Prvá pomoc - Všeobecné informácie

Neviete čo robiť, keď ste svedkom nehody? Čo by ste rozhodne spraviť mali a aké sú všeobecné pravidlá? Dôležité je tiež vedieť, aké informácie je potrebné poskytnúť jednotkám prvej pomoci v prípade telefonického kontaktu so zdravotníkmi.

Pri poskytovaní prvej pomoci robíme okamžité opatrenia:

 • Zabezpečíme miesto úrazu tak, aby sa neohrozili tí, ktorí prvú pomoc poskytujú  - pri každom úkone poskytovania prvej pomoci platí zásada: NEOHROZIŤ VLASTNÝ ŽIVOT!

 • Oslobodiť poraneného z miesta poranenia.

 • Ak postihnutý nedýcha poskytneme umelé dýchanie, prípadne masáž srdca.

 • V prípade krvácania sa krvácanie snažíme zastaviť.

 • Postihnutého dáme do stabilizovanej polohy.

 • Privoláme okamžite špecializovanú pomoc – v Európe je záchranná služba na tel. č.155 alebo 112.


Pozrite si tiež:

Dôležité telefonické linky pomoci

Čo treba vedieť pri privolávaní zdravotnej pomoci?

V prípade telefonického kontaktu so zdravotníkmi Rýchlej zdravotnej pomoci na telefónnom čísle 112, 155 máme vedieť odpovedať na otázky:

 • Kto volá?

 • Kde sa stalo (orientačné body)?

 • Čo sa stalo (opíšte, čo vidíte)?

 • Počet ranených?

 • Druh poranení (tak ako ich vidíte)?

 • Druh poskytnutej prvej pomoci a potreba inštrukcie pri prvej pomoci?

 • Spätný kontakt na vás?


Pozrite si telefónne linky, ktoré sa vám v živote môžu zísť:

Dôležité telefonické linky pomoci