Začína peľová sezóna silne alergizujúcej brezy

Peľovú situáciu na celom území Slovenska ovplyvnili v uplynulých dňoch výkyvy počasia a silný vietor. Prejavilo sa to pomerne vysokými hladinami peľu jelše a liesky, ktoré zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Košiciach.
Zdroj foto: Shutterstock.com
Najmä u peľu liesky išlo o transportovaný peľ zo zasnežených horských strání. Na celom území Slovenska teda dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ jaseňa, brestu, topoľa a vŕb. Zatiaľ čo monitorovacie stanice v Bratislave , Trnave a Nitre zachytili už len nízke peľu jelše a liesky, tak najvyššie koncentrácie peľu liesky v uplynulých dňoch namerala monitorovacia stanica Banská Bystrica - 106 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu, pričom táto stanica postupne hlásila aj najvyššie denné koncentrácie peľu jelše vo vzduchu.

Peľ jelše dosiahol ešte veľmi vysoké koncentrácie v Košiciach, peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité sa vyskytoval v najvyšších koncentráciách v Banskej Bystrici, kde dosiahol maximum 242 peľových zŕn v metri kubbickom vzduchu. Peľ jaseňa dosiahol zas v rovnakom čase najvyššie koncentrácie v Bratislave. Peľ ostatných druhov drevín nedosahoval alergologicky významné koncentrácie. Zachytili sme však prvý peľ silne alergizujúcej brezy. Spóry húb (plesní) sa ešte nevyskytovali vo veľmi vysokých koncentráciách a boli zastúpené najmä rodom Cladospórium“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

**Prognóza peľovej situácie v SR v týchto a nasledujúcich dňoch bude závisieť od počasia.**Aj keď peľová sezóna liesky skončila a alergologicky významné hladiny môžeme jej peľu môžeme očakávať už len na strednom, severnom a časti východného Slovenska, kde pôjde o peľ, ktorý v vyšších zemepisných polôh doveje vietor z hôr. Peľ jelše bude dosahovať najvyššie hladiny tiež v v týchto oblastiach. Začína peľová sezóna brezy, ktorá sa však naplno rozbehne až v druhej aprílovej dekáde, nakoľko meteorológovia predpovedajú výrazné ochladenie s nočnými mrazmi. Celkovo teda možno v nasledujúcich dňoch očakávať len nízke hladiny peľu a spór v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude výrazne ovplyvňovaný nočnými mrazmi a lokálnou zrážkovou činnosťou.

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby RÚVZ Banskej Bystrici , ÚVZ SR Bratislava a RÚVZ Košice, Nitra, Trnava a Žilina.