Kríza ako cesta k posilneniu

Každý človek má občas pocit, že sa mu prestalo dariť, všetko naňho padá, nič ho nebaví. Prichádzajú depresie až sebadeštruktívne sklony. V praxi vtedy často hovoríme, že máme osobnú krízu. Aké sú možnosti riešenia?

Najznámejšie slovo na svete v súčasnosti?

Kríza – je smutne najslávnejšie slovo, dnes známe na celom svete. Až sa čudujeme, že to doteraz nikto v biznise nepremenil na nový produkt nazvaný „Krízováčik“, ktorý by sa predával lepšie ako teplé rožky a stal by sa z neho celosvetový hit. Protikrízové náboženstvo – je alternatívna možnosť a filozofická úvaha k tomu, ako krízu zvládnuť, osedlať, prekonať, pokoriť, zažehnať a definitívne nad ňou zvíťaziť.

Nad takmer každou krízou sa zatiaľ dá zvíťaziť. Pravda, ak to nie je vis major (napríklad smrteľná nevyliečiteľná choroba) a človek naozaj dostatočne chce, je húževnatý, statočný a vytrvalý. Lebo pri všetkej úcte a rešpekte, kríza človeka v civilizovanom, bohatom, vyspelom a modernom svete je takmer úplne ničím oproti vážnym duševným problémom niektorých ľudí v necivilizovanom, chudobnom a zaostalom svete – siroty, ťažko hladujúci, zmietaní vo vojnách a teroristickom prostredí, nevyliečiteľne chorí, ľudia v smrteľnom nebezpečenstve... Lebo ich osobné trápenia, galiba a bieda sú oveľa horšie ako len zdanlivý pocit nedostatku alebo zhoršenia situácie tých, ktorí najhlasnejšie o kríze trúchlia a najviac o nej trúbia do sveta

Ak je človek chorý a potrebuje vyzdravieť, užíva liek a lieči sa. Ak padne do krízy, inkasuje tvrdý hodnotový bodyček. Je to síce náročný budíček, ale zaručene účinný. Z pohľadu našich predkov rezonuje primitívny, ale hlboko pravdivý ideový odkaz.


3 ázijské inšpirácie pre zdravie a úspech


Dve tváre krízy

Keď ľuďom bolo v minulosti v histórii vždy najťažšie, poučili sa inšpiráciou z prírody a zotavili návratom k ľudským cnostiam (pokore, pravde, múdrosti). Najkrajšie a najefektívnejšie osladenie presolenej krízy je dvojité konštatovanie:

 1. Kríza má vždy dve tváre: je ako minca a má dve strany: rub a líce. Kríza je teda pre niekoho zdrojom pesimizmu (oslabením, prehrou, rizikom, strachom, základom negatívneho myslenia, odrazovým mostíkom ku chorobám), ale pre iného zdrojom optimizmu (radosti, pozitívneho myslenia a viery v potrebu a nutnosť zmeny – keď sa na krízu pozerá predovšetkým ako na šancu, príležitosť a výzvu. Len na človeku záleží, ktorú z tých dvoch tvári ponúknutých krízou bude živiť a podporovať.

 2. Kríza je produktívny stav: produktívny (rozvojový) je ten človek, ktorý hľadá spôsoby aktívne, ako sa čo dá. Kontraproduktívny (spiatočnícky) je ten, ktorý namiesto aktívneho prístupu radšej pasívne a alibisticky hľadá dôvody, prečo sa to nedá, z akého dôvodu je to zbytočné, nevyplatí sa to a je to márne. Slováci od predkov zdedili k tomu výstižné porovnanie: Kto chce robiť, hľadá spôsoby. A kto nie, ten hľadá dôvody.

Veriť sám sebe

Patriotom nádeje vždy fandíme a veríme, ale len keď nalievajú do pohára čisté víno – plné pravdy, hoci aj krutej, brutálnej, nepohodlnej, nebezpečnej a nepríjemnej. Človek zvyčajne ľahšie dokáže podvádzať iným a klamať im, ale sebe nie. Aj preto rešpektujeme a doporučujeme uznávať jediný nadradený princíp pre človeka nado všetky: spoliehať sa predovšetkým sám na seba a byť si pravoverným patriotom nádeje a viery v dobrom i zlom. V najvážnejších situáciach života a najnebezpečnejších okamihoch osudu, je asi lepšie ako veriť iným, ** veriť v prvom rade sám sebe.** Aby ste si dokázali veriť a dôverovať, treba veľa a možno aj celý život neustále trénovať. Pracovať, tvoriť, učiť sa, produkovať, pohybovať sa a nikdy úplne nezastať. Príroda človeka naprojektovala na dynamiku (pohyb), nie na statiku (sedenie, ležanie, státie).

Desať najvernejších patriotov nádeje proti každej kríze

 1. Inventúra a plán: urobiť inventúru akýchkoľvek receptov ku kríze zo všetkých informácií a osobných skúseností, ktoré máte. A z nej zostaviť plán. Aj ten najhorší plán na svete je lepší ako žiadny.

 2. Zoznam: zostaviť zoznam vašich osobných najťažších životných situácií, akýsi register kríz, ktoré ste doteraz zvládli.

 3. Pozorovanie: pozorovať stav a vývoj krízy a aktualizovať svoje kroky na jej zmiernenie, izolovanie, prekonanie a likvidáciu.

 4. Porovnanie: porovnať svoju situáciu osobnú a rodinnú s okolím a vybrať si z tohto rozboru užitočné poučenia a ponaučenia. Rozdeliť ich do dvoch skupín, do prvej zaradiť špeciálne tie, čo sú použiteľné ihneď a len v tejto kríze, do druhej spísať univerzálne tie, ktoré sú využiteľné aj v iných krízach možných v budúcnosti.

 5. Motivácia: stimulovať a motivovať sa všetkým (osobami, príkladmi, vecami, pomôckami, informáciami), čo pomáha krízu prekonávať a posilňuje psychiku, nádej a vieru.

 6. Činy: aktívne niečo robiť. Vždy a nerezignovať. Aj človek s najplnšou hlavou starostí nesmie ostať v lenivosti, ale radšej sa má chopiť a topiť v akejkoľvek činnosti, aby sa neutopil v zúfalstve.

 7. Skúsenosť: veriť akejkoľvek múdrosti, ktorá môže pomôcť krízu riešiť a vyriešiť. Najviac však veriť skúsenosti a ešte lepšie ako cudzej, je veriť vlastnej skúsenosti.

 8. Rady: prijímať stále (počúvať, hľadať, zbierať) i rozdávať rady (k pomoci iným).

 9. Mikrosvet: váš mikrosvet ste vy ako osoba a vaša najbližšia rodina. Najprv zachráňte seba a posilnite sa, aby ste neskôr vládali a dokázali pomôcť aj druhým.

 10. Makrosvet: ak ste si pomohli, neuspokojte sa a nezostaňte driemať pasívne vo vlastnom mikrosvete, ale zamerajte sa na makrosvet a pomôžte a pomáhajte nejako (radou, činom, peniazmi, povzbudením, dobrým slovom) aj iným ľuďom.


3 ázijské inšpirácie pre zdravie a úspech