5 otázok o schizofrénii, ktoré vás budú zaujímať

Schizofrénia je záhadným ochorením, doteraz sa odborníkom ešte nepodarilo prísť na to, čo presne ju spôsobuje. Keďže táto choroba nie je dostatočne objasnená, vystávajú viaceré otázky, ktoré zaujímajú pacientov, ich príbuzných, ale aj nezávislých laikov.

1. Je schizofrenik nebezpečný?

Možno si niektorí z vás automaticky vybavia fiktívneho londýnskeho psychiatra Dr. Jekylla alias Mr. Hyde a následne si túto psychickú chorobu predstavia v tých najčiernejších farbách. No v skutočnosti to nie je až také hororové. V skupinách pacientov so schizofréniou ku zvýšenej miere páchania trestnej činnosti nedochádza. Takíto ľudia sú viac ako pre svoje okolie nebezpeční sami sebe. Napríklad tým, že sa nezriedka pokúsia o samovraždu.

Agresívne správanie voči iným sa u nich vyskytuje len minimálne.


Pozrite si tiež:

Najlepším liekom na schizofréniu je vraj láska


2. Môžu drogy vyvolať schizofréniu?

Existujú mnohé vedecké dôkazy, že užívanie niektorých drog je významným provokujúcim činiteľom pre rozvoj schizofrénnej psychózy u ľudí s predispozíciou na schizofréniu. Ide najmä o marihuanu (THC), LSD a pervitín. Ďalším rizikovým faktorom je závislosť od alkoholu alebo nikotínu.

Ak sa u človeka po požití týchto látok objavujú silné, netypické a pretrvávajúce reakcie, typické práve pre toto psychické ochorenie, je to varovný príznak!

3. Môže byť schizofrénia dedičná?

Genetické výskumy poukazujú na dedičné vplyvy, keď výskyt schizofrénie v rodine zvyšuje riziko výskytu aj u ďalších členov. Niektoré zmeny vo vývine mozgu, neskôr vedúce k rozvoju schizofrénie, majú s vysokou pravdepodobnosťou dedičný podklad. Všeobecne sa predpokladá, že ide o kombináciu genetických predispozícii, prostredia a návykov.

Čiže v skratke: musíte mať tie „správne gény“, a vykonať niečo, čo ich spustí.

4. V akom veku sa najčastejšie prejaví schizofrénia?

Schizofrénia zvyčajne začína v mladom dospelom veku. Najčastejšie sa prvýkrát objaví v puberte alebo rannej dospelosti (do 30 rokov). Riziko rozvoja schizofrénie sa zvyšuje aj pri oslabenej rodinnej väzbe.

V tomto veku bývajú spúšťačmi napríklad odchod z domu, zlé rodinné vzťahy, či tragédia v rodine, ale aj experimentovanie s omamnými látkami.

5. Je schizofrénia neliečiteľná?

U časti pacientov sa po primeranej terapii podarí potlačiť príznaky schizofrénie a dokážu dobre fungovať v bežnom živote. V menšom percente prípadov sa ochorenie už nemusí vrátiť. Veľká skupina pacientov však napriek dlhodobej a primeranej liečbe trpí v priebehu života opakujúcimi sa fázami akútneho stavu či zhoršenia symptómov schizofrénie.

Človek je jedinečný a nedá sa s určitosťou dopredu predvídať priebeh schizofrénie a naznačiť prognózu.


Prečítajte si o schizofrénii viac:

Schizofrénia: ako ju rozoznať a liečiť?