eRecept – aké sú jeho výhody?

Proces elektronizácie sa dotýka rôznych oblastí, pričom zdravotníctvo nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Program elektronizácie má za cieľ postupnú transformáciu záznamov a informácií do elektronickej podoby. V rámci takzvaného systému eZdravie už pracujú funkcie ako eObjednanie, eVyšetrenie, Elektronická zdravotná knižka a taktiež funkcia eRecept. O čo vlastne ide a aké sú výhody tejto funkcie?
fonendoskop pre doktora

Zdroj: VśZP

eRecept – predstavenie služby

Služba eRecept VšZP je súčasťou programu eZdravie od začiatku roka 2018. Jedná sa o súčasť opatrení, ktorých úlohou je podporiť plynulý prechod od predpisovania liekov takpovediac na papier smerom ku elektronickému procesu predpisovania liekov. Tento proces, na ktorého konci by malo dôjsť k úplnému zániku papierových receptov, by mal byť finalizovaný do roku 2022. Zdarné dokončenie procesu ide ruka v ruke s postupným zavádzaním občianskych preukazov s elektronický čipom pre občanov Slovenskej republiky.

Výhody eReceptu

  • Transformácia papierových receptov do elektronickej podoby so sebou prináša celý rad výhod, ktoré pocíti lekár i samotný pacient. Vďaka tejto službe sa už lekár nebude musieť pýtať na to, aké lieky pacient užíva. Všetky potrebné informácie nájde vo svojom informačnom systéme. Lekár tak získa väčší priestor a čas, aby sa mohol svojmu pacientovi venovať.
  • eRecept umožní lekárom lepšie a dôslednejšie nastavenie pacienta na liečbu. Toto nastavenie sa vďaka funkcii eRecept môže presnejšie zacieliť a ešte viac individualizovať; napríklad aj tým, že systém zabráni duplicitnému predpisovaniu liekov. Už sa nestane, že pacient bude užívať viacero liekov s rovnakou účinnou látkou, ktoré mu, nezávisle na sebe, predpísali rôzni lekári.
  • Systém takisto rozozná možnú negatívnu interakciu medzi predpísanými liekmi. Funkcia eRecept tak zabráni lekárovi, aby pacientovi predpísal liečivá, ktoré by v kombinácii s inými liekmi (ktoré pacient už berie alebo sa chystá brať) mohli negatívne vplývať na jeho zdravotný stav. Je to krok smerom k účinnejšej liečbe a vyššej bezpečnosti pacienta.
  • Vďaka funkcii eRecept môže lekár nájsť informácie o generickej preskripcii, teda **o liekoch, ktoré sú rovnako účinné, no lacnejšie **než „konkurenčné“ medikamenty.

Je zrejmé, že všetky spomenuté výhody smerujú k jednému jedinému cieľu – ku efektívnejšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a individuálnejšiemu nastaveniu pacienta na liečbu.

eRecept – ako to funguje?

Predpisovanie liekov pomocou eReceptu prebieha v podstate podobne, ako boli pacient i lekár doteraz zvyknutí. Systém však dokáže automaticky overiť informácie ohľadne možnej duplicity či interakcie s inými liekmi, ktoré boli pacientovi predpísané. Po vystavení elektronického receptu pacient väčšinou už nepotrebuje jeho papierovú verziu. Lieky si môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni – do systému sú už pripojené všetky lekárne na Slovensku. Pacientovi sa v lekárni stačí preukázať občianskym preukazom (musí mať elektronický čip, respektíve podpis) alebo kartičkou poistenca.

eRecept – špecifiká

V rámci eReceptu vidí lekárnik všetky lieky, ktoré boli pacientovi elektronicky predpísané. So samotným eReceptom by si pacient nevystačil v prípade, že mu boli predpísané psychotropné látky 2. skupiny či zdravotná pomôcka, ktorú si pacient vyzdvihne v očnej optike, prípadne vtedy, keď sa jedná o predpis od neambulantného lekára. Vo všetkých vyššie spomenutých prípadoch je stále potrebné využiť aj „klasický“ recept na papieri. eRecept sprístupňuje aj službu „Opakovaný recept“, ktorá zjednodušuje výber chronicky chorým pacientom, berúcim rovnaký druh liečiv po dlhšiu dobu.


Prečítajte si tiež:

Ministerstvo zdravotníctva zlepšuje pravidlá liekovej cenotvorby

Kompletný prehľad platnosti lekárskeho predpisu