Chudnutie a proteínová diéta

Aký vplyv na chudnutie a na reguláciu hmotnosti má zvýšenie príjmu proteínov? Vedci prišli k zaujímavým zisteniam.

Pomôže zvýšenie príjmu proteínov udržať hmotnosť po diéte?

Výskum vo viacerých európskych mestách skúmal vplyv zvýšeného podielu proteínov, zníženia sacharidov a výšku glykemického indexu na váhu a jej udržanie po absolvovaní diéty.

Cieľom výskumu bolo zistiť, ako si udržať výsledok diéty po jej skončení. Z toho dôvodu bola zaznamenávaná váha u klientov po dvojmesačnej diéte a tiež po nasledujúcich šiestich mesiacoch bez diéty.

932 obéznych jedincov podstúpilo najprv dvojmesačnú diétu s nízkym obsahom sacharidov s celkovou dennou kalorickou hodnotou 800 kcal na deň. Po priemernom úbytku 11 kg bolo 773 jedincov následne v druhej šesťmesačnej fáze roztriedených do piatich kategórií, v každej z nich sa stravovali ad libitum (podľa ľubovôle). Stravovanie v druhej fáze sa líšilo len podielom proteínov a v glykemickom indexe. V tejto fáze odborníci zisťovali, aké hodnoty horeuvedených živín najefektívnejšie predídu priberaniu po skončení diéty.

Po skončení pokusu boli vyhodnotené nasledujúce reálne hodnoty: skupina s diétou s vysokým obsahom proteínov – proteínová diéta (HP) konzumovala o 5,4 % viac energie pochádzajúcej z proteínov ako skupina s normálnym obsahom proteínov (NP). Skupina s nízkym glykemickým indexom (LGI) prijímala sacharidy s glykemickým indexom o 5,1 % nižším ako skupina s vysokým glykemickým indexom (HGI). Kombinácia diéty s vysokým obsahom bielkovín a nízkym glykemickým indexom bola úspešná pri predchádzaní zvýšenia hmotnosti, mala priaznivé účinky na krvný tlak, krvné lipidy a zápaly.

Predpoklad, že vyšším podielom proteínov v strave dokážeme predchádzať obezite a liečiť ju a tiež liečiť metabolický syndróm, cukrovku typu II a aterosklerotické kardiovaskulárne choroby, získava stále väčšiu podporu.

Účinok na telesnú váhu a telesný tuk

Priemerný hmotnostný úbytok po dvoch mesiacoch nízkokalorickej stravy predstavoval 11,0 kg. Skupina s vyšším obsahom proteínov dosiahla o 5 % vyšší úbytok telesnej váhy ako skupina s normánym obsahom proteínov. Rovnako skupina s nižším GI dosiahla o 5 % vyšší úbytok váhy ako skupina s vyšším GI. Teda mierne zvýšenie obsahu proteínov na úkor sacharidov spolu s konzumáciou sacharidov s nižším glykemickým indexom o 8 jednotiek malo za následok priaznivý účinok na chudnutie, takže uvedená kombinácia účinne predchádzala zvýšeniu telesnej hmotnosti po dobu nasledujúcich 6 mesiacov.

Dlhodobý efekt

Po absolvovaní dvojmesačnej nízkokalorickej diéty, šesťmesačnom období voľného stravovania nasledovalo ďalšie šesťmesačné stravovanie podľa inštrukcií dietetických odborníkov. Cieľom bolo skúmať dlhodobé účinky diét u 256 jedincov, u ktorých sa hmotnosť po dvoch mesiacoch znížila o 11,2 kg a po 12 mesiacoch stúpla priemerne o 3,9 kg, avšak dospelí absolvujúci diétu s vysokým obsahom proteínov pribrali len o 2 kg menej v porovnaní so skupinou konzumujúcou normálny obsah proteínov. Po 14 mesiacoch jedinci s vysokoproteínovou diétou schudli o 7,3 kg, kým ľudia s normálnym prísunom bielkovín o 4,5 kg. Zároveň prvá skupina znovuzískala o 1,6 kg tukovej hmoty menej ako druhá skupina. Rozdiel v prísune proteínovej energie činil len 7 %.

