeneratívnych kĺbových ochorení. Jej úlohou je vstupovať do deja pohybu na úrovni kĺbov, svalov a väzov. Cieľom fyzioterapie je predovšetkým zlepšenie stability a odľahčenie zaťažovania kĺbov posilňovaním svalov, zväčšenie rozsahu pohyblivosti v jednotlivých kĺboch, ako aj obmedzenie rizika vzniku skrátenia jednotlivých svalových skupín (ktoré fixujú postihnutý kĺb a limitujú rozsah pohyblivosti kĺbu).

K problematike zväčšenia rozsahu pohybu v postihnutom kĺbe musíme pristupovať komplexne, keďže obmedzená hybnosť je spôsobená rôznymi faktormi (deformácia kĺbových plôch, zvraštenie a skrátenie kĺbového puzdra a okolitých väzov, skrátenie alebo oslabenie svalov ). Na tento účel nám slúžia rôzne mobilizačné a manipulačné techniky, trakcia, aktívna a pasívna pohybová terapia kĺbov.

Ďalšou možnosťou podpory svalov a väzov v okolí postihnutého kĺbu je tzv. Kinezio - Taping. Správne naložené elastické tejpovacie pásky (nalepené na kožu) podporujú prekrvenie, svalovú aktivitu a tíšia bolesť.

Fyzikálna liečba

Fyzikálna liečba je metóda využívajúca pôsobenie rôznych druhov fyzikálnej energie. Za účelom zmiernenia ťažkostí pacientov trpiacich osteoartrózou využívame pozitívne účinky vodoliečby, elektroliečby, ultrazvuku a magnetoterapie. Fyzikálna liečba je aplikovateľná jednak pri chronických bolestiach, ako aj pri akútnom zhoršení klinického stavu, avšak zvolená metóda fyzikálnej liečby musí byť správne indikovaná.

Fyzikálne liečebné metódy majú päť hlavných účinkov:

  • Zmierňujú bolesť - pôsobia analgeticky
  • Uvoľňujú svaly - pôsobia myorelaxačne
  • Zlepšujú prekrvenie a výživu - trofotropný účinok
  • Zmierňujú opuch - antiedematózny účinok
  • Pôsobia protizápalovo - antiflogistický účinok

Efektívnou metódou na zmiernenie chronických a akútnych bolestí je často indikovaná Termoterapia. Aplikáciou tepla a chladu na postihnutý kĺb dokážeme ovplyvniť lokálne krvné zásobenie a výživu v liečenej oblasti.  Teplo vo forme termofórov alebo zábalov podporuje prekrvenie kĺbu a uvoľnenie okolitých svalov a šliach. Pôsobí priaznivo pri kĺbovej stuhnutosti a zmierňuje štartovacie bolesti. V prípade kĺbovej infekcie, opuchu a akútneho zhoršenia stavu je vhodné použitie chladu - studené alebo ľadové obklady.


Prečítajte si o osteoartróze viac:

Prečo vzniká a aký je priebeh?