Projekt Športuj Slovensko: rodiny budú športovať spolu s olympionikmi

Športuj Slovensko je názov nového projektu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Jeho cieľom je podporovať deti, mládež a celé rodiny v športových aktivitách. Ide o sériu štyroch letných a dvoch zimných športových podujatí, „Olympijských dní“. Uskutočnia sa počas roka na rôznych miestach Slovenska - od Bratislavy cez Vysoké Tatry až po Prešov.
Projekt Športuj Slovensko

Grape PR, olympionička Danka Barteková s mladými športovcami | Zdroj: súkr.archív

Organizátori podujatia spolu s generálnym partnerom, spoločnosťou BILLA, s.r.o., sľubujú dni plné športu, zábavy a zdravého súťaženia, súčasťou ktorého bude aj identifikácia športových talentov, autogramiáda olympionikov a bohatý kultúrny program.

Športuj Slovensko odštartuje 26. mája v Prešove. Informácie o podujatí spolu s registračným formulárom sú dostupné na www.sportujslovensko.sk.

Podpora športovcov všetkých vekových kategórii

„Slovenský olympijský a športový výbor sa dlhodobo usiluje vrátiť šport do hry, a to na všetkých jeho úrovniach od detí, cez mládež, rodiny až po seniorov. V rámci projektu Ukáž sa! podporujeme talentované deti a mládež, cez Juniorský olympijský tím sa sústreďujeme na podporu juniorských športovcov a v rámci projektu Športuj Slovensko a Olympijských dní motivujeme k športu celé rodiny. Projekt Športuj Slovensko je z tohto pohľadu ďalšou dôležitou súčasťou stratégie SOŠV, ktorej cieľom je poukazovať na dôležitosť športu a pohybových aktivít pre širokú verejnosť,“ vyjadril sa Anton Siekel, prezident SOŠV.

Nový projekt Športuj Slovensko víta aj jeho generálny partner, spoločnosť BILLA: „Sme radi, že môžeme podporiť aktivity, ktoré nabádajú celé rodiny k pravidelnému pohybu. BILLA je rodinne orientovaná spoločnosť a ako obchodnému reťazcu nám záleží na harmonickom vyvážení stravy a pohybu. K tomu motivujeme aj svojich zamestnancov s rodinami, máme vytvorenú bežeckú, jogínsku, vodácku a lyžiarsku komunitu. Na ich podporu organizujeme mnohé športové podujatia. Preto sa tešíme, že vznikol zmysluplný projekt, ktorý šíri myšlienku olympizmu a zároveň povzbudzuje k športovaniu aj širokú verejnosť,“ doplnil Dariusz Bator, generálny riaditeľ BILLA, s.r.o.

Projekt Športuj Slovensko

Grape PR, zľava: Peter Pukalovič z organizátorskej agentúry Be Cool, Gábor Asványi, výkonný riaditeľ SOŠV, Adam Žampa, Anton Siekel, prezident SOŠV, Danka Barteková, Dariusz Bator, generálny riaditeľ BILLA Slovensko a Matej Beňuš. | Zdroj: súkr.archív

Olympijské dni

Športuj Slovensko bude mať letnú a zimnú verziu. Letné Olympijské dni sa budú sústreďovať primárne na atletiku, cyklistiku, beh, súčasťou ktorého bude aj tzv. Beh olympijských nádejí. Organizátori pripravili aj sériu športových podujatí vhodných pre celé rodiny.

Registrácia na podujatie je podmienená štartovným poplatkom vo výške 5 eur, ktorý poputuje Nadácii SOŠV na podporu mladých talentovaných športovcov.

Termíny letných Olympijských dní

  • Prešov, Jazdecký areál, Sídlisko III. - 26. 5. 2019

  • Štrbské Pleso, Športový areál Štrbské Pleso - 1. 6. 2019

  • Banská Bystrica, Park pod Múzeom SNP - 23. 6. 2019

  • Bratislava - lokalita bude upresnená 21. 9. 2019

„Špeciálnym dňom v rámci projektu Športuj Slovensko bude nedeľa 23. júna, kedy slávime aj medzinárodný Olympijský deň. Okrem Olympijského behu máme pre verejnosť pripravenú autogramiádu olympionikov, vedomostné súťaže súvisiace s históriou olympizmu a bohatý kultúrny program. Podporiť nás prídu ambasádori projektu Športuj Slovensko a mnohé známe osobnosti. Naším cieľom je vytvoriť taký koncept podujatia, ktorý utuží pozitívny vzťah rodín s deťmi k športu. Chceme, aby sa šport v rodinách stal súčasťou ich života,“ povedal Gábor Asványi, výkonný riaditeľ SOŠV.

Projekt Športuj Slovensko

Grape PR, Tím projektu Športuj Slovensko s deťmi zo ZŠ na Kalinčiakovej ulici v Bratislave | Zdroj: súkr.archív

Úspešní olympionici ako ambasádori

Ambasádormi projektu sú slovenskí olympionici: Danka Barteková, Anastasia Kuzminová, Matej Beňuš a Adam Žampa. Jednotlivých podujatí sa zúčastnia aj ďalšie tváre Slovenského olympijského tímu. Budú motivovať deti, mládež a rodiny k pravidelným športovým aktivitám, šíriť myšlienky olympizmu a podporovať mladé športové talenty, aby rozvíjali svoje športové nadanie.

Projekt Športuj Slovensko

Grape PR, Ambasádori projektu: olympionici Danka Barteková, Adam Žampa a Matej Beňuš s Antonom Siekelom, prezidentom SOŠV a Dariuszom Batorom, generálnym riaditeľom BILLA Slovensko | Zdroj: súkr.archív

Okrem športových aktivít bude Športuj Slovensko aj o propagácii športových zväzov či jednotlivých športov ako basketbal, box, futbal, atletika, bikros či biatlon.


Viac informácii na www.sportujslovensko.sk.