Odkaz kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ pre Slovensko

Celosvetová kampaň ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ každoročne začína 25. novembra – v Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a končí 10. decembra – v Medzinárodný deň ľudských práv. Aj tento rok sa do kampane na Slovensku zapojili mimovládne organizácie, iniciatívy, ale aj individuálni ľudia. KIT (Krízový intervenčný tím) organizácie ADRA Slovensko sa takisto zapojil a upozorňuje na výzvy, spojené s týmto násilím.
adra, nasilie na zenach

Zdroj: súkr.archív

Tento rok verejnosť znepokojili čísla a štatistiky, týkajúce sa napáchaného násilia. Za posledné dva roky bolo totiž v našej krajine v dôsledku násilia zavraždených trinásť žien. Všetky boli pripravené o život svojimi manželmi alebo partnermi. Väčšina z nich zomrela preto, lebo chcela zo vzťahu, v ktorom zažívala násilie, odísť alebo sa rozviesť. Svedkami vrážd boli aj deti.

Právo na život, právo slobodu a sebaurčenie

Ako sa píše vo vyhlásení košickej organizácie Fenestra, ktorá v SR organizuje spomínanú kampaň ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’: “Vraždy žien sú najvážnejším dôsledkom násilia páchaného na ženách. Sú mementom zlyhania celej spoločnosti v ochrane žien a ich detí pred násilím a v rešpektovaní práv žien. Všetky ženy majú právo na život a majú aj právo na slobodu a sebaurčenie. Tieto práva sú nedotknuteľné.”

Právnička, Daniela Borzová, v rámci vyhlásenia KIT-u k tejto kampani uvádza: „Každý z nás má právo na dôstojný život bez násilia a bez tohto, aby bol obmedzovaný pôsobením iného subjektu násilnou formou. Každý z nás má právo voľby (a teda slobodného rozhodnutia), ako naloží so svojím životom. A nikto mu v tom nesmie brániť.“

Právo na život je jedným zo základných ľudských práv. No nejde iba o právo na život, spájajúce sa so zažívaním násilia obeťou. Odborníčky KIT-u upozorňujú na realitu, keď sa „obete musia doslova domáhať svojich práv práve u inštitúcií, ktoré by mali predstavovať záruku ich realizovania v praxi. Bývajú minimalizované a bagatelizované suspekcie nahláseného násilia, a dokonca obete bývajú odhovárané od podania oznámení, málokto ich počúva a snaží sa im porozumieť… Neraz sa objavujú mýty a predsudky v záverečných posudzovaniach konania a správania obetí, pričom týmto všetkým môžu práve rozhodujúce orgány a pomáhajúce profesie prísť k nesprávnemu vyhodnocovaniu skutočností, prežitých obeťou, a teda k nesprávnej kvalifikácii násilia (či už v trestnoprávnom zmysle alebo v civilno-právnom kontexte).“


Prečítajte si tiež:

Krízový intervenčný tím hľadá šesť zodpovedných darcov, ktorí povedia násiliu NIE


Potrebná prevencia aj kvalitná pomoc

Všetkým týmto citlivým aj kontroverzným témam bolo venované podujatie ‘Sobota s ADROU‘ v Bratislave (8. decembra), kde bola prítomným predstavená činnosť Krízového intervenčného tímu (KIT) a podtéma: vzťahy a násilie.

Zástupkyne organizácie Fenestra prízvukujú, že: sú potrebné “dobré preventívne programy v školách na predchádzanie násiliu na ženách, ale aj dostupná a kvalitná pomoc a podpora, ktorá bude vychádzať z potrieb žien a ich detí.” Presne o toto sa na Západe Slovenska snaží práve KIT, a to formou: Krízovej intervencie; Sociálnej rehabilitácie a adaptácie; Advokácie; a Prevencie.

Tri expertky z KIT-u vedú formou osvety a mediálnych výstupov širokú slovenskú verejnosť k tomu, aby násilie netolerovala, a aby o násilí hovorila nahlas. A to o všetkých jej formách – spočívajúcich v psychickom, fyzickom, ekonomickom, sociálnom alebo sexuálnom násilí. Lebo tie môžu mať nielen fatálne následky (ako vrchol násilného správania násilníka voči obeti), ale aj následný hlboký traumatizujúci dosah na samotný život obete a jej sociálne fungovanie. Práve preto organizácia ADRA Slovensko spustila kampaň ‘Dôstojný život’, ktorá má obetiam domáceho a sexuálneho násilia zabezpečiť nový dôstojný život. Aj s vašou pomocou.

Vypočuť hlas obetí

O násilí na ženách a ľudských právach žien hovorí veľa a nahlas aj medzinárodná komunita. No nie vždy je vypočutý hlas samotných zneužívaných žien. Vypočutie ich skúsenosti s násilím je však veľmi dôležité. Práve preto niesla tohtoročná celosvetová kampaň ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ a kampaň UN Women ‘Orange the world’ tento rok podnázov: #HearMeToo (‘Vypočuj aj mňa’ / ‘Vypočuj môj hlas’). To by mal byť odkaz celej kampane i pre Slovensko.

Právnička, Daniela Borzová, v rámci trvania kampane ’16 dní aktivizmu‘ i počas osvetových aktivít KIT-u slovenskú verejnosť vyzýva: Naučme sa obeť najprv vypočuť a porozumieť jej prežívaniu. Až vtedy budeme môcť správne rozhodnúť a právne posúdiť konanie páchateľa, čím obeti skutočne pomôžeme a nevystavíme ju sekundárnej viktimizácii. Iba vypočutím si obete a porozumením jej konaniu budeme skutočne vedieť, čo prežila, a teda jej budeme vedieť aj pomôcť tak, aby mohla žiť svoj život dôstojne.“


Prečítajte si aj tento článok:

Krízový intervenčný tím hľadá šesť zodpovedných darcov, ktorí povedia násiliu NIE