Doplnky výživy pri prevencii rakoviny

Výživové doplnky sú určené na doplnenie prirodzenej stravy. Od bežných potravín sa odlišujú koncentrovanými zdrojmi živín. Patria sem predovšetkým vitamíny, minerálne látky ale aj mnoho iných substancií.

doplnky_rakovina_25-1-2016_hlavny

Zdroj foto: Shutterstock.com

Menej informovaní konzumenti si výživové doplnky zamieňajú s liekmi. Tieto doplnky stravy neslúžia ako náhrada rozmanitej a pestrej stravy. Zákon stanovuje, že pri prezentácii a reklame sa im nesmie prisudzovať schopnosť prevencie, liečby, či dokonca vyliečenia chorôb. Tvrdenia na ich obaloch ani v reklamách nesmú byť nepravdivé, dvojzmyselné alebo klamlivé.


Prečítajte si tiež:

Aká je doplňujúca liečba rakoviny?

Výživové doplnky pri nádorových chorobách

 Vo vzťahu k onkologickým nádorom sa dajú výživové doplnky užívať:

  • pri ich prevencii,
  • ako doplnky popri liečbe nádorov
  • na dosiahnutie vyliečenia
  • na zlepšenie protinádorovej imunity
  • na zmiernenie účinkov chemo a rádioterapie
  • na zvýšenie nedostatočného príjmu živín zo stravy

Výživové doplnky pri prevencii rakoviny

 Odborné lekárske spoločnosti, zamerané na výskum rakoviny prisudzujú skutočný význam výživovým doplnkom pri nádorových chorobách pre posledné dva z vymenovaných cieľov. Pri prevencii rakoviny sa odporúča skôr dodržiavať zásady zdravého stravovania a aktívnej pohybovej životosprávy, než sa spoliehať na doplnky stravy. Za najvhodnejší zdroj živín s preventívnym protinádorovým účinkom pokladajú potravu (zdravú preventívnu výživu). Napriek tomu majú svoje miesto a aj význam pri nádorovej prevencii i liečbe onkologických pacientov. zdrava_strava_25-1-2016

Zdroj foto: Shutterstock.com

Zo živín, ktoré sa zvyknú dopĺňať (suplementovať), je to napríklad kyselina listová, vitamín D, železo, vitamín B12, antioxidanty, ako napríklad vitamín C, vitamín E, selén, betakarotén, ďalej aj vápnik alebo probiotiká. Na záver zdôrazňujeme, že užívanie akýchkoľvek potravinových doplnkov treba vždy konzultovať s ošetrujúcimi lekármi (v tomto prípade najlepšie s onkológmi, ktorí pacientov liečia, alebo s praktickými lekármi), prípadne s lekárnikmi. Môžu totiž vstupovať do interakcií s užívanými liekmi a tak účinnosť dôležitých liekov neraz významne zmeniť (znížiť alebo zvýšiť) a mať tak dosah na výsledok onkologickej aj ďalšej liečby. Dôležitá je aj dávka doplnku výživy, nakoľko tá istá látka môže mať iný fyziologický účinok v závislosti od podávanej dávky.

Dietetické potraviny na osobitné medicínske účely

Od výživových doplnkov treba odlíšiť potraviny určené na osobitné výživové účely. Ide o nutričné doplnky (najčastejšie nutridrinky), určené na pomalé popíjanie pomocou slamky (sŕkanie, anglicky „sipping“). Pri nich sa nejedná o doplnky výživy v pravom slova zmysle, ale sofistikované a dobre premyslené potraviny, ktoré sú väčšinou v tekutej forme vhodné na okamžité popíjanie a iba niekedy sú vo forme prášku, ktorý sa rozpustí vo vode, alebo pridáva do inej potravy.

Tieto potraviny fungujú ako nutričná podpora a majú veľký význam pri prevencii alebo liečbe podvýživy, a to aj (avšak nielen) v súvislosti s onkologickými nádormi. Sú voľne dostupné v lekárňach bez predpisu lekára, alebo aj na predpis. Ich preskripciu regulujú zdravotné poisťovne osobitnými predpismi. Užívanie týchto potravín treba takisto vždy konzultovať s lekárom.


Prečítajte si aj tento článok:

Aká je doplňujúca liečba rakoviny?