Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2019

Leto a s ním vysoké teploty, atakujúce 30 stupňov máme tu. V tomto období nie je nič lepšie než sa po horúcom dni schladiť v bazéne či jazere. Pozrite sa, ako je na tom hlavné mesto s pripravenosťou vodných plôch. Kde sa môžete kúpať?
Jazero Kuchajda

Sk.wikipedia.org - Kuchajda | Zdroj: súkr.archív

V Bratislavskom kraji bola k 11.06.2019 rozhodnutiami regionálneho hygienika povolená prevádzka:

  • 2 prírodných kúpalísk – Zlaté Piesky a Slnečné jazerá v Senci

  • 5 umelých letných kúpalísk – Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rosnička a biokúpalisko Borovica na Kamennom Mlyne.

Prevádzkovanie letných kúpalísk

Malacky, Pezinok – Sever, Modra, Krasňany, Zbojnička Rača, Matador – Bratislava a prírodného kúpaliska Kuchajda sú v riešení na základe podanej žiadosti. Letné kúpalisko Iuventa a Fajn Klub a biokúpalisko Tri vody ešte nepožiadali o uvedenie kúpaliska do prevádzky.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2019.

Okúpať sa môžete už aj na prírodných kúpaliskách Vajnorské jazerá, Rusovce, Čunovo, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, keďže vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Vajnorské jazerá

Sk.wikipedia.org - Vajnorské jazerá | Zdroj: súkr.archív

Súhlasné rozhodnutia k prevádzke kúpalísk boli vydané po preukázaní splnenia všetkých hygienických požiadaviek vrátane laboratórnych výsledkov vstupnej kvality vody na kúpanie stanovených vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom i umelom kúpalisku.

Kontroly vôd

Kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie 2-3-krát za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie.

Kontrola bazénovej vody sa preverí 1-krát mesačne alebo podľa aktuálnej situácie. Na webovej stránke tunajšieho úradu www.ruvzba.sk budú počas kúpacej sezóny 2019 (každý týždeň vo štvrtok) zverejňované aktuálne výsledky z rozborov vôd aj s poznámkou či je voda vhodná na kúpanie.

Informácie budeme zverejňovať aj na sociálnej sieti FB (@ruvzba.sk).


Pozrite si tiež:

Užívajte si leto pri vode bezpečne