Fenomén prázdnej chladničky alebo chladničková slepota

Čo sa týka varenia, Slováci sú stále tradiční. Nechodia často do reštaurácií, a ak sa dá, radšej sa najedia doma. Viac ako polovica Slovákov vníma varenie ako potešenie, relax či čas strávený s rodinou a priateľmi. Radi by varili viac, avšak najčastejšími dôvodmi, prečo tak nerobia, sú nedostatok času a inšpirácie, no aj chladničková slepota, ktorú pravidelne zažívajú až dve tretiny Slovákov.

Práve chladničková slepota jednou z príčin nadmerného plytvania potravinami, ktoré Slovákov trápi a radi by sa k nemu postavili zodpovednejšie.

Čo je to chladničková slepota?

Určite to poznáte – prídete k chladničke, otvoríte ju, chvíľu sa do nej pozeráte a nakoniec z nej nič nevytiahnete. Tento jav má aj svoje pomenovanie: fenomén prázdnej chladničky alebo chladničková slepota. Trefne potvrdzuje fakt, že v danú chvíľu slepo prehliadame potraviny v chladničke a odchádzame od nej s pocitom, že v nej nie je nič k jedlu.

Ďalším „symptómom“ chladničkovej slepoty je nedostatok inšpirácie, čo navariť zo surovín, ktoré v nej nájdeme. Ignorujeme tak množstvo stále kvalitných a dobrých potravín, čo by sme mohli skonzumovať a nevyhodiť. Namiesto toho chladničku zavrieme a objednáme si radšej jedlo s donáškou, alebo si vybehneme po nejaký fastfood.

Tento pocit zažíva až 75 % Slovákov s tým, že chladničkovú slepotu považujú za problém, s ktorým by sa radi v budúcnosti vysporiadali.


Prečítajte si tiež:

8 potravín, ktoré je lepšie nechávať mimo chladničky


Kto trpí chladničkovou slepotou?

Prieskum, ktorý zrealizovala značka Hellmann´s vo viacerých krajinách sveta, hovorí, že chladničková slepota je vo vyspelých krajinách častým problémom a vedie k zbytočnému plytvaniu potravinami. Pritom väčšina ľudí o tomto fenoméne vôbec nepočula. Na Slovensku je to až 90 % ľudí, ktorí netušia, čo sa skrýva pod pojmom chladničková slepota. Viac ženy (92 %) a starší ľudia (95 %).

Chladnička je priestor, kde uschovávame najmä čerstvé potraviny a práve tie najčastejšie vyhadzujeme do koša. Takmer polovica Slovákov (46 %) ju otvorí denne 2 až 4-krát a dokonca tretina (29 %) 5 až 6-krát denne. Väčšinou však len na pár sekúnd (88 %). Osem z desiatich Slovákov tvrdí, že vedia vcelku presne povedať, čo v chladničke majú. I napriek tomu tri štvrtiny z nich sa cítia pri pohľade na suroviny v chladničke bezradne a takmer rovnaký počet nevie, čo navariť alebo zjesť a nemá žiadnu inšpiráciu, čo z nich pripraviť.

Plytváme najmä čerstvými potravinami

Podľa analýz Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ročne vyhodíme približne 100 kg potravín na osobu. Z prieskumu značky Hellmann´s vyplýva, že najčastejšie plytváme čerstvými potravinami, a to najmä ovocím, zeleninou, chlebom, salámami a syrmi.

Naše hlavné argumenty, prečo vyhadzujeme jedlo sú, že začína páchnuť (82 %) a už nevyzerá pekne (66 %). Viac ako polovica opýtaných (56 %) nechce dojesť jedlo, pretože je už pár dní otvorené.

Ako na chladničkovú slepotu?

I napriek tomu, že približne štvrtina Slovákov nepovažuje chladničkovú slepotu za problém, väčšina ju ako problém vníma a má k nej viac než zodpovedný prístup. Jeho riešenie môže mať pozitívny dopad nielen na rodinnú peňaženku a zlepšenie stravovacích návykov, ale aj na zníženie plytvania potravinami, výchovu detí a mladšej generácie.

Potešujúce je aj tvrdenie Slovákov v prieskume, v ktorom dve tretiny (65 %) „sľúbili“, že sa pokúsia venovať väčšiu pozornosť fenoménu prázdnej chladničky.

Čo považujú Slováci za najúčinnejšie v boji proti chladničkovej slepote?

pred nákupom sa vždy pozrieť do chladničky, aby vedeli, čo treba nakúpiť (51 %)

• naplánovať si, čo treba nakúpiť (43 %)

vyhnúť sa impulzívnym nákupom a kupovať podľa zoznamu (40 %)

• ísť na nákupy, iba ak sa minulo všetko jedlo (36 %)

nájsť recepty, v ktorých je možné využiť suroviny z chladničky (35 %)

• zamraziť jedlo predtým, ako sa pokazí (34 %)

• pravidelne sledovať, čo sa z potravín využíva a čo zostáva (34 %)

usporiadať potraviny v chladničke podľa dátumu spotreby (31 %)

• darovať jedlo, ktoré neskonzumujú (14 %)


Prečítajte si aj tento článok:

8 potravín, ktoré je lepšie nechávať mimo chladničky