Priaznivý účinok proteínov na kosti a krvný tlak

Proteíny spolu s vápnikom a vitamínom D predstavujú kľúčové výživové zložky pre zdravé kosti a pri prevencii osteoporózy. Proteíny zvyšujú IGF-1, faktor s pozitívnou aktivitou na kostrový vývoj a tvorbu kostí. Viaceré štúdie dokazujú, že so zvýšenou konzumáciou proteínov sa zvyšuje hustota kostnej hmoty.

Proteíny a ženy

Nedostatok proteínov znižuje hustotu kostnej hmoty stehenných kostí a chrbtice u starých ľudí. Freudenheim preukázal ochrannú funkciu vyššieho príjmu proteínov pred nízkou hustotou kostnej hmoty u starších žien. Pri riziku fraktúry bedrových kĺbov u žien po menopauze zohráva príjem proteínov dokonca zásadnejšiu úlohu ako príjem vápnika a vitamínu D.

Munger so svojím tímom v štúdii na ženách v Iowe zistil zvýšené riziko zlomeniny bedrových kĺbov v skupine starších žien, ktoré konzumovali najnižší obsah proteínov. Uvádza tiež, že vyšší príjem proteínov živočíšneho pôvodu súvisí so 70 % znížením fraktúry bedrových kĺbov. Schurch vykonal klinický pokus – aplikoval bielkovinovú diétu u pacientov so zlomeným bedrovým kĺbom: šesť mesiacov im dopĺňal stravu o 20 g proteínov denne a po ročnej kontrole konštatoval 50 % zmiernenie straty kostnej hustoty.

Hirota uvádza, že nízky príjem proteínov u mladých ázijských žien vo veku 19-25 rokov predstavuje rizikový faktor pri hustote kostnej hmoty predlaktia. K podobnému záveru dospel Geinoz so svojím kolektívom v štúdii 74 hospitalizovaných geriatrických pacientov s priemerným vekom 82 rokov.

Vplyv proteínov na kosti a svaly

Ďalšie štúdie u starších žien liečiacich sa zo zlomeniny bedrového kĺbu jasne preukazujú pozitívne účinky doplnkovej výživy obohatenej o proteíny nielen na hustotu kostnej hmoty ale i na silu svalov.

Orwoll pri skúmaní vretennej kosti a chrbtice uvádza, že bielkovinová podvýživa súvisí s osteopéniou (znížená hustota minerálov v kostiach, je možné, že osteopénia predchádza osteoporóze). Podľa niektorých výskumov nadmerné užívanie proteínov spôsobuje calciuriu - vylučovanie vápnika močom.

Proteíny a vápnik

Nerovnováha vápnika v tele však podľa Orwolla nastáva pri extrémne vysokých dávkach proteínov, tie ale starí ľudia konzumujú zriedkakedy. Allen zdôvodňuje močovú stratu vápnika vekom sa meniacimi zmenami funkcie obličiek a absorpčných schopností tenkého čreva.

Epidemologické a izotopické štúdie naopak naznačujú, že proteínová diéta vytvára s vápnikom synergický efekt na lepšiu retenciu (udržanie) a absorpciu vápnika, ako i na metabolizmus kostí. Odporúčania obmedziť proteíny kvôli zlepšeniu zdravia kostí je neodôvodnené a potenciálne dokonca škodlivé pre jednotlivcov prijímajúcich nízke dávky proteínov. Taktiež tvrdenie, že zvýšený obsah proteínov vedie ku kyslejšiemu prostrediu, sa javí ako neobhájiteľné. Chu so svojim tímom zdvojnásobili dávky proteínov u starších ľudí a u väčšiny z nich zaznamenali zlepšenie rovnováhy vápnika.

Je teda možné, že len extrémne vysoké dávky proteínov alebo jeho deficit spôsobujú v populácii zdravotné problémy. Výsledky štúdií napovedajú, že nízky príjem proteínov u starých ľudí je úzko spojený so stratou hustoty kostnej hmoty. Campbell dokonca argumentuje, že odporúčaná denná dávka proteínov, stanovená v USA zo vzorky zdravých mladých mužov, je pre starých ľudí príliš nízka. Odporúča jej zvýšenie z 1 g na 1.25 g denne.

Vplyv proteínov na krvný tlak

Ľudia, ktorí konzumujú vyšší obsah bielkovín, môžu čeliť nižšiemu riziku vysokého krvného tlaku. Štúdia publikovaná v American Journal of Hypertension výskumníkmi z Boston University School of Medicine (BUSM) zistila, že účastníci výskumu konzumujúci vyský podiel proteínov (v priemere 100 g denne) zaznamenali 40 % zníženie rizika vysokého krvného tlaku v porovnaní s ľudmi prijímajúcimi nízky podiel bielkovín.

Jeden z troch dospelých Američanov trpí vysokým tlakom a 78,6 miliónov sú klinicky obézni, čo predstavuje rizikový faktor pre vznik vysokého krvného tlaku. Kvôli tlaku vyvíjanému na steny ciev predstavuje vysoký krvný tlak najčastejší rizikový faktor cievnej mozgovej príhody a urýchľovač početných foriem srdcových ochorení, obzvlášť ak ide o jedincov s nadmernou telesnou hmotnosťou.

Vedci analyzovali príjem proteínov zdravých účastníkov a 11 rokov u nich pozorovali priebeh vysokého krvného tlaku. Prišli k záveru, že dospelí konzumujúci viac proteínov, či živočíšneho alebo ratlinného pôvodu, mali po štyroch rokoch pozorovania štatisticky nižší systolický a diastolický tlak. Priaznivý účinok bol zaznamenaný pri ľuďoch s nadváhou i bez nadváhy. Ak bola proteínová diéta obohatená o príjem vlákniny, vyšší príjem proteínov viedol k 40-60 % zníženiu rizika zvýšeného krvného tlaku.

“Z týchto výsledkov vôbec nevyplýva, že ľudia obávajúci sa výskytu vysokého tlaku by sa mali vyhýbať proteínom. Príjem proteínov môže zohrať dôležitú úlohu pri dlhodobej prevencii proti zvýšeniu tlaku,” vysvetľuje Lynn Moore, docent medicíny na BUSM.


Mohlo by vás zaujímať:

Spravte si poriadok v pojmoch - čo sú zdravé proteíny, sacharidy a tuky?

Chudnutie a proteínová diéta


Zdroje:

  • https://www.sciencedaily.com

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

  • https://onlinelibrary.wiley.com

elza_2322

tiež ho beriem, pravidelne cvičim, udržujem si postavu, takže moje telo ho potrebuje. Kupujem ho vždy vo velkom balení na brainmarket od brainmax a som s nim velmi spokojna