Eboly sa bojíme, ale zdravotníci sú nadmieru pozorní

Či pacient prežije záleží na jeho fyzickej kondícii, kmeni vírusu a od možností liečby. V sledovaní epidemiologickej situácie sa naďalej pokračuje.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v súvislosti s narastajúcim množstvom otázok ohľadom možnej nákazy vírusom ebola, informoval, že je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa na audiokonferenciách zahraničných výborov, ktoré sa zaoberajú vyššie uvedenou problematikou. Európske centrum pre prevenciu a diagnostiku ochorení (ECDC) pravidelne zasiela ÚVZ SR, odboru epidemiológie, aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie ochorenia. Napriek tomu, že riziko nákazy pre cestovateľov zo Slovenska, ktorí navštívili krajiny západnej Afriky je nízke, ÚVZ SR už vydal opatrenia. ÚVZ SR v tejto súvislosti informoval vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o svojich opatreniach a odporúčaniac. Zároveň prijal správu od Ministerstva vnútra SR o Opatreniach na letiskách v USA, Veľkej Británii a Austrálii na zabránenie šírenia vírusu Ebola, ktorú postúpil Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V tejto súvislosti ÚVZ SR Úrad požiadal príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva, banskobystrický nevynímajúc, o informovanie lekárov prvého kontaktu vo svojej pôsobnosti ako postupovať v prípade možného výskytu Eboly v SR. V sledovaní epidemiologickej situácie sa naďalej pokračuje. Úrad priebežne monitoruje situáciu a podrobne analyzuje informácie z rýchleho výstražného systému.

Prečo je vírus Eboly taký nebezpečný a odkiaľ pochádza?

Ako uviedla MUDr. Viera Motrihladková, vedúca Oddelenia epidemiológie RÚVZ B. Bystrica, vírus Eboly bol prvý krát izolovaný v roku 1976 v rovníkovej Afrike – Demokratická republika Kongo (pôvodne Zaire), pacient pochádzal z dediny, ktorou preteká rieka Ebola. Vtedy sa začalo aj ochorenie popisovať. „Ochorenie sa radí medzi hemoragické (krvácavé) horúčky, s veľmi vysokou smrtnosťou, až 90 percent . Inkubačná doba (čas od vstupu vírusu do organizmu, po objavenie sa prvých klinických príznakov ochorenia) je 2 dni až 4 týždne, najčastejšie 2-4 dni. Začiatok ochorenia býva náhly, objaví sa horúčka, slabosť, bolesti svalov, kĺbov, bolesti hlavy, brucha, zápal spojiviek. Neskôr sa môžu objaviť kašeľ, opuchy, vyrážky, poruchy správania apatia, zmätenosť, prípadne podráždenosť až agresivita, krvácanie do spojiviek, pacient krváca zo všetkých telesných otvorov, krváca do čriev, do dutín, dochádza k metabolickému rozvratu, hemoragickému šoku a následnej smrti. Či pacient prežije záleží na jeho fyzickej kondícii, kmeni vírusu a od možností liečby uvádza podrobnosti o tomto zákernom ochorení MUDr. Morihladková.

Dodáva, že kauzálna (príčinná) liečba neexistuje, využíva sa zatiaľ len podporná liečba – náhrada tekutín, udržanie homeostázy, udržiavanie tlaku krvi, okysličovanie, virostatiká a tíšenie bolestí. Neexistuje ani očkovacia látka. Prírodný rezervoár tohto ochorenia doposiaľ nie je spoľahlivo popísaný, uvažuje sa o kaloňoch (netopieroch), či opiciach - makak a paviánovec. Prenos ochorenia zo zvierat na človeka sa uskutočňuje buď kontaktom s nakazeným zvieraťom, jeho konzumáciou, alebo pri manipulácii s krvou, či inými telesnými výlučkami chorých zvierat.


Čítajte o ebole viac:


Prenos medzi ľuďmi sa uskutočňuje kontaktom s telesnými tekutinami alebo výlučkami chorých osôb (krv, moč, sliny),nechráneným pohlavným stykom, kontaminovanými injekčnými ihlami alebo nástrojmi. Vírus eboly však účinne zabíja mydlo, slnečné svetlo sušenie, bielidlá a pranie v práčke. Na otázku, či sa už Ebola, či iné cudzokrajné ochorenia vyskytli v minulosti aj na Slovensku v predchádzajúcich rokoch MUDr. Morihladková uviedla, že Ebola nie, ale z ostatných diagnóz eviduje SR 5-6 prípadov ochorení na maláriu.