10 príznakov Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba postihuje mozog a spôsobuje postupné narušenie pamäti, myslenia, uvažovania a zručností. Existujú varovné príznaky a symptómy, pri ktorých by ste mali zbystriť pozornosť a v prípade potreby navštíviť lekára.

Alzheimerova choroba Zdroj foto: Shutterstock.com

1. Strata pamäti, ktorá narušuje každodenný život

Patrí medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby. Zahŕňa to zabúdanie informácií či udalostí a následná potreba pýtať sa na ne znova a znova. Ľudia zostávajú odkázaní na rôzne typy pripomienok, poznámok alebo na svojich blízkych, hoci sa predtým mohli spoľahnúť na vlastnú pamäť.

Čo je normálne?

  • zabúdanie a následné rozpomenutie sa neskôr

2. Plánovanie a riešenie problémov

U niektorých ľudí môže dôjsť k zmenám ich schopnosti rozvíjať a meniť ich plány a takisto pracovať s číslami. Patria sem napríklad ťažkosti s prípravou známeho receptu alebo s udržaním mesačného prehľadu. Problémy bývajú aj s koncentráciou a bežné činnosti trvajú oveľa dlhšie.

Čo je normálne?

  • občasné chyby pri práci s peniazmi a hospodárení

3. Problém dokončenia známych úloh doma, v práci alebo vo voľnom čase

Ľudia postihnutí touto chorobou majú často problém dokončiť bežnú dennú činnosť. Patria sem napríklad problémy orientácie- jazda autom po známej trase, potom ťažkosti so spravovaním rozpočtu či pamätania si pravidiel nejakej hry.

Čo je normálne?

  • občasná pomoc pri nahrávaní si programov z televízie alebo s nastavením na elektrospotrebičoch

4. Časový a priestorový zmätok

Jedinci trpiaci Alzheimerovou chorobou môžu stratiť prehľad o dátach, ročných obdobiach a plynutí času. Vyskytujú sa aj ťažkosti pochopiť niečo, čo sa nedeje práve teraz. Niekedy tiež môžu zabudnúť, kde sú a ako sa tam dostali.

Čo je normálne?

  • zmätok v tom, aký je práve deň, pričom na to prídeme neskôr

Prečítajte si tiež:

Zdroj foto: Shutterstock.com

5. Problémy s pochopením obrazov a priestorových vzťahov

Problémy so zrakom môžu byť aj prejavom tohto ochorenia. Patria sem ťažkosti s čítaním, posudzovaním vzdialenosti, určovanie farieb a kontrastu.

Čo je normálne?

  • zmena videnia spôsobená sivým zákalom

6. Nové problémy so slovami, v hovorení alebo písaní

Môžu sa objaviť problémy so sledovaním a pridaním sa ku konverzácii. Stáva sa, že ľudia sa zastavia uprostred rozhovoru a nemajú potuchy, ako pokračovať alebo sa opakujú. Vyskytujú sa aj ťažkosti so slovnou zásobou, napríklad nevedia nájsť to správne slovo alebo nazvať vec správnym pojmom.

Čo je normálne?

  • občasný problém nájsť to správne slovo

7. Strácanie vecí a schopnosti kontrolovať svoje kroky

Človek s Alzheimerovou chorobou často odkladá veci na nesprávne miesta. Môže veci úplne stratiť a nebyť schopný spomenúť si na svoje predchádzajúce kroky. Postupne začne obviňovať z krádeže svoje blízke okolie.

Čo je normálne?

  • občasné kladenie vecí na nesprávne miesta, ale následné rozpomenutie sa na predchádzajúce kroky

8. Oklieštený alebo zlý úsudok

Pri tomto ochorení dochádza k zmenám v úsudku a rozhodovaní. Problémy bývajú najmä pri rozhodovaní o financiách. Takisto ľudia začínajú menej pozornosti venovať hygiene a čistote.

Čo je normálne?

  • občasné zlé rozhodnutie

9. Odstúpenie od práce lebo spoločenskej aktivity

Ľudia môžu začať rušiť svoje koníčky, spoločenské a športové aktivity alebo pracovné projekty. Nastávajú problémy udržať krok so svojou doterajšou partiou alebo so základnými pravidlami a ustanoveniami. Nasleduje vyhýbanie sa spoločnosti.

Čo je normálne?

  • únava z práce, rodiny a povinností

10. Zmeny v nálade a osobnosti

Takíto ľudia sa stávajú zmätení, podozrievaví, depresívni, úzkostliví či vystrašení. Ľahko sa nechajú "vytočiť" doma v práci či v spoločnosti.

Čo je normálne?

  • rozvoj špecifického vykonávania vecí a následné podráždenie, keď je z neho jedinec vyrušený