Porucha matematických schopností dyskalkúlia sa dá poraziť aj hrou! Aké ťažkosti majú dnešné deti s matematikou?

Poruchy učenia matematiky sa po prvý raz objavujú už v detstve, významne sa začínajú prejavovať počas predškolskej prípravy a školskej dochádzky. U detí sa prejavujú ťažkosti so základnými matematickými operáciami ako sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, aj keď je zadanie jednoduché.
Porucha matematických schopností

Zdroj: Pixabay.com

Aké ťažkosti majú deti s matematikou?

Pri dyskalkúlii deti nevedia vytvoriť postupnosť matematických operácií, aby vypočítali výsledok.

Majú problémy s pamäťou, mýlia si matematické symboly, nedarí sa im naučiť jednoduché geometrické tvary, nezvládajú pojmy času, dátumu a hodín, majú ťažkosti spočítať mince, robia veľa chýb v logických a strategických hrách.

To všetko sú príznaky matematických ťažkostí.

Prvým krokom je odborne diagnostikovať dyskalkúliu, poruchu matematických schopností, ktorá však neznižuje všeobecné rozumové schopnosti.

V knihe Čo vieme a nevieme o poruchách učenia sa uvádza, že dyskalkúlia sa vyskytuje asi u 6 % školskej populácie.

Cvičte matematiku hravou formou

Dyskalkúlia patrí popri dyslexii (porucha čítania) a dyzortografii (porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa pravopis) medzi najrozšírenejšie poruchy učenia.

Odborníci radia pravidelne s deťmi cvičiť matematiku prostredníctvom rôznych matematických úloh, najmä vo forme hry, predovšetkým takej, ktorá je zameraná na rozvoj matematických zručností.

Jednou z nich môže byť Vzdelávacia hra roka 2019 – spoločenská hra High Voltage z dielne rakúskeho výrobcu Piatnik.

Je určená pre dvoch až šiestich hráčov od 10 rokov a podporuje matematické zručnosti hráčov.

Hra High Voltage má jednoduché pravidlá, hrá sa s hracími kartami a cieľom hry je zbaviť sa všetkých kariet, ktoré má hráč v ruke.

Autori hry Maureen Huron a grafik Antje Stephan vyrobili pútavú hru s jednoduchými pravidlami, no vysoko zábavnú a so vzdelávacím podtónom.

Tipy, ako pomôcť deťom pri dyskalkúlii

  • Rodičia by mali zo svojho slovníka a správania vyradiť akékoľvek prejavy obviňovania a naopak, deti pozitívne motivovať.
  • Jednou z ciest pomoci je pravidelné precvičovanie prostredníctvom rôznych matematických úloh, najmä vo forme hry.
  • Podporte učenie detí napríklad hrami, ktoré sú zamerané na rozvoj matematických zručností.
  • Venujte pozornosť cvičeniu pamäte, hrajte s deťmi hry zamerané na pozornosť a pamäť.
  • Buďte veľmi trpezliví a nepodliehajte hnevu či únave, ak dieťa nedokáže vypočítať jednoduchú matematickú úlohu.

Mohlo by vás zaujímať:

Diagnostika porúch učenia u detí

Vplyv počítačovej techniky na rozvoj dieťaťa