Psychické problémy Slovenska a sveta v číslach

Boľavá duša znižuje kvalitu života, ničí a likviduje prosperitu človeka a zvádza ho k neprosperite, či krachu. Rozvoj krajiny i vývoj spoločnosti nachádza odraz aj v duševnom zdraví ľudí. Tragédiou zostáva, že psychické traumy, depresie a ďalšie duševné choroby sú nemilou realitou dneška stále viac a viac.

Psychiatrické problémy na Slovensku v číslach

Podľa názorov viacerých odborníkov sa len menej ako päť percent ľudí s psychiatrickými problémami lieči. Hoci štatistika odráža len vrchol ľadovca, porovnajme trend niekoľkých čísel aspoň pre hrubú predstavu a účinnú ilustráciu.

V prieskume z roku 2002 sa až u 23 percent slovenskej populácie vyskytli depresívne symptómy a u 13 percent dokonca ťažká depresia.

Psychiatrické ambulancie v roku 2012 na Slovensku vyšetrili takmer 400-tisíc pacientov, z toho až 16,3% (64 816 ľudí) boli pacienti s diagnózou zistenou prvýkrát v živote.

V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2015 vyšetrených 406 758 osôb s duševnou poruchou (231 852 žien a 174 906 mužov). Oproti roku 2014 sa počet vyšetrených zvýšil o 6,3 %. Prvýkrát v živote bola psychická porucha diagnostikovaná 74 151 pacientom, o 9 786 viac ako v roku 2014...


Prečítajte si tiež:

Nebezpečenstvo strachu z psychického tlaku


Psychiatrická starostlivosť v SR za rok 2017

Výzvou doby a hlavnou témou psychiatrie pre rok 2018 je „Mladí ľudia a duševné zdravie v meniacom sa svete“.

V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2017 uskutočnených 1 800 277 vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou. Vyšetrených so stanovenou diagnózou bolo celkovo 374 167 osôb (159 392 mužov a 214 775 žien). V roku 2017 bola psychická porucha zistená prvýkrát v živote celkovo u 71 274 pacientov (130,9 na 10-tisíc obyvateľov). Detí do 14 rokov s poruchou zistenou prvýkrát v živote bolo 5 386 (63,4/10-tisíc obyvateľov).

Ústavná psychiatrická starostlivosť

Na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení bolo v roku 2017 pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených spolu 43 009 hospitalizácií (79,1 na 10-tis. obyvateľov), muži tvorili 56,3 %. Z celkového počtu hospitalizácií bolo 37 % pacientov prijatých vôbec prvýkrát v živote.

Duševné zdravie vo svete

Podľa WHO na svete trpelo v roku 2013 duševnými poruchami viac ako 450 miliónov ľudí. Depresia je najrozšírenejším duševným ochorením. Podľa odhadov WHO bude v roku 2020 depresia spolu so srdcovo-cievnymi ochoreniami najčastejším ochorením a neliečená môže viesť až k samovražde. A práve počet samovrážd za posledné desaťročia celosvetovo narastá.

Nepriaznivé sú aj svetové štatistiky týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti ľuďom s duševnými poruchami. WHO udáva, že 76% – 85% ľudí s vážnou duševnou poruchou v krajinách s nízkym a stredným príjmom nedostane potrebnú zdravotnú starostlivosť. Toto percento je vysoké aj v krajinách s vysokým príjmom, kde zdravotná starostlivosť nie je poskytnutá 35% – 50% ľuďom s týmito poruchami.

Hľadajme pozitívne prostredie aj cez výber priateľov

Vhodnou prevenciou k liečeniu boľavej duše je vyhýbať sa tzv. „duševným upírom“ (negatívnym ľuďom, ktorí odoberajú energiu iným), ale naopak obklopiť sa čo najviac pozitívne mysliacimi a vtipnými ľuďmi.

Aby v partii osobných kamarátov u človeka neprevažovali mŕtvolne bledé masky a vážne hororové ksichty a akademické debaty o nepodstatnostiach.

Kamarátiť sa treba čo najviac s veselými a asertívnymi ľuďmi, ktorí nie sú len pasívni konzumenti humoru a zábavy, ale dokážu do nej pridať obrovský vlastný osobný vklad a pričiniť sa o veselosť a humor lacno, rýchlo a inšpirujúco. Čím viac veselých ľudí v našom okolí, tým viac optimizmu a silnej koncentrácie dobrej energie, a teda tým ľahší život pre všetkých.

V zdraví neplatí len oslava pohybu („kým sa kýveš, tak dovtedy žiješ“), ale aj pestovania humoru v prospech vlastnej psychohygieny.


Prečítajte si aj tento článok:

Nebezpečenstvo strachu z psychického tlaku