Svalová sústava

Svalový systém zahŕňa kostrové svaly, srdcový sval a hladké svalstvo. Podstatou funkcie svalov, ktoré sa skladajú zo svalových buniek, je schopnosť sa pri podráždení skracovať. Priečne pruhované svaly zabezpečujú vedomé pohyby, okrem nich však svaly vykonávajú aj pohyby nevedomé - zmenu veľkosti zreničky, črevnú peristaltiku, či pohyb riasiniek v pľúcach.

kostrové svaly Zdroj foto: Shutterstock.com

Kostrové svaly

Alebo priečne pruhované, nazývané podľa svojej štruktúry v mikroskope. Sú vôľou ovládané a tvoria aktívnu zložku pohybovej sústavy. Upínajú sa na kosti a pri kontrakcii vykonávajú pohyb v kĺboch. Kostrové svalstvo tvorí okolo 35% váhy tela a u mužov je to viac ako u žien. V ľudskom tele je okolo 600 kostrových svalov. Zodpovedá za lokomočné a manipulačné pohyby, udržiavanie vzpriamenej polohy tela, rovnováhu, dýchanie, mimiku, reč a mnohé iné.


Prečítajte si tiež:

Foam rolling pomáha obnoviť funkciu svalov

Zloženie svalu

Svalová sústava - svaly Zdroj foto: Shutterstock.com

Sval sa skladá z rýchlych a pomalých vlákien a ich pomer je závislý od funkcie svalu. Rýchle, červené vlákna sú hrubšie, výkonnejšie a špecializované na rýchle, krátke pohyby, ako šprinty a skoky. Pomalé, biele vlákna sú tenšie a lepšie prekrvené. Ich uplatnenie je pri dlhšej svalovej práci nižšej intenzity, ako beh na dlhšie trate. Zastúpenie rýchlych a pomalých vlákien vo svaloch je dané geneticky, a tým je aj dedične predurčený potenciál jednotlivcov pre dané športy.

Rýchlosť kontrakcie svalu je pri pomalých, červených vláknach 75 milisekúnd a pri rýchlych, bielych vláknach asi 25 milisekúnd. Aj v pokoji má sval časť svojich vlákien v kontrakcii, čo cítiť pri pohmate určitou rezistenciou, elastickosťou a tuhosťou. Tento stav sa nazýva svalové napätie alebo tonus.

Srdcový sval

Alebo myokard je tiež ako kostrový priečne pruhovaný. Predstavuje typ svaloviny, ktorá sa svojimi vlastnosťami nachádza medzi priečne pruhovaným a hladkým svalstvom. Jednotlivé svalové vlákna sú spoločne prepojené a kontrahujú sa ako celok. Rytmus kontrakcie srdca je ovládaný nervami, nedá sa ovládať vôľou, pracuje nepretržite a intenzívne.

srdcový sval Zdroj foto: Shutterstock.com

Hladké svaly

Nie sú vôľou ovládateľné a kontrakcie sú automatické. Nachádzajú sa vo vnútorných orgánoch, ktoré sú prevažne duté a ovplyvňujú priemer dutín a trubíc (črevo, žalúdok, žlčník, močový mechúr, koža, maternica, oko a cievy). Skladá sa z vretenovitých buniek, činnosť je pomalá a riadená podvedome nervami a hormónmi. Hladké svalstvo je v pokoji v určitom stupni kontrakcie, ide o tzv. tonus a z tohto stavu sa môže sťahovať a uvoľňovať. Hladký sval je považovaný za neunaviteľný.

Na obrázku môžete vidieť hladký sval v pokoji napravo a v napätí naľavo. Označené sú tu vrstvy hladkého svalstva, a to tenké a hrubé vlákna, časti orgánu a jadro.

hladké svalstvo Zdroj foto: Shutterstock.com

Najsilnejším svalom ľudského tela je jazyk. Krajčírsky sval nachádzajúci sa na stehne je najdlhším svalom. Srdce je najpracovitejším svalom a denne prečerpá priemerne 7 200 litrov krvi.

Zdroje:

JAVORKA K. a kol. 2006. Lekárska fyziológia. Druhé vydanie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006. ISBN 80-8063-231-6, s.571-590

MRÁZ P. a kol. 2006, Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: Slovak Academic Press,2006. ISBN: 8089104967, s.181-276


Prečítajte si aj tento článok:

Foam rolling pomáha obnoviť funkciu svalov