Parabény v kozmetikých výrobkoch

Parabény sú konzervačné látky, ktoré sa používajú nielen v kozmetickom priemysle. Aká je ich účinnosť na ľudské zdravie? Sú naozaj tak nebezpečné?

Čo sú to parabény?

Z chemického pohľadu ide o alkylestery kyseliny 4-hydroxybenzoovej a ich soli, ktoré v medzinárodnom názvosloví kozmetických zložiek „INCI“ dostali názov „PARABÉNY“.

Výskyt

Okrem toho, že sa vyrábajú synteticky, vyskytujú sa prirodzene aj v prírode. V nízkej koncentrácii ich môžeme nájsť v ovocí a zelenine (čučoriedky, mrkva, olivy, jahody, hrášok cibuľa), včelích produktoch (propolis) alebo morských baktériách.

Použitie

Už skoro 80 rokov sú považované za „ideálne“ konzervačné látky a svoje využitie našli v kozmetických výrobkoch, liekoch, výrobkoch bežného používania, bytovej chémii a potravinách. V kozmetickom priemysle sa využívajú výhradne ako konzervačné látky, a to buď samostatne, v kombinácii s inými druhmi parabénov alebo v kombinácii i inými konzervačnými látkami do mydiel, šampónov, sprchových gélov, telových krémov a lotionov, make upu, dezodorantov, antiperspirantov a iných druhov výrobkov.

Vlastnosti

V čistej forme sú to bezfarebné látky bez chuti a zápachu, stabilné, dostatočne rozpustné vo vode a v tukoch. Sú biologicky účinné v neutrálnom a mierne zásaditom prostredí so širokým antimikrobiálnym spektrom. S dĺžkou alkylového reťazca sa zvyšuje ich antimikrobiálny účinok a rozpustnosť v tukoch a naopak, znižuje sa rozpustnosť vo vode. Sú prakticky netoxické u jedincov s normálnym typom kože, avšak pri aplikácii na poškodenú alebo poranenú kožu môžu spôsobiť jej senzibilizáciu a následne aj dermatitídu. Po aplikácii na pokožku sú rýchlo absorbované a skoro úplne metabolizované (hydrolyzované) a následne z tela vylúčené. Niektoré štúdie na laboratórnych zvieratách však vyslovujú podozrenie, ktoré nebolo preukázané, že nemetabolizované parabény majú slabý estrogény potenciál (1000 až 1000 000-krát nižší ako má 17β-estradiol), ktorý stúpa priamoúmerne s dĺžkou alkylového reťazca a narúšajú endokrinný systém ľudského tela, čo môže viesť k predčasnému nástupu puberty i chlapcov a dievčat, rakovine prsníkov u žien alebo k zníženiu množstva a pohyblivosti spermií.

Posúdenie bezpečnosti

Vedecký výbor pre spotrebiteľské výrobky (SCCP) v období rokov 2005 – 2008 vydáva k parabénom 4 stanoviská (SCCP/0874/05, SCCP/0873/05, SCCP/1017/06, SCCP/1183/08), v ktorých opakovane uvádza, že:

 • Methyl- a ethyl- parabén sú bezpečné pre použitie v kozmetických výrobkoch
 • butyl-, isobutyl-, propyl- a isopropylparaben - pre neúplné údaje nie je možné vykonať hodnotenie.

Ako reakciu na rozhodnutie Dánska, ktoré 15.3. 2011 zakázalo používanie propyl- isopropyl, butyl- a isobutylparabenov do výrobkov pre deti do troch rokov, vydáva Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľa (SCCS) stanoviská (SCCS/1348/10 a SCCS/1446/1), v ktorých uvádza:

 • 4-hydroxybenzoic acid a jeho soli (calcium-, sodium-, potassium-) sú bezpečné pre použitie v kozmetických výrobkoch,
 • methyl- a ethyl- parabeny sú bezpečné pre použitie v kozmetických výrobkoch,
 • propyl- a butyl- parabeny sú ako konzervačné látky v konečných kozmetických výrobkoch bezpečné, ak sa používajú individuálne alebo v kombinácii a suma ich individuálnych koncentrácií neprekročí 0,19 %. Toto stanovisko však spochybnila štúdia uskutočnená francúzskymi orgánmi.
 • isopropyl-, isobutyl-, pentyl-, benzyl-, a phenyl- parabeny - pre neúplné údaje nie je možné poskytnúť stanovisko; Tieto látky by sa mali vylúčiť zo zoznamu povolených konzervačných látok a vzhľadom na to, že priemysel nemá záujem predložiť doplňujúce údaje na prehodnotenie ich bezpečnosti a dané látky sa používajú len na konzervačné účely, nemali by sa v kozmetických výrobkoch používať vôbec.

Záver

Európska komisia v zmysle stanovísk SCCS prijala nariadenia (EÚ) č. 358/2014 a nariadenie (EÚ) č. 1004/2014, ktorými upravila používanie parabénov nasledovne:

 • isopropylparaben
 • isobutylparaben
 • pentylparaben
 • benzylparabenl
 • phenylparaben

zaradila do prílohy II - zoznamu zakázaných látok.

4-hydroxybenzoic acid a jej soli a estery:

 • methylparaben
 • ethylparaben
 • potassium methylparaben
 • potassium ethylparaben
 • sodium methylparaben
 • sodium ethylparaben
 • sodium paraben
 • potassium paraben
 • calcium paraben

sa môžu používať podľa dovtedy regulovaných podmienok:
- 0,4 % (ako kyselina) v prípade jedného esteru
- 0,8 % (ako kyselina) v prípade zmesi esterov“.

 • butylparaben
 • propyl paraben
 • sodium propylparaben
 • sodium butylparaben
 • potassium butylparaben
 • potassium propylparaben

bezpečné pre použitie v kozmetických výrobkoch ak:
maximálna koncentrácia neprekročí
- 0,14 % (ako kyselina) v prípade súčtu jednotlivých koncentrácií
-
0,8 % (ako kyselina) v prípade zmesí látok uvedených v položke 12 a v položke 12a, ak súčet jednotlivých koncentrácií butyl- a propylparabenu a ich solí neprekračuje 0,14 %.

Nesmú sa používať v nezmývateľných kozmetických výrobkoch určených na použitie v oblastiach pod plienkou u detí do troch rokov.
Nezmývateľné kozmetické výrobky pre deti do troch rokov musia mať na obale uvedené upozornenie: “Nepoužívajte v oblastiach pod plienkou.“

Prechodné ustanovenia

Od 30. mája 2015 nesmú kozmetické výrobky obsahovať parabény zaradené do prílohy II.
Od 16 októbra 2015 musia všetky výrobky, ktoré sú sprístupnené na trhu a obsahujú regulované parabény, spĺňať vyššie uvedené požiadavky.


Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.