Pozdrav Slnka na precvičenie boľavej chrbtice

Pri vykonávaní predklonov a záklonov v pozdrave Slnka sa celkom prirodzene ohýba naša chrbtica – centrálna oporná os nášho tela. Pozdrav Slnka sa teda nedá cvičiť bez toho, aby sme neprecvičili chrbát.

Ako kvalitne možno chrbát precvičiť?

Pohyby pri vykonávaní pozdravu Slnka nemajú byť násilné, ani prísne vynucované, ale zároveň ani mäkké, nedotiahnuté a pasívne. Pozdrav Slnka je príležitosťou pre aktívne nasadenie sily chrbta a získanie skúsenosti s aktivitou, ktorú by sme mohli jednoducho nazvať sebaprekonávanie.

Budovanie sily pnutia a vzpriamovania

Kým oblasť krku a šije ostane v uvoľnenom stave, usilujeme sa v krížovej oblasti zhromaždiť silu a panvu v stoji držať mierne podsadenú. Pozornosť sa sústredí do centrálnej časti chrbta – stredu jeho dĺžky, kde dokážeme nasadiť mimoriadne dynamickú, rozpínavú aktivitu a podporiť tak budovanie sily pnutia. Toto je možné vykonávať v predklonových a tiež v záklonových polohách. Výraz cvičenia je vďaka dodržiavaniu členenia sily v chrbte pekne usporiadaný a je z neho zrejmý nadhľad vedomia nad fyzickou aktivitou.

zostava Pozdrav Slnka - cviky

zostava Pozdrav Slnka - cviky | Zdroj: Shutterstock.com

Nasadenie tejto rozpínavej aktivity, pre toho kto nie je skúsený v tomto pohybe, nie je jednoduché a vyžaduje odhodlanie a trpezlivú prácu. Cvičiaci prichádza na hranicu komfortných pocitov a ak chce pokračovať v rozpínaní sa, musí prekročiť túto hranicu a dobre sa zamerať na dosiahnutie stanoveného cieľa. Postupne sa tiež vytvára prirodzene a esteticky vzpriamený postoj a chrbtica sa ozdravuje vo všetkých jej úsekoch.


Neprehliadnite:

Pozdrav Slnka a jeho význam pre súčasného človeka

Pozdrav Slnka a dýchanie ako nástroj budovania vedomia