Výklad snov

Mnoho ľudí si myslí, že symboly ukazujúce sa v snoch majú doslovný význam a znamenajú to isté pre každého. Pre plné porozumenie sna je však potrebné vnímať ho ako metaforu.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Každý sníva. A to aj ten, kto si sen nepamätá a snaží sa vysvetliť či presvedčiť nás, že si nepamätá žiadny sen už roky a preto nesníva. Snami sa začali vážne zaoberať psychiatri až začiatkom 20 storočia. Dovtedy bol skôr záležitosťou akéhosi ľudového vysvetľovania rôznymi snármi a pod. Sen je aktuálne už aj záujmom „exaktnej“ vedy a niektorí vedci tvrdia, že hlavný dôvod, prečo vôbec spíme je to, aby sme mohli snívať. Pri skúmaní spánku, jeho nedostatku a nemožnosti snívať sa zistilo, že ľudia sa dostávajú do psychických ťažkostí a potrebujú snívať alebo dosnívať to svoje. Musia.

Prečítajte si aj:

Čo sú to sny a aké typy poznáme?

Z čoho sa skladá sen?

Spánok je zároveň fyziologický stav, ale obsah sna, ktorý nastupuje v spánku, má psychologický charakter a je produktom podvedomia snívajúceho v spolupráci s vedomými zážitkami (spojenie podvedomia s bežným životom). Prostredníctvom sna psychika pracuje sama so sebou, aby došlo k vyrovnaniu, rovnováhe a kompenzáciám.

  1. Obrazy, ktoré vidíme v sne sú „symboly“. Tieto symboly majú rôzny charakter. Buď je to: individuálny/jedinečný význam (osobne sa dotýka snívajúceho, je významný len pre konkrétneho snívajúceho, reprezentujú skutočnosti z bežného dňa danej osoby) alebo sú to
  2. Symboly, ktoré nie sú výsledkom osobných, jedinečných skúseností a poznania daného človeka (širší význam). Takéto symboly, ktoré majú univerzálny charakter nazval švajčiarsky psychiater Carl Jung ako tzv. archetypy (archetypálne obrazy). Jung ich vysvetľoval ako obrazy zo spoločného, kolektívneho poznania celého ľudstva. Archetypy majú širší význam a prekračujú jedinečný význam obrazu v sne. Pochádzajú z databázy symbolov, ktoré platia pre pre celého ľudstvo v každej dobe. Archetypy sú praobrazy ľudstva, nejedná sa o jeden obraz, ale množstvo obrazov a motívov na danú tému. Spojené sú s hlbokými ľudskými otázkami (archetyp matky, otca, hrdinu a pod.).

Výklad snov

Najskôr si vysvetlíme dôležité prvky sna a prostredníctvom nich predložím možnú formu vykladu sna.

Snové symboly

Snové symboly sú obrazy obsiahnuté v sne - napr.budovy, stromy, príbuzní, zvieratá. Hoci sny môžeme interpretovať alebo vykladať v doslovnom zmysle, tzn. symbol reprezentuje seba sám, väčšina z nich je metaforická, obrazná (budova môže byť v sne daná, konkrétna budova alebo v metaforicky miesto, kam sa snažíme dostať, vystúpiť po schodoch a pod.) alebo sen o požiare v práci (t.j. budova, kde pracujem), ktorý bol uhasený. Obrazne môže budova, v ktorej pracujem, reprezentovať vzťah či postoj snívajúceho k práci a uhasenie ohňa stratu vzťahu a vášne k práci. Takto môže snívajúci prísť k uvedomeniu si, že je so svojim zamestnaním nespokojný. Symboly tak poukazujú na emócie spojené s dennou realitou. Neklamú a nesnažia sa zavádzať – snažia sa ukázať pravú tvár vecí – ako prežívame danú skutočnosť, aký je náš skutočný postoj k daným veciam, ako ich skutočne, reálne v hĺbke seba prežívame. V sne sú len zakódované do metafory a iba zriedkakedy sú opakom toho, čo chcú povedať. Najdôležitejší postoj vo výklade sna spočíva v otvorenosti týmto symbolom a snahe ich pochopiť – avšak v kontexte s naším každodenným životom, situáciami a konfliktami  vysvetľujú dané skutočnosti, hoci to môže chvíľu trvať. Dôvod, prečo podvedomie používa symboly, ktoré sa niekdy ťažšie vykladajú a chápu, je ten, že sú prostriedkom komunikácie. Podvedomie dokáže komunikovať cez symboly, obrazy, vedomie prostredníctvom slov. Pre jednoduchý výklad snov je potrebné si uvedomiť, že symboly v sne nemajú nejaký fixný charakter (ako v snároch- toto znamená presne toto a iba toto), ale sú jedinečné pre každého snívajúceho  - snívanie o peniazoch má svojský význam pre každého a nedá sa vyložiť všeobecne.

