Rodič, ktorý odmietne povinné očkovanie svojho dieťa, môže páchať trestný čin

V súvislosti s nedávnym prípadom z Českej republiky, kedy bolo maloleté dieťa infikované tetanom, sa opäť začalo diskutovať o téme povinných očkovaní pre deti. Akú zodpovednosť musia prijať rodičia, ktorí odmietnu dať svoje dieťa zaočkovať?
povinné očkovanie detí

zdroj: pixnio.com

V prípade odmietnutia očkovania dieťaťa, hrozí trestné stíhanie rodičov

Nedávny prípad zo susedných Čiech znovu rozvíril nielen diskusiu na tému povinného očkovania, ale aj šírenie hoaxov a neoverených informácií.

Tetanom sa nedávno v Čechách nakazil len trojročný chlapec. Lekári mu z nosa vytiahli hrdzavú gombíkovú batériu, nenasadili mu však lieky proti tetanu, pretože im nenapadlo, že nie je očkovaný.

V Českej republike sa totiž proti chorobe aplikuje celoplošné očkovanie, ktoré je povinné. Lekári chlapcovi predpísali antibiotiká, ktoré mu však matka vraj nedávala.

Matka chlapca, podľa dostupných informácií, nedala zaočkovať proti tetanu preto, lebo bola presvedčená, že u nej bolo očkovanie spúšťačom sklerózy multiplex.

V súvislosti s týmto prípadom, vyjadrila stanovisko aj Polícia Slovenskej republiky, ktorá vysvetľuje, či je odmietanie povinného očkovania detí zo strany rodičov trestným činom.

Trestný zákon pozná trestný čin šírenia nákazlivej ľudskej choroby. Dopustí sa ho ten, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Môže sa ho dopustiť dokonca aj rodič, ak by naplnil túto skutkovú podstatu trestného činu v súvislosti s nezaočkovaním dieťaťa. V takom prípade môže a dokonca je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní rodiča stíhať, “ uvádza Polícia SR na svojej facebookovej stránke.

Očkovanie vs. autizmus

Tvrdenie, že očkovanie spôsobuje autizmus, je čosi ako matka všetkých medicínskych konšpirácií. Kto tomu verí, je dosť pravdepodobné, že verí aj iným nezmyslom, a je to takým signálom v debate, že žiadnu odbornú debatu nemožno z druhej strany čakať,“ uviedol MUDr. Marín Jánoš pre políciu SR.

Lekár tiež vysvetľuje, že toto tvrdenie má svoj pôvod ešte v deväťdesiatych rokoch, keď bola v roku 1998 v prestížnom časopise publikovaná štúdia, ktorá naznačovala, že môže existovať súvis medzi podaním istej očkovacej vakcíny a vznikom autizmu.

Štúdia pritom pracovala iba so vzorkou 12tich detí. Ako sa neskôr ukázalo, vychádzala zo zlých údajov, bola stiahnutá, a všetci jej autori, okrem jedného, od nej odstúpili.

Ako je to naozaj?

Spochybňovanie imunizácie a imunizačných programov neuváženými prehláseniami, bez dôkladnej znalosti problematiky môže závažným spôsobom ohroziť zdravie detskej populácie a priniesť návrat takých infekčných ochorení, ktoré sa u nás vďaka očkovaniu dlhodobo nevyskytujú,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej stránke.

Vo Švédsku a Dánsku sa realizovala štúdia, ktorá skúmala vzťah medzi očkovaním a vznikom autizmu. Štúdia sledovala obdobie rokov 1980 - 1990, kedy sa ešte používali vakcíny s obsahom thiomerzalu.

Nezistil sa nárast autizmu s porovnaním obdobia, kedy sa začali používať očkovacie látky bez obsahu thiomerzalu.

Vo Veľkej Británii sa vyhodnocovali záznamy o vakcinácií 100 572 detí narodených v rokoch 1988 - 1997, z ktorých 104 trpelo autizmom. Taktiež nebol pozorovaný žiadny súvis medzi očkovaním a vznikom autizmu.


Prečítajte si tiež:

Do škôlky po novom príjmu už iba zaočkované deti

Povinné očkovanie nás má chrániť!