Zostava jogových cvikov pre podporu životných síl – 2. časť

Pri precvičovaní jogových pozícii sa človek nezaoberá len telom, ale i osobným cítením. Výsledkom je vyjadrenia prostredníctvom tela až k umeleckému obrazu. Týmtom spôsobom podporuje tvorbu nových životných síl.
Jogová pozícia Ryba

Miriam Bellušová | Zdroj: súkr.archív

Táto zostava cvikov je vhodná aj pre začínajúcich adeptov. Každá jogová pozícia je najprv obrazne popísaná. Pred jej vykonaním je vhodné najprv chvíľu pozorovať jej fotografiu a vnímať, akým spôsobom sa tento slovný opis vyjadruje v jej vyobrazení.

Po tom, ako sa pomocou popisu vykonania cviku naučíte cvik pekne vyformovať, môžete jeho vykonanie sprevádzať myšlienkovou úvahou o jeho vnútornom význame, doplnenom v závere opisu cvičenia v závere opisu cvičenia. Tak sa cvičenie jogy stane viac meditatívnou, pokojnou a vedomou aktivitou, ktorá podporí vaše životné sily a tvorivosť.

1. Ryba – záujem o život

Pozícia Ryba sa vyznačuje premenlivou hrou centrovanej aktivity a jemného uvoľnenia v tele. Uvoľnenie smeruje nielen do oblasti pliec, krku a hlavy, ale aj do celých dolných končatín. Najvýraznejšia aktivita je lokalizovaná v oblasti hrudnej chrbtice, ktorá je prepojená so životom cítenia a empatie. V ľahu na chrbte vložíte vystreté paže pod chrbát a panvu tak, aby sa vnútorné strany dlaní dotýkali zeme a zároveň sa končeky prstov dotýkali hornej zóny stehien. Lakte zasuniete tiež pod chrbát, a to do takej miery, ako vám umožní pohyblivosť hrudnej časti chrbta. Potom zdvihnete hrudník a hlavu, aby ste opretý na predlaktiach videli na svoje chodidlá. Silným centrovaním sa medzi lopatkami vykleniete hrudný kôš nahor a hlavu spustíte v miernom záklone späť na zem. Chrbtica vytvorí oblúk, medzi krížovou kosťou a hlavou. Udržiavate neustále aktivitu centrovania a vyzdvihovania hrudníka smerom hore, pri súčasnom uvoľňovaní pliec a svalov na nohách.

Dýchate voľne, otvorená predná strana tela umožní široko plynúci dych. Oči sú otvorené a vnímajú nezvyčajnú perspektívu obráteného pohľadu na svet. Obvyklé zotrvanie v aktivite je niekoľko minút. Keď pociťujete ochabovanie sily v hrudníku, môžete cvičenie ukončiť.

Úvaha sprevádzajúca toto cvičenie

Široké telesné otvorenie sa priestoru je prostriedkom obrazného uvoľnenia pocitov a cítení, ktoré sa tiesnia ukryté v hlboko v duši. Bez obáv z duševných rán sa tieto raz prejavia v živote a umožnia človeku zažívať radosť, nádej v dôvere a v záujme o druhých.


Prečítajte si tiež:

Zostava jogových cvikov pre podporu životných síl – 1. časť


2. Stranový trojuholník – vôľa v pohybe

Stranový trojuholník je jogová pozícia s nezvyčajne výraznou dynamickou fázou. Pohyb je iniciovaný dolnou končatinou a uvádza telo do estetickej horizontály a napokon až do kontaktu so zemou.

V stoji položíte jedno chodidlo oproti druhému chodidlu do 90-stupňového uhla a prenesiete váhu na prednú nohu. Telo je stranovo otvorené v bočnej rovine, plecia a bedrové kosti sú rovnobežné s líniou predného, nosného chodidla. Podobne ako v pozícií Trojuholník, je najprv potrebné vybudovať v nohách silný centrujúci postoj. Centrom sily v tomto cvičení je región krížovej kosti. Trup, plecia aj hlava ostávajú uvoľnené a budú sa poddávať smeru pohybu, ktorý vedie noha. Zadnú nohu, alebo inak povedané, nohu ktorej chodidlo je v kolmom postavení k trupu, začnete zdvíhať smerom nahor a trup s hlavou preklápate smerom dole k zemi. Keď noha a trup dosiahnu horizontálnu líniu, usilujete sa upokojiť a obnoviť centrovanie sa v oblasti krížovej kosti a kostrče. Zostávate pokojní a vyvarujete sa toho, aby ste sa rukou ťahali k zemi. Obnoveným centrovaním sa v panve zdvíhate nohu vyššie, aby preklopila trup tak nízko, až sa ruka položí dlaňou na zem.

Cvičenie spravidla vyžaduje opakované skúšanie a spoznávanie pomeru sily nôh a poddajnosti trupu. Zmyslom cvičenia je trpezlivé zaoberanie sa dynamickou aktivitou nôh pri súčasnom uvoľnení trupu a vnímanie pohybovej dynamiky, ktorá z regiónu panvy prúdi do periférií oboch nôh.

Úvaha sprevádzajúca toto cvičenie

Stabilný stoj a dynamika plynúceho pohybu sú prejavom usporiadania vôle. Táto má danosť samostatne utvárať novú formu, slobodne od emócií a v pokojnom myšlienkovom nadhľade.

3. Andrejov kríž – pokojné sebapociťovanie

V pozícií Andrejov kríž vznikne pekným usporiadaním tela geometrický obraz dvoch zrkadliacich sa trojuholníkov, ktorých spoločný vrchol je zhruba na úrovni srdca. Srdce je prirodzeným miestom sebapocitu, teda zažívania seba samého v slobode a nezávislosti.

Postavte sa s nohami mierne rozkročenými a zdvihnite paže bočným pohybom nad hlavu. Vzdialenosti medzi dlaňami a medzi chodidlami sú približne rovnaké. Spevníte sa v oblasti panvy a uvoľníte plecia. Stredný chrbát udržiavate v ľahkej dynamike vzpriamovania nahor. Zdvihnete sa na špičky chodidiel a zotrvávate v tomto rovnovážnom postoji asi minútu. Udržiavate očný kontakt s okolím a dýchate pokojne. Vaša pozornosť smeruje do oblasti, kde sa dva trojuholníky stretávajú a utvárajú prirodzený stred vašej osobnosti. Kým horný trojuholník pomyselne otvára človeka duchovným svetom, spodný trojuholník ho vedie do kontaktu so svetom tu na zemi.

Pri opakovanom vykonaní cviku môžete predlaktia viesť smerom k sebe a spojiť prsty nad hlavou. Horný trojuholník sa týmto pohybom zmenil na estetický päťuholník. Vnímate túto novú formu a udržiavate v pleciach uvoľnenosť. V zažívaní tohto postoja sa postupne vytvára pokojné cítenie zvnútornenia v srdci.

Úvaha sprevádzajúca toto cvičenie

Existuje svet okolo nás, ktorý je napĺňaný a utváraný uskutočňovanými ideami ľudí a svet v nás, ktorý nesie pečať nášho duchovného JA. Vo vzájomnej výmene medzi týmito svetmi vedie človek svoj život k novým ideálom.


Prečítajte si aj predchádzajúcu časť seriálu:

Zostava jogových cvikov pre podporu životných síl – 1. časť