Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) neodporúča kupovať rýchlotesty na COVID-19. Riskujete falošný pocit negatívneho výsledku a nevedomé prenášanie nákazy!

V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa na internete objavuje množstvo domácich testov či rýchlotestov na diagnostiku COVID-19. Ide o testy na detekciu protilátok, nie na detekciu vírusu, upozorňuje ŠÚKL.
ŠÚKL neodporúča kupovať rýchlotesty na COVID-19!

Zdroj: Pixabay.com

ŠÚKL kúpu rýchlotestov na COVID-19 verejnosti neodporúča

Kúpa takýchto testov predstavuje pre laickú verejnosť zbytočne vyhodené peniaze, keďže ich výpovedná hodnota je nízka. Ani prekonané ochorenie nezaručuje tvorbu protilátok, a tak negatívny výsledok môže vyvolať falošné presvedčenie o COVID-19 negativite, čo môže mať nebezpečné následky. Okrem toho testy v súčasnosti dostupné na trhu v EÚ nie sú určené laickej verejnosti a mnohé z nich sú necertifikované, “ vysvetlila v stanovisku riaditeľka ŠÚKL PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv preveril situáciu na trhu v Európskej únii a takisto odborné publikácie týkajúce sa spoľahlivosti rýchlotestov a dospel k týmto záverom:

  • Na trhu v EÚ momentálne nie sú registrované žiadne testy na COVID-19 určené na samotestovanie laickej verejnosti. Rýchlotesty, ktoré v EÚ registrované sú, sú určené na profesionálne použitie. V prípade ich použitia laickou verejnosťou hrozí riziko nesprávneho použitia testu a tiež nesprávnej interpretácie výsledku.
  • Presnosť rýchlotestov je nízka, takže najmä v prípade použitia v prvých dňoch po nákaze je vysoká pravdepodobnosť falošne negatívneho výsledku. Rýchlotesty protilátky detekujú až niekoľko dní po nákaze a spravidla až keď má pacient príznaky. Najmä v prípade negatívneho výsledku je riziko, že nakazený pacient získa falošný pocit bezpečia a bude nevedomky roznášať ochorenie. Aj pri pozitívnom výsledku je potrebné výsledok overiť metódou laboratórnej diagnostiky.
  • Podľa odborných publikácii ani prekonané ochorenie nezaručuje vytvorenie protilátok, a tak test na detekciu protilátok v kontexte COVID-19 nie je dostatočný.
  • Viaceré ponúkané testy sú necertifikované. Rýchlotesty na domáce aj profesionálne použitie spadajú do kategórie in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok a podliehajú právnym predpisom Európskej únie aj Slovenska.

Viac k téme COVID-19:

Pred testovaním na COVID-19 dodržiavajte tieto zásady!

Nová simulácia ukazuje, ako sa koronavírus šíri v uzavretých priestoroch, napr. v obchode s potravinami!