Psychické problémy Slovenska a sveta v číslach

Boľavá duša znižuje kvalitu života, ničí a likviduje prosperitu človeka a zvádza ho k neprosperite, či krachu. Rozvoj krajiny i vývoj spoločnosti nachádza odraz aj v duševnom zdraví ľudí. Tragédiou zostáva, že psychické traumy, depresie a ďalšie duševné choroby sú nemilou realitou dneška stále viac a viac.

Psychiatrické problémy na Slovensku v číslach

Podľa názorov viacerých odborníkov sa len menej ako päť percent ľudí s psychiatrickými problémami lieči. Hoci štatistika odráža len vrchol ľadovca, porovnajme trend niekoľkých čísel aspoň pre hrubú predstavu a účinnú ilustráciu.

V prieskume z roku 2002 sa až u 23 percent slovenskej populácie vyskytli depresívne symptómy a u 13 percent dokonca ťažká depresia.

Psychiatrické ambulancie v roku 2012 na Slovensku vyšetrili takmer 400-tisíc pacientov, z toho až 16,3% (64 816 ľudí) boli pacienti s diagnózou zistenou prvýkrát v živote.

V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2015 vyšetrených 406 758 osôb s duševnou poruchou (231 852 žien a 174 906 mužov). Oproti roku 2014 sa počet vyšetrených zvýšil o 6,3 %. Prvýkrát v živote bola psychická porucha diagnostikovaná 74 151 pacientom, o 9 786 viac ako v roku 2014...


Prečítajte si tiež:

Nebezpečenstvo strachu z psychického tlaku


Psychiatrická starostlivosť v SR za rok 2017

Výzvou doby a hlavnou témou psychiatrie pre rok 2018 je „Mladí ľudia a duševné zdravie v meniacom sa svete“.

V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2017 uskutočnených 1 800 277 vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou. Vyšetrených so stanovenou diagnózou bolo celkovo 374 167 osôb (159 392 mužov a 214 775 žien). V roku 2017 bola psychická porucha zistená prvýkrát v živote celkovo u 71 274 pacientov (130,9 na 10-tisíc obyvateľov). Detí do 14 rokov s poruchou zistenou prvýkrát v živote bolo 5 386 (63,4/10-tisíc obyvateľov).

Ústavná psychiatrická starostlivosť

Na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení bolo v roku 2017 pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených spolu 43 009 hospitalizácií (79,1 na 10-tis. obyvateľov), muži tvorili 56,3 %. Z celkového počtu hospitalizácií bolo 37 % pacientov prijatých vôbec prvýkrát v živote.

Duševné zdravie vo svete

Podľa WHO na svete trpelo v roku 2013 duševnými poruchami viac ako 450 miliónov ľudí. Depresia je najrozšírenejším duševným ochorením. Podľa odhadov WHO bude v roku 2020 depresia spolu so srdcovo-cievnymi ochoreniami najčastejším ochorením a neliečená môže viesť až k samovražde. A práve počet samovrážd za posledné desaťročia celosvetovo narastá.

Nepriaznivé sú aj svetové štatistiky týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti ľuďom s duševnými poruchami. WHO udáva, že 76% – 85% ľudí s vážnou duševnou poruchou v krajinách s nízkym a stredným príjmom nedostane potrebnú zdravotnú starostlivosť. Toto percento je vysoké aj v krajinách s vysokým príjmom, kde zdravotná starostlivosť nie je poskytnutá 35% – 50% ľuďom s týmito poruchami.

Hľadajme pozitívne prostredie aj cez výber priateľov

Vhodnou prevenciou k liečeniu boľavej duše je vyhýbať sa tzv. „duševným upírom“ (negatívnym ľuďom, ktorí odoberajú energiu iným), ale naopak obklopiť sa čo najviac pozitívne mysliacimi a vtipnými ľuďmi.

Aby v partii osobných kamarátov u človeka neprevažovali mŕtvolne bledé masky a vážne hororové ksichty a akademické debaty o nepodstatnostiach.

Kamarátiť sa treba čo najviac s veselými a asertívnymi ľuďmi, ktorí nie sú len pasívni konzumenti humoru a zábavy, ale dokážu do nej pridať obrovský vlastný osobný vklad a pričiniť sa o veselosť a humor lacno, rýchlo a inšpirujúco. Čím viac veselých ľudí v našom okolí, tým viac optimizmu a silnej koncentrácie dobrej energie, a teda tým ľahší život pre všetkých.

V zdraví neplatí len oslava pohybu („kým sa kýveš, tak dovtedy žiješ“), ale aj pestovania humoru v prospech vlastnej psychohygieny.


Prečítajte si aj tento článok:

Nebezpečenstvo strachu z psychického tlaku

Textová Inzercia

Prevencia hemoroidov a ochorení konečníka

Myslíte si, že tento článok nie je pre vás? Je to omyl. Voči vzniku hemoroidov nie je nikto imúnny.

Darček pre ženu

Kombinácia vitamínov pre ženu. Ideálny darček na vianoce.

Darček pre muža

Kombinácia vitamínov pre muža. Ideálny darček na vianoce.

Dr.Vitamin - zľavový kupón VIANOCE. 5% zľava pre užívateľov Zdravie.sk !

Špecialista na vitamíny, minerály a doplnky stravy. Obchod kde nájdete všetky vitamíny, minerály a doplnky stravy.

AVITA

Zdravie je všetko a bez zdravia je všetko ničím. Darujte svojim blízkym vysokokvalitné výživové doplnky v štýlovom balení.