Alergikom nebude čo závidieť, rôzneho peľu bude vo vzduchu až-až

V uplynulých dňoch dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ drevín. Najsilnejším alergénom tohto obdobia je peľ brezy, ktorej peľová sezóna v uplynulom týždni kulminovala na strednom, severnom a východnom Slovensku.
Zdroj foto: Shutterstock.com
V Bratislave a teplejších oblastiach našej krajinny mali denné koncentrácie peľu brezy už klesajúcu tendenciu, ale stále dosahovali alergologicky významné koncentrácie. Okrem peľu brezy sa v ovzduší ešte peľ ďalších druhov drevín, pričom alergologicky významné hladiny dosahoval najmä peľ jaseňa a duba. Pribudol peľ platanu, buka a pagaštanu. Pozvoľna začína pribúdať peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie spór rodu Cladospórium sa oproti predchádzajúcemu týždňu nezvýšili. Denné koncentrácie spór ostatných druhov plesní dosahovali len veľmi nízke hladiny.

V týchto a nasledujúcich dňoch prešla sezóna brezy svojim vrcholom na väčšine územia Slovenska. Predpokladáme, že ešte aspoň dva týždne bude dosahovať alergologicky významné hladiny. Peľ brezy patrí medzi najsilnejšie a najvýznamnejšie alergény jarného obdobia. Kvitne už aj repka – nakoľko sa jedná o hmyzom opelivú rastlinu, jej peľ sa ťažšie šíri vetrom a naše monitorovacie stanice ho zachytia len ojedinele. Vyššie koncentrácie peľu repky v ovzduší sa vyskytujú v blízkosti súvislých porastov – polí“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. K peľu drevín podľa jej vyjadrenia už pribudol ďalší významný alergén- peľ tráv z čeľade lipnicovitých, ktorý v priebehu prvej májovej dekády dosiahne alergologicky významné koncentrácie na celom území Slovenska. Narastať budú aj denné koncentrácie spór húb (plesní). Denné hladiny peľu a spór v ovzduší budú výrazne ovplyvňované ochladením a zrážkami.

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby RÚVZ Banská Bystrica, ÚVZ SR Bratislava a RÚVZ Košice, Nitra,Trnava a Žilina.

Majte svoju alergiu neustále pod kontrolou vďaka mobilnej aplikácii Peľové spravodajstvo ZDARMA!