Počuli ste už o akútnej myeloblastovej leukémii?

Pýtate sa, prečo by ste mali toto ochorenie poznať? Pretože napriek tomu, že ide o zriedkavo sa vyskytujúce ochorenie, patrí k životu ohrozujúcim. Preto je dôležité nič nezanedbať, dobre poznať príznaky, aby ste vedeli v ten správny čas zakročiť a ísť k lekárovi.

Fungovanie ľudského organizmu je vo väčšine prípadov dokonalé. Všetko pracuje tak ako má bez toho, aby sme museli akokoľvek zasahovať. Z času na čas sa ale aj v tom najdokonalejšie fungujúcom organizme môže niečo pokaziť. Preto je potrebné, aby sme poznali svoje telo, vedeli zhodnotiť, keď niečo nie je v poriadku a poznali príznaky chorôb, ktoré môžu pre nás znamenať veľký problém a ohrozenie života.

Medzi takéto ochorenia patrí napríklad aj leukémia, o ktorej nám viac prezradil MUDr. Juraj Chudej, PhD. - Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin.

Čo je to leukémia?

Leukémia je nádorové ochorenie krvotvorby, ktoré sa začína v kostnej dreni. Kostná dreň, hovorovo nazývaná aj ,,špik“ je tkanivo, vypĺňajúce dutinu v strede kostí. Laicky povedané je to "fabrika na výrobu krvných buniek".

Spomeniete si, ktoré bunky zaraďujeme medzi krvné bunky?

Biele krvinky - leukocyty, zabezpečujúce obranu organizmu voči infekciám

Červené krvinky - erytrocyty, zabezpečujúce rozvoz kyslíka po tele

Krvné doštičky- trombocyty, zabezpečujúce zrážanie krvi a ochranu organizmu pred vykrvácaním

Ako vzniká leukémia?

Pri leukémii dochádza k nadmernej tvorbe nezrelých bielych krviniek. Ich nadprodukcia utlačí tvorbu červených krviniek a krvných doštičiek. Tento proces vzniká náhle a vyžaduje si rýchly medicínsky zásah.

Ako sa delia leukémie?

Leukémie sa delia podľa priebehu ochorenia na akútne a chronické. Dnes si povieme viac o akútnych leukémiách.

Aké typy akútnych leukémii poznáme?

Existujú dva základné podtypy leukémii. Akútna myeloblastová leukémia sa najčastejšie vyskytuje u dospelých ľudí a jej výskyt stúpa s vekom. Takmer u 1/3 prípadov sa vyskytuje po šesťdesiatom roku života. Akútna lymfoblastová leukémia sa vyskytuje najmä u detí, ale aj u veľmi starých ľudí.


Prečítajte si tiež:

Akútna lymfatická leukémia dospelých


Čo je hlavnou príčinou vzniku leukémie?

Žiaľ, hlavnú príčinu tohto ochorenia nepoznáme. Vieme však, že leukémia nie je infekčným ochorením, teda nemôžeme ju dostať od inej osoby. Vo všeobecnosti platí, že leukémia nie je dedičným ochorením a nie je spôsobená niečím, čo konzumujeme alebo pijeme.

Neexistuje teda spôsob, ako sa voči nej chrániť ani žiadne preventívne opatrenia.

Existujú však faktory, ktoré sú spojené s vyššou šancou dostať akútnu leukémiu:

• vystavenie sa vysokej dávke radiácie

• Ohrození sú ľudia s Downovým syndrómom.

• Rizikom je aj predchádzajúca liečba chemoterapiou alebo rádioterapiou.

Vo väčšine prípadov ale osoby, ktoré dostanú leukémiu, nemajú žiaden z vyššie menovaných rizikových faktorov.

Aké sú príznaky leukémie?

 • dýchavičnosť

 • rýchly srdcový tep

 • slabosť a únava

 • strata hmotnosti

 • nočné potenie

 • horúčky

 • infekčné komplikácie

 • tvorba modrín

 • krvácanie z ďasien

 • krv v stolici

 • bolesti kostí

V prípade, že abnormálne biele krvinky infiltrujú okrem kostnej drene a krvi aj iné orgány, môžeme pozorovať:

 • bolestivé a opuchnuté ďasná

 • zdurenie lymfatických uzlín

 • bolesť hlavy a rozmazané videnie

 • opuch semenníkov

 • kožné infiltráty

Ako vám lekár stanoví diagnózu leukémie?

Väčšina z príznakov leukémie je veľmi nešpecifická a vzniká náhle. Preto lekári na presné stanovenie diagnózy musia vyšetriť vašu krv a kostnú dreň. Výsledky krvných testov odhalia prítomnosť nezrelých bielych krviniek, ktoré sa v odbornej literatúre nazývajú aj blasty. K ďalším nálezom patrí znížený počet krvných doštičiek, tzv. trombocytopénia a červených krviniek. Po realizácii krvných testov vždy nastupuje vyšetrenie kostnej drene ako primárneho miesta vzniku ochorenia. Vyšetrenie sa realizuje v oblasti bedrovej kosti v lokálnej alebo celkovej anestéze v aseptických podmienkach.

Ako sa lieči akútna leukémia?

Ide o veľmi komplikovanú otázku. Liečba každého pacienta je rozdielna a prispôsobená na mieru. Vo všeobecnosti platí, že pacient je počas liečby hospitalizovaný na vysokošpecializovanom hematologickom pracovisku, ktoré má s liečbou tohto ochorenia dlhodobé skúsenosti. Liečba pozostáva z chemoterapie, podpornej liečby a v indikovaných prípadoch aj z transplantácie kostnej drene.

Od čoho závisí typ liečby leukémie?

Liečba, ktorú pacient dostáva vychádza:

 • z typu diagnostikovanej leukémie

 • z anamnézy pacienta a problémov, ktoré spôsobilo samotné ochorenie (krvácavé a infekčné komplikácie)

 • z výsledkov absolvovaných vyšetrení

Hematológ pristupuje ku každému pacientovi individuálne a priebeh liečby vám vždy vysvetlí, preto sa pokojne pýtajte na akékoľvek otázky. Neexistuje nič také ako hlúpa otázka. Ak vám lekár diagnostikoval AML, je to pre vás v prvom momente určite šok, a preto je lepšie, ak si otázky, ktoré vám prídu na um, napíšete na papierik a pri najbližšej návšteve lekára sa ho všetko, čo vás zaujíma, opýtate.

Cieľ liečby leukémie

Hlavným cieľom liečby je navodenie remisie ochorenia. Remisia znamená, že neexistujú žiadne príznaky ochorenia v kostnej dreni alebo v periférnej krvi, čo sa podarí dosiahnuť približne trom zo štyroch pacientov. Napriek tomu, že akútna myeloblastová leukémia je vážne ochorenie, v poslednej dobe významne pokročil vývoj v liečbe, ktorá prináša lekárom a pacientom novú nádej.


Článok je podporený spoločnosťou Novartis.

Prečítajte si aj tento článok:

Akútna lymfatická leukémia dospelých