Chcete byť v živote úspešní? Toto je najdôležitejšie

Kým sme boli mladší, tak sme nechceli chápať starších, keď nám povedali „Nie škola, ale život ťa naučí, však počkaj a uvidíš!“. A veru mali pravdu. Náš osobnostný rozvoj a celoživotné dozrievanie k múdrosti zdokonaľujeme denne v životnej praxi.

Avšak v nej má stále viac miesta tzv. osobnostný rozvoj (sebarozvoj). V čom spočíva jeho význam a prínosy?

Význam sebarozvoja

Spočíva predovšetkým v podpore dobra a hľadaní, nachádzaní správneho zmyslu života i smerovaní k jeho naplneniu cez nástroje, cesty a smer v sebaedukácii, sebarealizácii a sebakultivácii človeka. Autopilot v každom z nás by mal v prípade dobra ako samozrejmosť obsahovať etiku, morálku, bonomóres, pokoru, statočnosť, čestnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Sebarozvoj je víziou i výzvou. Je šancou a príležitosťou ako sa stať lepším, šikovnejším, úspešnejším, šťastnejším a komplexne spokojnejším s vlastným životom (mikrooptika) jednotlivca i životom society (makrooptika) v širšom zmysle slova (rodina, kolektív, národ, svet a globálne ľudstvo). Niekedy to vôbec nie je jednoduché dosiahnuť, lebo hoci žiť – to nádherne znie, dobre žiť – to je ešte krajšie.


Prečítajte si tiež:

Aká je vaša osobná vízia? Otestujte sa


Prínosy zo sebarozvoja

Keď počuje bežný človek pojem sebarozvoj, často sú v praxi synonymom pojmy ako osobný rozvoj, personálny rast, kariérny postup. Ľudia si so sebarozvojom spájajú rôzne predstavy a často veľmi diferentné očakávania. Je to logické, lebo sto ľudí, môže mať aj sto rôznych chutí. Variabilita vyniká aj preto, lebo keby, napríklad sto rôznych kuchárov varilo jedlo presne podľa toho istého receptu, aj tak to jedlo bude chutiť rôzne.

Východiskom pre začatie sebarozvoja môže byť všeličo, rovnako tak, ako aj cieľová predstava. Častá je chyba maximalistov, ale i obyčajných ľudí vo vnímaní cieľa. Niekedy tvrdo „makáte“, aby ste splnili vytýčený cieľ, ale keď sa vám to podarí, ste nespokojnými. Prečo? Často treba hodnotenie radšej stráviť, prežuť a podumať nad prínosmi. Proste vnímať cieľ v širšom slova zmysle a pozrieť sa naň z viacerých uhlov pohľadu. Práve správny postoj vám môže narovnať zbytočne pokrivenú optiku. Máme na mysli najmä fakt, že to, čo sa aj v cieli pri sebarozvoji (osobnom raste, životnom dozrievaní) môže na prvý pohľad niekedy javiť ako prehra a neúspech. Na druhý alebo tretí, či štvrtý pohľad je možné zistiť, že je to vlastne výhra.

Postoje sú kľúčové

Na údajne najlepšej biznis škole sveta (Harwardská univerzita v USA) skúmali vedci, čo sú kľúčové atribúty človeka na úspech v jeho bytí – v súkromnom živote, v štúdiu, v práci, vo vzťahoch. Zistili, že ide o štvorlístok faktorov, ktorými sú: informácie, inteligencia, šikovnosť a postoje. Čo myslíte, ktorý z týchto faktorov dominantne prevyšoval ostatné a o koľko, ak všetky spomenuté faktory spolu tvorili 100 percent?

Výskum potvrdil, že až 93 percent spôsobujú správne postoje, len zvyšných 7 percent zostalo spolu na informácie, inteligenciu a šikovnosť.

Znie to neuveriteľne, ale v niektorých záležitostiach je ľudská duša, osobnosť i psychika záhadná a nepochopiteľná. Môže sa nám to javiť nielenže neštandardne (nenormálne), ale aj nespravodlivé. Je to logické, lebo hoci život človeka je ten najväčší a bezkonkurenčne najkrajší dar, aký mohol dostať, spravodlivý určite nie je.

Iné vedecké výskumy potvrdili obrovskú rozdielnosť aj pri vnímaní rečníka auditóriom.

Až 93 percent vnímajú ľudia nie obsah, ale predovšetkým formu.

To znamená nie verbálny prejav, ale neverbálne prejavy (gestá, mimika, chôdza, hlas, oblečenie, správanie pri rečnení). Nespravodlivé je to v tom, že keď výborný rétor pripraví kvalitnú prednášku s obrovským obsahovým bohatstvom a silným posolstvom, ak poslucháčom nie je komplexne sympatický, tak ho nedocenia, neuznajú alebo dokonca odignorujú.


Prečítajte si aj tento článok:

Aká je vaša osobná vízia? Otestujte sa