Majú kosti vplyv na hmotnosť organizmu?

Na našu hmotnosť má vplyv niekoľko viac či menej známych faktorov. Istá štúdia prišla s výsledkami, na základe ktorých možno hovoriť o súvislostiach medzi bunkami kostí, nervovým systémom a chuťou do jedla.

O čom to je: zaujímavý objav mechanizmu, pôsobiaceho na podklade signalizácie medzi osteocytmi predkolení a centrálnym nervovým systémom, na podklade registrácie celkovej hmotnosti tela osteocytmi. Signál vysielaný do CNS ovplyvňuje inverzne chuť do jedla.

Pozitíva: šlo by o jednoduchý mechanizmus, ako ovplyvniť príjem potravy, a tým sekundárne i hmotnosť organizmu.

Otázniky: zatiaľ iba štúdie na hlodavcoch, nutnosť objasnenia a potvrdenia celého mechanizmu.

Súvislosti: potenciál pre súvislosti vo výskume obezity.

Link: https://www.medicalnewstoday.com/articles/320498.php

Poznámka: ak to zjednodušíme, tak čím človek menej sedí, resp. viac stojí a zaťažuje predkolenia (pravdepodobne by sme mali v priebehu dňa percentuálne oveľa viac stáť v porovnaní s časom stráveným sedením), tým má menšiu chuť do jedla, a tým aj nižší potenciál k priberaniu.


Pozrite si tiež:

Najnovšia vedecká analýza: vieme, aké potraviny nám najviac ničia zdravie