Toto treba ovládať: prvá pomoc pri strate vedomia

Strata vedomia býva zvyčajne spôsobená dehydratáciou, najmä v letných mesiacoch, nízkou hladinou cukru alebo príliš nízkym tlakom. Môžu ju však zapríčiniť aj vážnejšie problémy, ako srdcové či nervové poruchy. Viete, ako pomôcť človeku v bezvedomí? Naučíme vás to.

Prva_pomoc Zdroj foto: Shutterstock.com

Varovné príznaky

Ako zistiť, že niekomu hrozí strata vedomia? Všímajte si nasledovné prejavy:

 • bledá, studená a spotená pokožka,
 • malátnosť alebo zmätenosť,
 • slabý pulz,
 • nevoľnosť,
 • časté zívanie,
 • únava,
 • tlak v hrudi,
 • búšenie srdca.

Ak sa tieto príznaky objavia, je dôležité si ľahnúť, po prípade sadnúť a schovať hlavu medzi kolená - to zväčša stačí na to, aby sa organizmus stabilizoval. Keď sa nachádzate v príliš horúcom prostredí, pokúste sa presunúť do chladnejšej lokality.


Prečítajte si aj tento článok:

Prvá pomoc - Všeobecné informácie

Prevencia

Aby ste predišli strate vedomia:

 • Vyhnite sa prílišnému zníženiu cukru v krvi.
 • Nezdržiavajte sa príliš dlho na priamom slnku.
 • Dodržujte pitný režim, najmä v lete.

Ak trpíte nejakým druhom ochorenia, ktoré môže stratu vedomia spôsobovať, vždy majte pri sebe náramok či prívesok s informáciou o vašom zdravotnom stave.

Ako podať prvú pomoc?

Osoba je pri vedomí, ale pôsobí malátne a zmätene? Skúste tieto tri základné otázky:

 • Ako sa voláš?
 • Aký je dnes deň?
 • Koľko máš rokov?

Chybné odpovede, po prípade neschopnosť odpovedať, signalizuje zmenu mentálneho stavu.

Ak osoba vôbec nereaguje na vonkajšie podnety, akými sú dotyky, vône, zvuky či iné, značí to úplnú stratu vedomia. V tomto prípade sa držte nasledovných krokov:

 • Skontrolujte či osoba dýcha. Keď dýcha, uložte ju na chrbát, zdvihnite jej nohy približne do výšky 30 centimetrov a sledujte priechodnosť dýchacích otvorov.
 • Ak už leží na chrbte, navyše ste si istí, že nemá poškodenú miechu, uložte ju do stabilizovanej polohy - opatrne ju prevráťte nabok a pokrčte vrchnú nohu do trojuholníku tak, aby na strete chodidla a kolena vznikol pravý uhol. Nakloňte hlavu mierne vzad, aby do organizmu mohol prúdiť vzduch.
 • Pokiaľ osoba zvracia, obráťte ju nabok. Mohla by sa udusiť.
 • Osoba nedýcha - okamžite volajte záchranku (155 alebo 112) a vykonajte KPR - kardiopulmonálnu resuscitáciu. Keď dôjde k zastaveniu dýchania v stabilizovanej polohe, osobu opäť prevráťte na chrbát a takisto začnite s resuscitáciou.
 • Uvoľnite akékoľvek sťahujúce prvky na oblečení - opasok, kravatu, tesný límec a podobne.
 • Udržujte osobu v teple.

KPR - kardiopulmonálna resuscitácia

Ide o postup aplikovaný v prípade, že osoba prestala dýchať alebo došlo k zástave srdca.

Pred začatím resuscitácie sa uistite, že je skutočne potrebná, teda že človek, ktorému ju chcete poskytnúť nedýcha alebo jeho srdce prestalo tĺcť. V opačnom prípade by ste mu mohli vážne ublížiť.

Následne dodržte tento postup:

 • Uložte osobu na chrbát.
 • Pätu jednej vašej dlane umiestnite do stredu hrude postihnutého, preložte ju druhou presne rovnakým spôsobom a prepleťte navzájom prsty oboch rúk. Uistite sa, že nemáte pokrčené lakte a vaše plecia sú presne nad dlaňami.
 • Váhou hornej časti tela stláčajte hrudník postihnutého, najmenej 5 centimetrov u dospelého, 3,5 centimetra u dieťaťa. Následne tlak uvoľnite. Tento proces opakujte aspoň stokrát za minútu.
 • Pokiaľ nie ste trénovaný odborník, nemali by ste pridávať dýchanie z úst do úst. Zotrvajte pri masáži srdca, kým nepríde záchranka.

Tohto sa pri prvej pomoci vyvarujte

 • Nepodávajte osobe v bezvedomí nijaké jedlo ani nápoje - okrem človeka s cukrovkou, pri tom môže byť nevyhnutné okamžité zvýšenie hladiny cukru,
 • Nenechávajte osobu bez dozoru.
 • Neumiestňujte jej pod hlavu nijaké predmety.
 • Nepokúšajte sa postihnutého prebrať fackami ani oblievaním vodou.
 • Nehýbte s ním ak si nie ste istí, že nedošlo k poškodeniu miechy.

Kedy je potrebné volať záchranku?

Okrem prípadu, keď osoba v bezvedomí nedýcha, sú to aj tieto situácie:

 • postihnutý nenadobudol vedomie do jednej minúty,
 • došlo k pádu či zraneniu,
 • máte informáciu, že osoba trpí cukrovkou,
 • pri záchvate,
 • osoba stratila kontrolu nad vylučovacími procesmi,
 • ide o tehotnú ženu alebo človeka staršieho ako 50 rokov,
 • osoba je pri vedomí, ale sťažuje sa na bolesti v oblasti hrudníka, problémy so zrakom, búšenie či nepravideľnú činnosť srdca, prípadne nedokáže rozprávať alebo nehýbe končatinami/necíti si ich.

Stav po nadobudnutí vedomia

U človeka, ktorý sa práve prebral z bezvedomia, sa môžu prejaviť ťažkosti ako neschopnosť vybaviť si udalosti pred, počas a dokonca aj po strate vedomia, zmätenosť, ospalosť, bolesť hlavy a mnohé ďalšie.

Preto je dôležité, aby ste od neho neodchádzali bezprostredne po nadobudnutí vedomia. Uistite sa, že sa bezpečne dostane domov alebo s ním skrátka zostaňte a rozprávajte sa s ním, aby ste ho priviedli na iné myšlienky.


Prečítajte si aj tento článok:

Prvá pomoc - Všeobecné informácie