Dôležité rady a zásady, ako sa správať pri búrke

Zastihla vás búrka počas turistiky alebo stanovania? Panikárite a neviete, kam sa rýchlo a najmä bezpečne schovať? Máme pre vás niekoľko užitočných rád, ktoré sa oplatí si do budúcna zapamätať.

Čo robiť, ak vás zastihne búrka?

Byť čo najnižší a najnižšie

Ak vás zastihne búrka, snažte sa nebyť najvyšším objektom. Nepracujte, nešportujte a nezdržiavajte sa na otvorenom priestranstve. Skryte sa v aute (karavane, vagóne).

Počas búrky si vypnite mobil, GPS a iné zariadenia s anténou a dajte ich do stredu batoha.

Pri búrke treba opustiť vrcholky hôr a rýchlo zostúpiť čo najnižšie. Bezpečná zóna je v okolí stavby s bleskozvodom do okruhu, ktorý sa rovná výške stavby. V horách sú bezpečné plechové bivakovacie búdy, ale len ak sú zavreté okná a dvere Nestojte pod stromom ani blízko stromov, je to nebezpečnejšie než na voľnom priestranstve. Riziko je vyššie na okraji lesa, bezpečnejšie sa môžete cítiť vo vnútri lesa. Podobne aj riedky les s nízkymi stromami je vhodnejšia alternatíva ako voľný terén.

Ak nemáte inú možnosť, v krajnom prípade si počas búrky na otvorenom priestranstve čupnite na zem s chodidlami spolu, najlepšie na izolačnú podložku. Na tento účel vám poslúži karimatka, batoh alebo lano. V skupine ľudí dodržujte odstup 3 až 5 metrov.

Jaskyne ani stany nie sú bezpečné

Voda je dobrý vodič, preto sa počas búrky vyhýbajte mokrým skalám, roklinám, komínom, zárezom a žľabom, jaskyniam, podmáčanej pôde a vodným tokom. Počas búrky sa nekúpte, ani sa nezdržiavajte na brehu. Stan nie je bezpečný ukryt.

Pozor na kovové predmety!

Veľkým rizikom sú zaistené horolezecké cesty, ktorých oceľové laná, reťaze a rebríky tvoria obrovský bleskozvod. Nebezpečné sú aj človeka prevyšujúce kovové predmety (palice, dáždnik, puška). Udržiavajte odstup od všetkých kovových predmetov, ako sú bicykle, zábradlia, stožiare.

Vo voľnej prírode sa nedá nájsť absolútne bezpečné miesto pred bleskom.

Vypočítajte si vzdialenosť búrky

Búrka je nebezpečná, ak je bližšie ako 3 kilometre (čas medzi zábleskom a hrmením je 10 sekúnd a menej). Po skončení búrky môžete pokračovať ďalej v chôdzi alebo činnosti, ak je vzdialená približne 10 kilometrov (čas medzi bleskom a hrmením je najmenej 30 sekúnd).

Odborníci radia opustiť úkryt najskôr 30 minút od posledného blesku alebo hromu.

Ako narábať so spotrebičmi počas búrky?

Používajte iba spotrebiče, ktoré sú chránené zemnením (nulovaním). Platí to najmä v kúpeľni, kuchyni, dielni a na záhrade. Ak je spotrebič bez zemnenia, používajte predlžovací kábel s nulovaním. Úrazy na spotrebičoch v domácnostiach vznikajú zvyčajne po neodbornom zásahu, alebo po neautorizovanej úprave (kosačky, vŕtačky). Takisto počas búrky nepracujte s počítačom a nepozerajte televíziu.

Ak sa počas búrky zdržujete doma, nezabudnite pozatvárať všetky okná!


Pozrite si tiež:

Chráňte sa - toto sú najčastejšie letné riziká a ich prevencia