Ebola - buďte informovaní a stiahnite si leták!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal informačný leták týkajúci sa hemoragickej horúčky Ebola, s cieľom prevencie a zvýšenia zdravotného uvedomenia občanov.

Epidémia ochorení vyvolaných vírusom Ebola je hlásená od decembra 2013 a v súčasnosti postihuje krajiny západnej Afriky (Guinea, Libéria, Sierra Leone, Nigéria).

Napriek tomu, že riziko nakazenia pre obyvateľov Európy je nízke, všetky krajiny pristúpili k prijatiu preventívnych opatrení vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriedkavé, ale nebezpečné ochorenie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje epidemiologickú situáciu v postihnutých oblastiach. Boli prijaté opatrenia na národnej úrovni na prevenciu šírenia ochorenia v prípade jeho výskytu a obyvatelia sú pravidelne informovaní o epidemiologickej situácii a rizikách ochorenia prostredníctvom médií.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, okrem pravidelne publikovaných informácií, vydal informačný leták týkajúci sa hemoragickej horúčky Ebola, s cieľom prevencie a zvýšenia zdravotného uvedomenia občanov.

V letáku je možné nájsť dôležité informácie ohľadne možného prenosu a prejavov ochorenia, rizika nákazy ako aj odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vrátili z krajín výskytu Eboly.

Stiahnite si PDF.


Prečítajte si o Ebole viac: