Dôležitá informácia pre rodičov: do škôlky po novom možno už len so zaočkovanými deťmi

V rámci ochrany zdravia slovenských detí pred závažnými infekčnými ochoreniami, rezort zdravotníctva 22. augusta 2019 na vláde predložil nový zákon. Umožňuje prijať do škôlok iba zaočkované dieťa. Týka sa všetkých povinných očkovaní.

Do predškolského zariadenia bude prijaté aj dieťa, ktoré má laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok alebo dieťa, ktoré nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

Zrušenie sankcií za odmietnutie očkovania

Keďže očkovanie detí je pre rodičov mimoriadne citlivou témou, Ministestvo zdravotníctva SR sa aj z tohto dôvodu rozhodlo zrušiť sankcie za odmietnutie povinného očkovania. Tie v súčasnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur.

Vysiela tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút, ale prevencia.

Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedli už napríklad Česko, Litva či Francúzsko.

Epidémie infekčných ochorení sú stále rizikom

Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte infekčných ochorení môže spoločnosť viesť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do našej krajiny vylúčené.

Príkladom sú epidémie osýpok v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku.Preto nemožno spochybňovať dôležitosť pravidelného povinného očkovania.


Pozrite si tiež:

Ministerstvo zdravotníctva: Záleží nám na tom, aby aj matky s novorodencami mali kvalitnú starostlivosť