Hodnotová abeceda - nájdete sa v nej?

Psychológia, emócie a hodnotový svet úzko spolu súvisia. Duševná kondícia človeka sa formuje efektívnejšie a psychika je silnejšia, ak máme jasno v hodnotách. Ak človek chce dokázať zvládať život aj v zložitom a stále viac zdravotne rizikovom stresujúcom prostredí, je nutné neustále podčiarkovať správnu hodnotovú abecedu.

Hodnoty linkujú náš život

Je komplexne vysoko rentabilné zamýšľať sa nad hodnotami, pre ktoré sa oplatí žiť a konať. Jednou z inšpiračných studníc k premýšľaniu môže byť pre čitateľa aj nasledovný zoznam hodnôt (zámerne zostavený len na zoskupení a báze pozitívnych slov), takzvaná „Hodnotová abeceda života“. Nie je to jediná možnosť, ale len jedna z viacerých dostupných alternatív. Jej prínos pre čitateľa bude vysoko efektívny len vtedy, keď si po prečítaní nasledovných riadkov urobí kratučké cvičenie a pokúsi sa zostaviť vlastnú hodnotovú abecedu, napríklad z jeho najčastejšie používaných slov v osobnom slovníku.

Hodnotová abeceda života (len jedna z viacerých možností!)

Ak si potrebujete prečistiť myseľ a vyvetrať hlavu, stojí za to urobiť si jasno v hodnotách. Je to potrebné najmä vtedy, keď sa nám život príliš skomplikoval a riešime príliš veľa vecí naraz alebo stojíme na ťažkej životnej križovatke, keď sa musíme rozhodnúť medzi viacerými alternatívami. Vtedy stojí za to na chvíľu zastať, porozmýšľať, predýchať a usporiadať si niektoré veci v osobnom hodnotovom svete i rebríčku vlastných životných hodnôt. Zabijete tak dve muchy jednou ranou: ** uľaví sa vám, plus precvičíte si vlastný potenciál kreativity.**

A – Aktivita (Aktívnym patrí svet. Cesta k úspechu, spokojnosti a prosperite nevedie cez pasivitu, ale naopak – cez aktivitu).

B – Bezpečie (Pocit bezpečia patrí k najcennejším ľudským hodnotám.

C – Cesta (Hľadanie smeru a cesty a dodržiavaniu kompasu múdrosti vo vývoji človeka je večným rituálom a nutným nástrojom k vyššej kvalite života. Kto kráča po správnej ceste, dôjde do cieľa. Aj skôr.)

D – Dobro (Človeka príroda naprojektovala, aby konal dobro. Dobro je nielen pozitívna myšlienka, ale aj silne upokojujúce afrodiziakum v prevencii voči chorobe a pocitu márnosti.

E – Energia (Bez energie by život nebol možný. Energiu preto človek musí vedieť tvoriť, šetriť a dopĺňať).

F – Filozofia (Filozofia je veda o ľúbení múdrosti. Je preto večným prameňom tých, ktorí chcú rásť).

G – Garancia (V dnešnom svete neistôt by človek mal ľuďom garantovať aspoň ľudskosť a vôňu človečiny i zachovávanie humanizmu).

H – Humor (S humorom sa žije ľahšie, lebo úsmev je jediný bezpečný vírus ľudstva, ktorý je potrebné neustále rozmnožovať).

CH – Chvála (Každý človek potrebuje uznanie. Chváliť ľudí a všetko, čo sa podarí, je správny prístup, ktorý sa oplatí rozvíjať i zdokonaľovať).

I – Idea (Tajomstvo života spočíva v troch slovách: myšlienky tvoria veci. Preto idea je základným spúšťacím mechanizmom každého pokroku človeka. Cogito, ergo sum! = Myslím, teda som!)


