Peľová situácia sa komplikuje - onedlho pribudne peľ lipnicovitých tráv

Tak, ako je atypické tohtoročné počasie tak atypická a pomerne zložitá bude aj tohtoročná peľová sezóna. To so sebou prináša aj väčšie a zložitejšie problémy pre ľudí, alergických na peľ rozličných drevín, rastlín a spór (plesní).
Zdroj foto: Shutterstock.com
**_„Polinózy patria v súčasnosti medzi najčastejšie prejavy alergie a podľa štatistických údajov nimi trpí viac ako tretina populácie. Pre 30 miliónov Európanov, ktorí trpia alergickou nádchou, je práve toto obdobie predzvesťou nástupu nepríjemných alergických príznakov. Tieto nielenže znepríjemňujú život pacienta, ale ovplyvňujú jeho výkon v práci, v škole, či zdravý spánok. Peľová alergia je ochorenie, ktorému sa nedá vyhnúť. Nie je to chrípka, ktorá človeka pri správnej životospráve obíde. Vdýchnutiu peľu v ovzduší sa totiž zabrániť nedá,“_** uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

O neľahkých časoch pre polinotikov svedčia aj aktuálne informácie PIS na tieto a nasledujúce dni. Na celom území Slovenska v uplynulých dňoch dominoval v ovzduší peľ brezy, ktorý v strede týždňa dosiahol veľmi vysoké denné koncentácie vo väčšine monitorovaných miest. Veľmi vysoké denné hladiny dosiahol aj peľ jaseňa a na strednom Slovensku aj peľ drevín z čeľade cyprusovité-tisovité. Okrem nich s v ovzduší vyskytoval peľ javora, hrabu, smrekovca, platanu, topoľa, vŕby, brestu a duba. Pribudol peľ buka. Čo je však nepríjemné, monitorovacia stanica v Bratislave zachytila už aj prvé peľové zrná tráv z čeľade lipnicovitých. Mierne sa zvýšili koncentrácie spór rodu Cladospórium. Denné koncentrácie spór ostatných druhov plesní dosahovali len veľmi nízke hladiny. Ako konštatovala RNDr. Lafférsová, peľová sezóna brezy kulminuje na väčšine územia Slovenska a dá sa predpokladať, že ešte minimálne dva týždne bude dosahovať alergologicky významné hladiny. Peľ brezy patrí medzi najsilnejšie a najvýznamnejšie alergény jarného obdobia. Opätovne zdôraznila, že k peľu drevín pribudne ďalší významný alergén- peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Narastať budú aj denné koncentrácie spór húb (plesní).

Vzhľadom na zvyšujúce sa počty polinotikov nadobúda podľa odborníkov monitorovanie hladiny peľu v ovzduší čím ďalej, tým väčší význam. Polinotici môžu byť precitlivení len na určitú rastlinu, častá je kombinácia precitlivelosti na určité druhy či čeľade rastlín, prípadne aj na iné alergény. Naviac u alergikov častá existencia skríženej reakcie napr. medzi peľovými a potravinovými alergénmi, stavia lekára mnohokrát do role detektíva. Tu mu podáva pomocnú ruku peľová informačná služba, ktorej monitorovacie stanice sledujú množstvo a druhové zloženie peľu v ovzduší. Údaje o peľovej situácii v regióne predstavujú dôležitú informáciu pre lekára i pacienta. Lekárovi umožní presné diagnostikovanie ochorenia, vhodné dávkovanie a včasné začatie liečby. Alergickému pacientovi informácie o výskyte zvýšeného množstva jeho peľu v ovzduší umožnia vyhnúť sa expozícii a v spolupráci s lekárom účinnejšie zvládať toto ochorenie.

Majte svoju alergiu neustále pod kontrolou vďaka mobilnej aplikácii Peľové spravodajstvo ZDARMA!