Vylučovanie moču a stolice u imobilných ľudí

Problémy s vylučovaním moču a stolice často sprevádzajú chorých, ak vyplývajú zo základného ochorenia, ale veľmi nepríjemne vedia potrápiť aj dlhodobo ležiacich. Znížená pohyblivosť negatívne ovplyvňuje uspokojovanie potrieb vylučovania.

Vylučovanie moču a stolice u imobilných ľudí Zdroj foto: Shutterstock.com

Močenie (mikcia) - vyprázdnenie močového mechúra vo vhodnom čase a na vhodnom mieste.

Stolica (defekácia) - vylučovanie odpadových produktov trávenia z tela.

Zdravý človek vykonáva tieto biologické potreby automaticky, ani si neuvedomí, čo to môže znamenať, keď je obmedzený v pohybe a nastane situácie, že už nie je sebestačným.

Vylučovanie u ľudí obmedzených v pohybe

Pri vyprázdňovaní sa snažíme opatrovanému zabezpečiť súkromie (rešpektovať intimitu a dôstojnosť) a poskytnúť mu dostatok času. Pomôžeme mu zaujať vhodnú polohu, ak to nepomôže, použijeme podporné techniky (napr. tečúca voda pri močení). Pravidelný odchod stolice podporujeme stravou bohatou na vlákninu a samozrejme dodržiavaním pitného režimu.

Čiastočne pohybliví môžu vykonať potrebu do prenosnej toalety. Snažíme sa ich aktivovať, aby mali záujem vykonávať svoju potrebu mimo posteľ. V priebehu dňa môže byť aj návšteva toalety súčasťou rehabilitácie.

Ak to nie je možné, poskytneme im podložnú misu a mužom na močenie tzv. bažanta. Podložná misa nám zároveň slúži na hygienickú očistu.


Prečítajte si tiež:

Hygiena a vylučovanie u pacientov

Poruchy zabraňujúce uspokojovanie potrieb

Únik moču (inkontinencia)

Ide o pomerne častý problém. Spôsob liečby, vrátane použitia vhodných absorpčných pomôcok určí lekár. Našou úlohou je zabezpečovať pravidelnú výmenu pomôcok. Šetrenie nie je na mieste, môže byť dôvodom pre vážne komplikácie ležiaceho chorého. V niektorých prípadoch majú chorí zavedený permanentný katéter (močový katéter zavedený priamo do močového mechúra). Aj v tomto prípade dbáme na dostatočný pitný režim a pravidelné vyprázdňovanie zberného vrecka (najneskôr, ak sa naplní do 2/3), rovnako dbáme na zvýšenú intímnu hygienu. Seba chránime tak, že používame rukavice a dôsledne si umývame ruky.

Zápcha (obstipácia)

Najčastejšie je spôsobená obmedzeným pohybom, nesprávnou výživou a opomenutím pitného režimu. Práve obmedzený pohyb je najčastejšou príčinou zápchy a človeka pripútaného na posteľ. Preto dôsledne dbáme na to, aby strava obsahovala veľa vlákniny a samozrejme dostatočný príjem tekutín, aspoň 1500 ml/24 hodín. Preháňadlá by mali byť až konečnou voľbou. V prípade potreby požiadame ADOS (Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti). Pri dlhotrvajúcej zápche môže účinne pomôcť podanie klyzmy (vpravenie tekutiny konečníkom do esovitej kľučky a hrubého čreva).

Hnačka (diarea)

Je veľmi nepríjemnou záležitosťou u každého človeka, ale u človek pripútaného na posteľ obzvlášť. Vylučovanie tekutej stolice so zvýšenou frekvenciou môže spôsobiť aj vážne straty elektrolytov v tele, ktoré môžu vzniknúť vo veľmi krátkom čase. Pri hnačke zavedieme niekoľkodňovú diétu s tekutinami a diétnym pečivom. Neskôr podávame banány, ryžu, varené zemiakovú kašu a kuracie mäso. Na pitie je vhodný čaj a minerálne vody.

Ak dochádza k inkontinencii stolice (nekontrolovaný odchod stolice pri hnačke), prípadne pri poruche centrálneho nervového systému (ochrnutie zvieračov), používame pomôcky na jedno použitie (plienky, podložky). Dbáme na dôslednú hygienu a podľa potreby používame ochranné krémy (prevencia zaparenia a preležania).

Podkladanie podložnej misy

Podkladanie podložnej misy, aj keď by sa to mohlo na prvý pohľad zdať jednoduché, ľahké rozhodne nie. Ležiaceho poučíme, aby pokrčil nohy v kolenách, oprel sa o päty a nadvihol panvu a chrbát. Podložnú misu potom podložíme pod zadok, tak, aby užšia časť smerovala k chrbtu a úchopová časť k dolným končatinám. Poskytneme mu dostatok času. Pri vyberaní misy opäť pokrčí nohy v kolenách, oprie sa o chodidlá a nadvihne panvu. Následne zabezpečíme hygienu intímnych častí opláchnutím alebo umytím. Izbu vyvetráme, použijeme osviežovač vzduchu.

Komunikácia a samostatnosť

Ak je človek pohybovo obmedzený, vylučovanie moču a stolice ho síce neohrozuje, ale situáciu zhoršuje aj zadržiavanie moču a stolice. Mnohí majú zábrany požiadať o pomoc. Aj preto je potrebné s nimi hovoriť, a ak je to len trochu možné, zapájať ich a viesť k samostatnosti, podporovať aktívny i pasívny pohyb, do takej miery, ako im to dovolí zdravotný stav.


Prečítajte si aj tento článok:

Hygiena a vylučovanie u pacientov