Nauč sa posunok - aby sme si rozumeli

Sen sa stal skutočnosťou. Po veľkej snahe sa podarilo organizácii EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského zrealizovať sen o osvete o posunkovom jazyku a o komunite n/Nepočujúcich.

Sen sa stal skutočnosťou. Po veľkej snahe sa podarilo organizácii EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, zrealizovať sen o osvete o posunkovom jazyku a o komunite n/Nepočujúcich. Na základe dlhoročných skúseností vieme, že počujúci, žiaľ, majú množstvo predsudkov voči Nepočujúcim, voči posunkovému jazyku, majú strach z komunikácie s Nepočujúcimi, z nadviazania kontaktu, vzťahu s Nepočujúcimi. Tento strach často pramení z neznalosti posunkového jazyka a z nepoznania Nepočujúcich. To sa snažíme touto kampaňou zmeniť.

Prostredníctvom zaujímavých a hodnotných podujatí túžime priblížiť počujúcim „svet ticha“, ktorý je bohatý, krásny a výnimočný. V spolupráci s Nadačným fondom Telekom a ďalšími partnermi projektu a pod záštitou Jany Žitňanskej, poslankyne Európskeho parlamentu, sme zorganizovali kampaň NAUČ SA POSUNOK |aby sme si rozumeli. Súčasťou tejto kampane je výstava fotografií, na ktorých sú zachytené posunky, ktoré posunkujú známe osobnosti a fotografie priamo zo sveta Nepočujúcich. Táto výstava bude prebiehať na viacerých miestach Slovenska. Začali sme v Nitre. Výstava v Nitre bude trvať do 25. Septembra. Od 25. septembra sa výstava presunie na päť dní do Košíc a následne do ďalších miest.

Prostredníctvom zaujímavých a hodnotných podujatí túžime priblížiť počujúcim „svet ticha“, ktorý je bohatý, krásny a výnimočný. V spolupráci s Nadačným fondom Telekom a ďalšími partnermi projektu a pod záštitou Jany Žitňanskej, poslankyne Európskeho parlamentu, sme zorganizovali kampaň NAUČ SA POSUNOK |aby sme si rozumeli. Súčasťou tejto kampane je výstava fotografií, na ktorých sú zachytené posunky, ktoré posunkujú známe osobnosti a fotografie priamo zo sveta Nepočujúcich. Táto výstava bude prebiehať na viacerých miestach Slovenska. Začali sme v Nitre. Výstava v Nitre bude trvať do 25. Septembra. Od 25. septembra sa výstava presunie na päť dní do Košíc a následne do ďalších miest.

22. septembra sme pre Vás pripravili milé a príjemné podujatie Vyposunkuj si cukrovú vatu a nauč sa posunky s osobnosťami, ktoré sa bude konať v nákupno-zábavnom centre Galéria Mlyny Nitra od 14:30 do 15:30. Na tomto podujatí sa známe osobnosti budú snažiť naučiť okoloidúcich ľudí posunok, ktorý posunkujú aj na fotografii. Každý, kto sa odhodlá naučiť sa tieto posunky, bude za svoju snahu odmenený cukrovou vatou a, samozrejme, odmenou mu bude aj stretnutie s osobnosťami ako sú Jana Žitňanská, Iveta Radičová, Adela Banášová, Roman Pomajbo, Spievanka a Zahrajko, Kuko a mnohí ďalší, ktorí týmto spôsobom podporili našu kampaň bez nároku na honorár.

22. septembra môžete tiež vidieť nádhernú výstavu prác detí a mládeže so sluchovým postihnutím a s hluchoslepotou. Deti majú právo ukázať svetu svoj veľký talent a prostredníctvom obrazov vyjadriť to, čo prežívajú vo svojom svete, aby aj počujúci mali takýmto spôsobom možnosť dotknúť sa ticha, priblížiť sa k nemu, naučiť sa niečo o ňom a pochopiť ho.

Poslednou časťou podujatia je mini workshop posunkového jazyka, kde sa môžu počas jednej hodiny všetci, ktorí budú chcieť, naučiť základné posunky, frázy z posunkového jazyka, a tak prekonať svoje predsudky, prekonať bariéry a strach a urobiť krok k zblíženiu a vzájomnému porozumeniu Nepočujúcich a počujúcich. Tak, ako hovorí Anna Šmehilová, „posunkový jazyk je krásny, jedinečný a bez hraníc. Dohovoríme sa s ním aj tam, kde počujúcim slová nestačia.“ Preto Vás pozývame prísť podporiť svojou účasťou toto jedinečné podujatie a spoločne ukázať svetu, že posunkový jazyk je naozaj výnimočný. Naučme sa posunok, aby sme si rozumeli.