Očné chyby u detí pomôže liečiť virtuálna realita. Detskí pacienti NÚDCH v Bratislave sa budú hrať a zároveň liečiť

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) rozšíril možnosti liečby niektorých očných ochorení. Vďaka moderným prístrojom sa liečba pre malých pacientov Kliniky detskej oftalmológie stane hrou.
dieťa vo virtuálnej realite

Zdroj: Flickr.com

Hra v 3D okuliaroch

Malí pacienti na Klinike detskej oftalmológie v NÚDCH v Bratislave sa budú liečiť hrou vo virtuálnej realite. Minimalizuje sa tak ich stres a deti si ani neuvedomia, že sa zároveň liečia.

Pri hre sa v 3D okuliaroch nachádzajú pre jednotlivé oči rôzne obrazy. Podobajú sa a princíp binokulárneho videnia je v tom, že mozog ich spojí do jedného zrakového vnemu,“ vysvetľuje zástupkyňa prednostu Kliniky detskej oftalmológie Beáta Bušányová.

Hry sú podľa nej určené práve na zdokonaľovanie binokulárnych funkcií.

Medzi časté očné chyby, ktoré sa vyskytujú u detí, je tupozrakosť. Najlepšie je ovplyvniteľná do veku 6 – 7 rokov, kedy sa vyvíja zrakové centrum.

V neskoršom období už nedosiahneme taký efekt liečby. Cvičenia, na ktoré sa používajú špeciálne okuliare virtuálnej reality v kombinácii so špeciálnym softvérom, dokážu ovplyvniť liečbu tupozrakosti aj vo vyššom veku a dokonca aj v dospelosti. Takýto prístroj sme doteraz na našom pracovisku nemali,“ informovala Bušányová.

Prístroje, ktoré doplnia ortopticko-pleoptickú ambulanciu, sú špeciálne prístroje na vizuálnu terapiu, ktorej cieľom je optimalizovať celý vizuálny systém očí a oblastí mozgu, ktoré kontrolujú videnie, vizuálne vnímanie a celý psychomotorický vývoj dieťaťa.

Očné chyby, ktoré sa liečia u detí vizuálnou terapiou, zahŕňajú napríklad tupozrakosť, škúlenie, poruchy pohybov očí a iné problémy so zrakom.

dieťa v okuliaroch

Zdroj: Pixabay.com

Tupozrakosť, anizometropia a škúlenie

Tupozrakosť je očná chyba, ktorou trpia asi 2 až 4 % detskej populácie. Spôsobuje, že zraková dráha oka, ktorá doň prenáša zrakové podnety, nie je dostatočne funkčná.

Dieťa nemá ostré a priestorové videnie. Jedno z očí je postihnuté viac a treba ho rozcvičiť.

Nemusí sa prejavovať a rodič ani dieťa nemusia nič spozorovať. Rizikové sú deti s pozitívnou rodinnou anamnézou, kedy sa ochorenie už v rodine objavilo.

Tupozrakosť môže byť súčasne spojená s výskytom anizometropie, výrazným rozdielom dioptrií medzi očami, a tiež pri strabizme – škúlení.

Mnohé detské očné ochorenia dokážu lekári úspešne liečiť, len ak ich odhalia včas. Inak môžu natrvalo poškodiť detské videnie.

Špeciálne opatrní by mali byť rodičia, ktorí sami trpia vysokou dioptrickou chybou, tupozrakosťou alebo škúlením. Svojmu dieťaťu odovzdali genetickú informáciu so zvýšenou pravdepodobnosťou očných chýb.

Kedy je čas na prvú očnú prehliadku s dieťaťom?

Pokiaľ rodičia trpia vysokými dioptrickými chybami, tupozrakosťou alebo škúlením, odporúča sa absolvovať prvú očnú prehliadku v 6.mesiaci života dieťaťa.

Bežne je očná prehliadka súčasťou prehliadky u pediatra v 3 rokoch dieťaťa. Najneskôr sa odporúča pred nástupom do školy.

Ak u dieťaťa spozorujete niektoré z týchto činností, je vhodné vyhľadať očného lekára:

  • nakláňa pri pozorovaní predmetu hlavičku
  • pozerá sa na hračky len jedným okom
  • priviera jedno očko
  • sedí veľmi blízko pri televízii
  • vyčerpáva ho kreslenie, prezeranie obrázkov či akákoľvek práca nablízko

Prečítajte si aj:

Refrakčné chyby oka- ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus

Nepodceňujte preventívne očné prehliadky!