Výskyt HIV infekcie na Slovensku má vzostupný trend

1. decembra sme si opätovne pripomenuli Svetový deň AIDS. Ide o celosvetový problém týkajúci sa všetkých štátov a občanov, vrátane Slovenskej republiky. Aký je trend výskytu HIV na Slovensku? Máme sa čoho obávať?

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak od začiatku 21. storočia pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. V roku 2013 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (83 prípadov, incidencia 1,5 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov Slovenskej republiky) a v porovnaní s rokom 2012 (50 prípadov, incidencia 0,9 na 100 000) prišlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 66 %.

V troch prvých štvrťrokoch 2014 pokračoval vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie, keď nastal mierny vzostup incidencie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV infekcie, diagnostikované boli dva prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásené boli dva prípady úmrtí pacientov s HIV infekciou. Všetky prípady sa vyskytli u občanov Slovenskej republiky, nebol zaznamenaný žiadny prípad infekcie u cudzincov.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30. 9. 2014 bolo registrovaných u občanov Slovenskej republiky i cudzincov spolu 704 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 577 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 498 vyskytlo u mužov a 79 u žien. U 76 osôb (65 mužov, 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 53 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 41 v štádiu AIDS).

Väčšina HIV infekcií bola v Slovenskej republike zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,2 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,4 % infekcií, 2,1 % injekčným užívaním drog (z 12 prípadov väčšina získaná mimo Slovenskej republiky), 0,2 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986) a v 10,1 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac osôb infikovaných vírusom HIV žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Výskyt HIV 2014. Pozrite si presné čísla!

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.