Druhy fóbií

Fóbia je charakterizovaná ako iracionálna, neadekvátna reakcia, prejavujúca sa strachom. Človeka zvyčajne núti k vyhýbaniu sa pomerne bežným miestam, predmetom alebo situáciám. Prejavuje sa nadmerným strachom a stratou sebakontroly.
Fóbia - arachnofóbia

Andreas Kay | Zdroj: Flickr.com

K najznámejším fóbiám patria napríklad z pavúkov, uzavretých priestorov, či z krvi. Mnohé z týchto fóbií sa nám spájajú s negatívnymi zážitkami často z detstva, pre niektoré však také jednoduché vysvetlenie neexistuje. Pozrite si zoznam 76 fóbií:

Druhy fóbií

Aerofóbia - strach z prievanu, prejavujúci sa kŕčmi dýchacieho ústrojenstva

Aichmofóbia- chronický strach z nástrojov majúcich hroty (napr. nôž)

Agorafóbia - strach z otvoreného priestranstva

Akrofóbia - strach z hĺbky (pozri hypsofóbia)

Akribofóbia - strach, že v napísanom texte sú chyby

Androfóbia - strach pred mužmi

Anglofóbia - nepriateľský prístup ku všetkému anglickému

Antropofóbia - strach z ľudí

Apifóbia - chorobný strach zo včiel

Arachnofóbia - strach z pavúkov

Aulofóbia – strach zo zvuku flauty

Aviafóbia - chorobný strach z lietania

Bacilofóbia - chorobný strach z bacilov

Bakteriofóbia - chorobný strach z nákazy

Belonefóbia - strach z injekčnej striekačky

Cibofóbia alebo sitofóbia - strach z jedla

Dysmorfofóbia - strach z vlastnej škaredosti, ohyzdnosti

Dendrofóbia - chorobný strach zo stromov

Dianpnofóbia - strach z potenia sa

Equinofóbia - strach z koní

Ereutofóbia - strach z červenania sa

Ergofóbia - chorobný strach z vlastného počínania

Erytrofóbia - strach z červenania sa

Filemafóbia - strach z bozkávania

Filofóbia - strach milovať a byť milovaný

Fobofóbia - strach zo strachu

Gamofóbia alebo gametofóbia - strach z manželstva

Gynekofóbia - strach zo žien

Hamartofóbia - strach z omylov a hriechov

Hemofóbia - strach z krvi

Herpetofóbia - chorobný strach z plazov

Homofóbia - strach z homosexuálov

Hypsofóbia - strach z výšky (pozri akrofóbia)

Hydrofóbia - chorobný strach z vody

Ichtyofóbia - chorobný strach z rýb

Iofóbia - strach, že vás niekto otrávi

Kakofóbia - strach zo škaredosti

Kakotechnofóbia - strach zo zlyhania

Karcinofóbia - chorobný strach z ochorenia na rakovinu

Klaustrofóbia - strach z uzavretých priestorov

Koinonifóbia - chorobná úzkosť z priestorov, ktoré sú preplnené veľkým množstvom ľudí

Koprofóbia - strach z vlastných výkalov

Lalofóbia - chorobný strach z hovorenia najmä u ľudí s rečovými poruchami

Logofóbia - neurotický strach z vlastného rečového prejavu

Megalofóbia- chorobný strach z veľkého priestoru alebo veľkých vecí

Mechanofóbia- chorobný strach zo zavádzania strojov, automatizácie

Musofóbia - chorobný strach z myší

Myzofóbia - chorobný strach pred nečistotou

Nekrofóbia - chorobný strach z mŕtvol

Nikefóbia - strach z úspechu

Nozofóbia - strach z choroby

Nyktofóbia alebo achluofóbia - strach pred tmou

Ofidiofóbia - strach z hadov

Ofresiofóbia - strach z pachov a vôní

Ochlofóbia - strach z ľudí a zaľudnených priestorov

Olfaktofóbia - strach z pachov

Panfóbia alebo patofóbia - strach z choroby

Peladofóbia- strach z plešatých

Parazitofóbia- strach z parazitov

Pseudofóbia- strach z klamania

Pyrofóbia - chorobný strach z ohňa

Sfeksofóbia - strach z ôs

Siderofóbia - strach pred bleskom a búrkou

Siderodromofóbia – strach z cestovania vlakom

Sociálne fóbie - strach z posudzovania inými ľuďmi

Tabofóbia - je chorobný strach z (už vzniknutého alebo budúceho) ochorenia na tábes (slov. aj vysychanie miechy, lat. tabes dorsalis)

Tanatofóbia - strach zo smrti (horor mortis-náhly strach zo smrti, napríklad pri infarkte)

Teofóbia - chorobný strach z Božieho trestu

Termofóbia - chorobný strach z tepla

Tokofóbia - chorobný strach rodičky pred pôrodom

Topofóbia - chorobný strach z nejakého miesta

Trichofóbia - chorobný strach z vlasov

Vermifóbia - chorobný strach z červov

Vertigofóbia - chorobný strach zo závratu

Xenofóbia - strach zo všetkého cudzieho (najmä z cudzincov)

Zoofóbia – strach pred zvieraťom


Prečítajte si aj tento článok:

Stretli ste sa už s agorafóbiou?