Metafory v snoch

Samotné slovo metafora je gréckeho pôvodu a znamená niečo prenášať, niesť. Metafora teda nesie význam nejakého slova, obrazu, myšlienky smerom k inému významu. Metafora je ako iná forma reči, ktorá obsahuje v sebe porovnanie medzi dvoma rôznymi vecami, ktoré však majú v sebe niečo podobné. Znamená to v praxi, že oheň v sne môže byť obrazom pre „vášeň“ - oheň a vášeň sú takto porovnávané síce ako dve rozdielne veci, ale obsahuj v sebe niečo dôležité spoločné. Ľudia majú predstavu, že môžu vykladať sny pomocou snárov - teda porozumieť symbolom cez ich symbolický význam. Hlavná chyba je, že si myslia, že symbol má doslovný význam, alebo že daný symbol má rovnaký význam pre každého. Pre správane a plné porozumenie sna je potrebné vnímať ho ako metaforu. Metafora je akési prirovnanie či vysvetlenie na základe niečoho iného: je to ako keby sen povedal: „Vlečieš sa ako slimák:“. Alebo vraví: „To čo sa ti stalo je ako sa zrazu ocitnúť v pyžame na rušnej ulici“.

Štruktúra snov

Teórie ohľadom štruktúry snov sú rôzne, prevláda však istý súhlas nad tým, že má štyri fázy, niečo na spôsob hry/filmu:

  1. Expozícia: to je úvodná situácia (okolnosti/ prostredie, do ktorého je sen zasadený – už v tejto fáze je naznačený konflikt, o ktorom sen chce povedať.
  2. Druhá fáza je a obsahuje príbeh či dej a zahŕňa prítomnosť rôznych zmien. To vytvára cestu k tretej fáze príbehu sna:
  3. Vyvrcholenie/kulminácia: v tejto fáze sú prezentované dôležité skutočnosti, ktoré vedú sen smerom k jeho uzavretiu.
  4. Uzavretie je finálna fáza sna.

Carl Jung považoval štvrtú fázu za veľmi dôležitú, pretože snívajúci nemôže meniť jej koniec. Podvedomie potrebuje vyjadriť otvorene pravdu, ktorú na konci príbehu predkladá a snívajúci sa „musí na ňu pozrieť“, či sa mu to páči alebo nie a poučiť sa z nej. Nemôže ju zmierniť ani „osladiť“.

Naše sny sú utkané veľmi tvorivo, múdro, sú to niekedy až veľkolepé príbehy alebo doslova filmy.  Bola by veľká škoda, keby sme ich kvôli ich fantastickému nastaveniu podceňovali a nevyužili obrovský potenciál, ktorý v sebe skrývajú a aby nás poučili do nášho každodenného života. Ľudia od nepamäti si sny vážili a uvažovali nad nimi. Určite by sme v tom mali pokračovať.


Nezabudnite si prečítať:

Viete, čo znamenajú vaše sny?


Použitá literatúra:

  • DOTSON, M.L.: Jung's Theory of Dreams, Spring 1996. In members.core.com [online]. Dostupné na internete: http://members.core.com/~ascensus/docs/jung1.html
  • TARTAKOVSKY, M.: How to Analyze Your Dreams (And Why It’s Important). In psychcentral.com [online]. Dostupné na internete: http://psychcentral.com/lib/how-to-analyze-your-dreams-and-why-its-important/