Čuch

Čuchový orgán umožňuje vnímanie vôní a zápachov. Ide o párový orgán, nachádzajúci sa v oboch poloviciach nosovej dutiny. Jeho plocha je asi 5 centimetrov štvorcových a na nosovej sliznici ho spoznáme podľa žltého zafarbenia.

Čuch Zdroj foto: Shutterstock.com

Počet receptorových buniek u ľudí je rôzny, priemerne je to okolo 25 miliónov, napríklad u psa ich je až 220 miliónov. Receptory čuchu žijú len okolo 30 dní a priebežne sa obnovujú. Človek potrebuje na rôzne látky ich rôznu koncentráciu vo vdychovanom vzduchu, niektoré registruje už keď sa nachádzajú v prostredí v malých množstvách, iné vône cíti až pri vyššom obsahu vo vzduchu. Niektoré látky nie sme schopní čuchom identifikovať, napríklad jedovatý oxid uhoľnatý. Z tohto dôvodu sa do zemného plynu pridáva ľahko čuchom identifikovateľná látka v malých koncentráciách.

Ako funguje čuch?

Receptory čuchu sú chemoreceptory, ktoré sú dráždené látkami najprv rozpustenými v nosovom hliene. Nosový hlien slúži tiež na ochranu receptorových buniek pred poškodením. Čuch je veľmi citlivý zmysel, ale rýchlo sa dokáže adaptovať, a tým po určitom čase prítomný pach prestaneme registrovať. Fungovanie čuchu nie je ešte úplne objasnené. Jeden z názorov je, že na určitú látku reaguje iba určitá časť povrchu receptora. Iní odborníci tvrdia, že k rozpoznaniu vnemu dochádza až v mozgovej kôre, a preto môžu vznikať aj čuchové halucinácie. V príslušnej časti mozgu sa čuchová informácia zaznamenáva a ďalej analyzuje.


Prečítajte si tiež o tomto zmysle:

Ako funguje hmat?

Citlivosť čuchu

Čuch je najstarší zmysel. Je dôležitý pri hľadaní a prijímaní potravy, či výbere partnera. Ženy majú citlivejší čuch ako muži a najcitlivejšie vnímajú pachy v čase ovulácie. U fajčiarov sa znižuje citlivosť čuchových receptorov. Citlivosť čuchu vieme ovplyvniť zvýšeným dráždením receptorov čuchaním, čiže upravením prúdenia vzduchu plytkými a rýchlymi nádychmi. Za normálnych okolností prúdi len malá časť vzduchu cez oblasť čuchových receptorov, a preto pri pokojnom dýchaní nevnímame väčšinu pachov z okolia.

Poruchy čuchu

Zníženie citlivosti vnímať vône sa nazýva hyposmia a strata čuchu je anosmia.

Poruchy čuchu môžu vzniknúť po úrazoch hlavy, keď eventuálne dochádza k poškodeniu nervových vlákien, nesúcich informáciu z receptorov do mozgu. Strata čuchu môže byť aj príznakom ochorení ako Alzheimer alebo Parkinson. Oslabenie čuchu môže byť aj dočasné a je najčastejšie spôsobené nádchou, keď opuch sliznice nosa zabráni správnemu prúdenie vzduchu cez oblasť receptorov.

Zdroje:

JAVORKA K. a kol. 2006. Lekárska fyziológia. Druhé vydanie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006. ISBN 80-8063- 231-6, s.504-505

MRÁZ P. a kol. 2006, Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: Slovak Academic Press,2006. ISBN: 8089104967, s.350-353


Prečítajte si aj o tomto zmysle:

Ako funguje hmat?