Vplyv na rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb a diabetikov

Po dvojmesačnom úbytku hmotnosti boli zazanamenané znížená prítomnosť C-reaktívneho proteínu o 40 % (C-reaktívny proteín je prítomný v organizme pri zápalovej reakcii, u zdravých ľudí nie je v krvi detegovateľný), lipoproteínov s nízkou a vysokou hustotou, triglyceridov a tiež zníženie krvného tlaku. Počas nasledujúcich 6 mesiacov sa znižoval C-kreatívny proteín v krvi viac v skupine s nízkym glykemickým indexom ako v skupine s vyšším GI a v skupine s normálnou proteínovou diétou. Celkovo HP (high protein) - LGI (low glycemic index) diéta pozitívne pôsobila na low-rate inflammation (ide o trvalý slabý, laboratórne merateľný zápal v tele).

Zistenia napovedajú, že zníženie krvného tlaku možno lepšie udržať zvýšením príjmu proteínov na úkor sacharidov. LGI diéta s oboma druhmi proteínovej diéty viedla k zníženiu hladiny fruktozamínu počas pozorovania.

Prvá dvojmesačná fáza znížila metabolický syndróm, pre ktorý sú charakteristické zvýšený krvný tlak, vysoká hladina cukru v krvi, nadmerné množstvo telesného tuku okolo pásu, abnormáne hladiny cholesterolu a triglyceridu. Spolu tieto faktory zvyšujú riziko infarktu, porážky a cukrovky. Nasledujúcich šesť mesiacov výrazne zvýšila hodnoty metabolického syndrómu, najmä v skupine NP (normal protein) – HGI (high glycemic index).


Prečítajte si tiež:

Cvičenie alebo strava? Čo je pre chudnutie dôležitejšie?


Vplyv na plod a dieťa

Naopak, príliš nízky obsah proteínov a vysoký obsah sacharidov má za následok nadmerné priberanie u tehotných žien. Hmotnostný nadbytok má negatívny vplyv nielen na zdravie matky, ale aj jej plodu. Spolu s obsahom stravy môžu tieto faktory podmieniť zloženie plodu a spôsobiť trvalú náklonnosť dieťaťa k nadváhe a obezite, vrátane sarkopenickej obezity. Upravený pomer proteínov a sacharidov v prospech proteínov je spojený s vyšším objemom čistej svalovej hmoty a nižším podielom tukovej hmoty ako u plodu, tak i u narodeného dieťaťa. Tento predpoklad sa zakladá na pozorovacích štúdiách, avšak príčinno-následné vzťahy sa nejavia ako náhodné.

Zhrnutie

Najvýznamneší prínos štúdie spočíva v poznatku, že veľmi mierne zmeny v obsahu proteínov a sacharidov v strave majú značný dopad na kalorický príjem spontánnej diéty ad libitum, ktoré sa približuje normálnemu stravovaniu, a tým napomáhajú udržať si úbytok telesnej hmotnosti. Štúdia tiež konštatuje, že diéta s vysokým obsahom proteínov a nízkym glykemickým indexom je pri chudnutí účinnejšia ako nízkotučná diéta s vysokým obsahom sacharidov. Mierne zvýšenie obsahu proteínov a tomu úmerné zníženie obsahu sacharidov v kombinácii so sacharidmi s nízkym glykemickým indexom napomáhajú úbytku a následnému udržaniu telesnej hmotnosti.


Použité zdroje:

  • https://www.nature.com/articles/ijo2014216
KralikovaL

Staci precitat zaver, potvrdil, ze je to jedna z najefektivnejsich cietst v ramci diet. Osobne doporucujem Prodietix, slovenska firma, nekupujte hluposti zo zahranicia bez zaruky, supportu, overenia a pod..