Zubný kameň ako varovný signál srdcového infarktu?

Faktor, spôsobujúci vznik zubného kameňa, môže mať neskôr na svedomí i kalcifikáciu ciev. Tá vedie ku artérioskleróze, ktorá je jednou z najčastejších príčin úmrtí.

O čom to je: na podklade aktuálnych poznatkov biochémie a biológie článok populárnejšou formou predstavuje prepojenie fyziologických procesov, ktoré sú ovplyvnené účinkom vitamínu K2. Jeho nedostatok okrem iného na jednej strane spolupôsobí pri vzniku zubného kameňa a súčasne sa spolupodieľa na kalcifikácií artérií.

Pozitíva: dostatok metaanalýz z iných zdrojov, ktoré potvrdzujú validitu uvedeného textu.

Otázniky: v tomto momente žiadne kľúčové.

Súvislosti: dostatok, resp. suplementácia vitamínom K2 pri jeho nedostatku predstavuje účinnú prevenciu prípadne až terapiu ochorení, na ktorých vzniku sa spolupodieľa kalcifikácia artérií, potenciál pre redukciu arteriálnych kalcifikátov.

Link:https://www.drstevenlin.com/how-your-teeth-warn-of-heart-attack/

Poznámka: v tomto kontexte je dôležité vziať do úvahy i metabolizmus magnézia.


Pozrite si tiež:

Revolučný CAC scanning: vyšetrenie, ktoré nám zachráni cievy