Pitná a úžitková voda zo studne

Využívate vodu z vlastnej studne na pitie alebo úžitkové účely? Viete, v akom stave je jej kvalita a či sa vo vode nenachádzajú žiadne škodlivé látky? Pitie vody je pre ľudský organizmus nevyhnutné, avšak pokiaľ je akokoľvek kontaminovaná, môže telu viac uškodiť ako pomôcť.

Pitná voda

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch je kontrolovaná a dezinfikovaná vodárenskými spoločnosťami. Pri studničnej vode si musíte jej zdravotnú nezávadnosť zabezpečiť vo vlastnom záujme. Ideálnou cestou k bezpečnej pitnej vode z vlastnej studne je vykonanie rozboru vody, vďaka ktorému zistíte, či a v akom množstve sa vo vode nachádzajú škodlivé látky alebo je jej kvalita v poriadku. Pokiaľ zistíte, že všetky látky sú v norme podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, máte vyhrané. Vo väčšine prípadov je však potrebná aspoň minimálna úprava vody zo studne.

Úpravu vody zabezpečujú špecializované firmy v danom odbore, ktoré poskytujú aj poradenstvo a všetky potrebné informácie o vhodných filtroch na vodu pre vašu domácnosť. Pokiaľ sa však v tomto smere orientujete, môžete si prezrieť aktuálnu ponuku vodných filtrov a previesť aj inštaláciu zariadenia svojpomocne.

Pri filtrácii pitnej vody zo studne je ideálnym riešením systém reverznej osmózy. Ide o viacstupňový filter na vodu, ktorý nezaberá veľa miesta a je možné ho namontovať priamo pod kuchynský drez. Výhodou je zachytenie všetkých škodlivín nachádzajúcich sa v pitnej vode, keďže obsahuje membránu s malými pórmi, ktoré prepustia len samotné molekuly vody.

Látky, ktoré nesmie pitná voda obsahovať, upravuje už spomínaná vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017. Nariadenie zakazuje prítomnosť 26 škodlivých látok vo vode, prípadne určuje maximálne prípustné hodnoty týchto kontaminantov, ktoré sa v pitnej vode nachádzajú.

Povolené limity konkrétnych látok vo vode

Ukazovateľ

Jednotka

Povolená hodnota

Ukazovateľ

Jednotka

Povolená hodnota

Escherichia coli

KTJ/100ml

M 0

Dusičnany

Mg/l

Max. 50

Koliformné baktérie

KTJ/100ml

M 0

Dusitany

Mg/l

Max. 0,5

Enterokoky

KTJ/100ml

M 0

Absorbacia (254nm, 1 cm)

Bez jed.

Max. 0,08

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C

KTJ/100ml

M 2x102

Amónne ióny

Mg/l

Max. 0,5

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C

KTJ/100ml

M 50

Farba

Mg Pt/l

Max. 20

Živé organizmy

jedince/ml

M 0

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

Mg/l

Max. 3

Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)

Jedince/ml

M 0

Mangán

 μg/l

Max. 50,0

Mikromycéty stanoviteľné mikroskopom

Jedince/ml

M 0

pH

Bez jed.

6,50 – 9,50

Mŕtve organizmy

Jedince/ml

M 30

Chuť

Bez jed.

 

Železité mangánové baktérie

%

M 10

Vodivosť

Bez jed.

Max. 125

Abiosestón

%

M 10

Zákal

FNU

Max. 125

Celková tvrdosť (Ca + Mg)

Mmol/l

1,1 – 5,0

Pach

 Bez jed.

 

Celková tvrdosť (Ca + Mg)

°DH

 -

Železo

Mg/l

Max. 0,20

Úžitková voda

Na úžitkovú vodu sa nekladú také vysoké nároky ako pri kontrole kvality pitnej vody. Úžitková voda je voda, ktorá kvôli jej fyzikálnemu a chemickému zloženiu nie je vhodná na pitie a mohla by spôsobiť zdravotné ťažkosti. Môžete ju získať zo studní, riek alebo ako dažďovú vodu a jej použitím na činnosti iné ako pitie a varenie šetríte spotrebu pitnej vody, a tým aj svoju peňaženku.

Pri akých činnostiach môžete zameniť pitnú vodu úžitkovou?

  • splachovanie,
  • zavlažovanie záhrady,
  • umývanie auta, podlahy, kúpeľne,
  • napájanie zvierat,
  • pranie bielizne,
  • napúšťanie bazéna.

Pri praní bielizne a sprchovaní úžitkovou vodou odporúčame použiť aspoň malý práčkový a sprchový filter. Tie chránia vaše prádlo a spotrebič v prípade tvrdej vody, zatiaľ čo filtračná sprchová hlavica alebo filter na kohútik odstraňuje škodlivý chlór a jeho organické zlúčeniny pri sprchovaní. Pokiaľ chcete vodu zo studne využívať v celej domácnosti na pitie, varenie aj úžitkové účely, je možné namontovať úpravovňu na prívode vody do domu.


Mohlo by vás zaujímať:

Pijete skutočne čistú vodu? Nechajte si spraviť rozbor vody