Prečítajte si tiež:

Skúste zmeniť pohľad na život: takto sa to dá

J – Ja (Najsilnejšou i najčastejšou láskou na svete je sebaláska. Akciová spoločnosť JA je najvyšším princípom i hodnotou každého človeka, ktorý chce dospieť k sebarealizácii a najvyššej dostupnej kvalite života. Je to dobrá i zlá hodnota, záleží od miery racionálneho prístupu každej individuality. Ja učí človeka najmä brať. Naproti tomu slovo „My“ pomáha človeku viac dávať.

K – Krása (Krása je hodnota a všeobecne silne zakorenená pozitívna emócia, ktorú ľudia milujú).

L – Láska (Po živote a zdraví asi najcennejšia ľudská hodnota).

M – Múdrosť (Múdrosť je najcennejším bohatstvom zdravého človeka. Múdrosť produkuje efektívne myšlienky a tie otvárajú bránu do sveta k nepoznaným obzorom a vyššej kvalite bytia).

N – Novinka (Nové veci, myšlienkové prúdy a činnosti sú jedinou neobmedzenou energiou na svete a inovácie hlavný zdroj pokroku ľudstva).

O – Odpustenie (Odpustenie je prejavom vnútornej sily a zrelosti človeka. Schopnosť vedieť odpúšťať a zabúdať je vynikajúcim regeneračným nástrojom psychiky človeka a nenahraditeľným ventilom k odstráneniu rezerv v blokovaní vlastnej energie).

P – Pravda (Žiť v pravde je najväčším oslobodením človeka. Pravda je pokorou i karmou a určite patrí medzi najcennejšie hodnoty človeka v dnešnom drsnom svete plnom falošnosti, zrady, bezprávia, nepravdy a brutality).

R – Radosť (Radosť je hodnota vzbudzujúca úsmev, podporujúca šťastie a rozjasňujúce všetky chmáry na životnej obloha človeka).

S – Sloboda (Sloboda je najúžasnejší rozmer hodnôt. Nikdy ju však nedokáže plne pochopiť ten, kto nespoznal aspoň dočasne na vlastnej koži aj neslobodu).

T – Teplo (Slnko je svetlom i teplom pre človeka. Teplo je jeden zo základných najpríjemnejších pocitov i prejavov zdravia. Je predovšetkým kráľovnou najnižších – t.j. fyziologických potrieb v hierarchickej motivačnej pyramíde človeka).

U – Úspech (Úspech je hodnotovou métou, o ktorú usiluje prirodzene každý rozumný človek. Rozdiel je v uhloch pohľadu, mentálnom postoji, vkuse, hodnotovej zrelosti a múdrosti. Lebo úspechom pre každého môže byť niečo úplne iné...)

V – Viera (Viera je nutným predpokladom k realizácii pokroku a kráľovnou medzi troma gráciami – popri vôli a vytrvalosti. Vieru vyjadruje aj v stratégii vízia. Bez vízie by nebolo stratégie ani plánov ani dobrých cieľov a mora vecí, skutkov a produktov, ktoré človek už dokázal vytvoriť a ktoré ešte len vytvorí. Čím viac neistôt a zmien, tým menej ľudí si dokáže veriť... )

Z – Zdravie (Je pre živého človeka absolútne najvyššou základnou hodnotovou prioritou i najcennejším bohatstvom i predpokladom k plnohodnotnému – a teda aj tvorivému životu a komplexnej spokojnosti, prosperite a sebarealizácii).

Zhrnutie

Rozumne postavené hodnoty v živote človeka podporujú zdravie a skvalitňujú zmysel života i cestu k cieľom. Práve tá cesta je kľúčová z hľadiska nášho životného štýlu. Či tento „modus vivendi“ je zdravý alebo nezdravý. Preto každé zamyslenie nad potenciálnou vlastnou hodnotovou mapou posúva myslenie ľudí k lepšej šanci na lepšie zdravie, dlhovekosť i produkciu vyššej kvality života, k zdokonaleniu vlastného životného štýlu a lepšej pridanej hodnote v najvzácnejšom osobnom diele zvanom „vlastný život“.


Prečítajte si aj tento článok:

Skúste zmeniť pohľad na život: takto sa to dá