Celoročná alergická nádcha a jej riziká

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je alergia štvrté najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie na svete, pričom na Slovensku počet alergikov za posledných sto rokov narástol z pol percenta až na viac ako 40 percent populácie.

Chronická alergická nádcha patrí k najčastejším chronickým ochoreniam najmä mladej a strednej generácie a jej výskyt sa odhaduje asi na 20 percent populácie. Celoročná alergická rinitída (nádcha) je spôsobená alergénmi vyskytujúcimi sa v priebehu celého roka. Ide najčastejšie o alergény vnútorného prostredia ako sú roztoče, spóry domových plesní, či alergény zvieracieho pôvodu (srsť, epitélie zvierat). Od sezónnej nádchy ju odlišuje jej priebeh. Kým pri sezónnej precitlivenosti, ktorá vzniká nárazovo a má aj búrlivé prejavy (sťažené dýchanie, svrbenie v nose, vodnatý výtok z nosa, slzenie, kýchanie, opuch mihalníc, atď.), je pri celoročnej nádche pôsobenie alergénu dlhodobé a v menších dávkach, čo vyvoláva trvalejšie a silnejšie zápalové zmeny na sliznici nosa.

Ako sa prejavuje?

K najčastejším prejavom patrí opuch sliznice a nepriechodnosť nosa. Svrbenie nie je časté, takisto ako ani postihnutie očí.

Pri upchatí spojovacej cesty medzi nosom a dutinou stredného ucha vzniká zápal stredného ucha, čo zapríčiní poruchy sluchu. Tiež môže dôjsť k strate čuchu, či chuti, a môžu vzniknúť aj ďalšie komplikácie, ako chronický zápal prínosových dutín, či mandlí. V dôsledku stekania hlienu do nosohltanu a dýchacích ciest, dochádza k vykašliavaniu hlienu.

Ochorenie ako také však nemá akútny priebeh, je skôr zdĺhavé. Často býva zle diagnostikované a liečené ako infekčná nádcha, čo samozrejme, nevedie k zlepšeniu stavu.


Poznáte tieto alergie? Pozrite sa na ne:

Zvláštne alergie

Hyperreaktívna nádcha

Celoročnú alergickú nádchu môže pripomínať nealergická hyperreaktívna nádcha, ktorá má rovnaký priebeh, nie je však preukázaná väzba na zodpovedný alergén. Pri tomto type nádchy býva častá denná premenlivosť ťažkostí s kýchaním a vodnatou sekréciou z nosa ráno, a naopak nepriechodnosť nosa v noci. Problémy môžu vyvolávať zmeny teploty a vlhkosti vzduchu, intenzívne pachy a vône, či cigaretový dym. Nádcha je tiež jeden z hlavných rizikových faktorov pre vznik astmy.

Bronchiálna astma

Je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje sťaženým dýchaním, pískaním, či kašľom, zahlienením a opuchnutou sliznicou priedušiek. Najmä neliečená, resp. nedostatočne liečená nádcha pretrvávajúca niekoľko rokov často predchádza vzniku astmy. Takáto nádcha sa dokonca označuje ako tzv. „preastmatický stav“. Preto je dôležité nepodceňovať ani tie najbanálnejšie príznaky a ak trvajú dlhšie, resp. sa pravidelne opakujú, nechať sa odborne vyšetriť a začať čím skôr so správnou liečbou.


Tieto alergie sú veľmi netypické. Prečítajte si:

Zvláštne alergie

Zdroje:

- 1. Celoročná alergická nádcha. 2012. In Bedeker zdravia, roč. VIII, č. 6, s. 44-45. - 2. Celoročná alergická nádcha. 2013. [online]. [cit.12.08.2013]. Dostupné na internete: http://www.ciaa.sk/clanky/celorocna-alergicka-nadcha - 3. Chronická rýma. 2009. [online]. [cit.12.08.2013]. Dostupné na internete: http://www.proalergiky.cz/magazin/clanek/chronicka-ryma - 4. 8.júl – Svetový deň alergie. 2013. [online]. [cit.12.08.2013]. Dostupné na internete: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/8-jul-Svetovy-den-alergie.aspx