Siemens Healthineers vyvinul rýchly laboratórny test na stanovenie protilátok proti koronavírusu s výsledkom do 14 minút. Pomôže aj na Slovensku

Spoločnosť Siemens Healthineers prichádza s novým, rýchlym laboratórnym testom na detekciu prítomnosti IgM a IgG protilátok SARS-CoV-2 v krvi. Test vyznačujúci sa špecificitou a senzitivitou na úrovni 99 % a dostupnosťou výsledku do 14 minút sa začne v máji vyrábať vo veľkom a od júna dodá spoločnosť Siemens Healthineers až 25 miliónov týchto testov mesačne. Tieto sérologické testy budú pomáhať aj na Slovensku.
Do boja s pandémiou koronavírusu sa zapojila aj spoločnosť Siemens Healthineers

Zdroj: Siemens Healthineers Slovensko

Spoločnosť Siemens Healthineers vyvinula test na zistenie vytvorených protilátok, ktorý dokáže poskytnúť jasný pohľad na stav testovanej osoby a na reakciu jej imunitného systému na vírus.

Tento typ testu bude veľmi dôležitý najmä v prichádzajúcom štádiu vývoja pandémie, v ktorom bude potrebné jasne identifikovať osoby, pre ktoré vírus naďalej predstavuje ohrozenie ich zdravia. Teda osoby, u ktorých je nutné i naďalej v maximálnej miere využívať ochranné prostriedky, prípade izoláciu. Toto predstavuje kritickú potrebu v snahe dostať COVID-19 pod kontrolu.

Počas nášho života sa nám v tele vytvárajú protilátky na rôzne ochorenia napr. v prípade ovčích kiahní, nás protilátky pred týmto ochorením chránia na celý život. V prípade ochorenia COVID-19 ešte vedci hľadajú odpoveď na mnohé otázky. Testovanie tvorby protilátok je však základným poznatkom pre pochopenie reakcie imunitného systému a možnú následnú ochranu pred koronavírusom.

„Nový test, ktorý sme vyvinuli v Siemens Healthineers, indikuje prítomnosť protilátok na koronavírus. Poskytuje informáciu, či má pacient v organizme dostatočné množstvo protilátok, ktoré ho pred ochorením v budúcnosti ochránia. Zjednodušene povedané – nové testy Siemens Healthineers povedia, či je potrebné chrániť sa pred ochorením aj naďalej alebo je imunita osoby vďaka vytvoreným protilátkam v takej kondícii, že je opakovaná infekcia nepravdepodobná. Očakávame, že tieto testy nájdu využite aj na Slovensku,“ vysvetľuje princíp nových testov Peter Znášik, vedúci Divízie laboratórnej diagnostiky, Siemens Healthineers Slovensko.

Vďaka novému testu je možné získať poznatky o imunitných reakciách pre dve skupiny osôb

Prvou skupinou sú osoby, ktoré ochorenie už prekonali, t.j. osoby, ktoré už boli vírusom infikované a mali klinické symptómy. Ich organizmus si už pravdepodobne vytvoril určitú hladinu protilátok a pomocou nového testu je možné túto hladinu zistiť. Táto informácia umožňuje posúdiť do akej miery bude daná osoba imúnna voči koronavírusu.

Druhou skupinou sú osoby, ktorým nebol vírus diagnostikovaný alebo nemali klinické symptómy ochorenia. U týchto osôb mohol zareagovať ich imunitný systém a vytvoriť v ich tele protilátky.

Pre obe skupiny osôb je nová forma testovania na protilátky relevantná, pretože takýto test môže mať rozhodujúci význam pri selekcii osôb, pre ktoré bude potrebné očkovanie alebo bude postačovať následná kontrola hladiny získaných protilátok.

Siemens Healthineers predpokladá, že spomínaný test na celkové protilátky by mohol byť dostupný do konca mája 2020. Do konca júna by sa zároveň malo vo výrobnom podniku so sídlom v americkom štáte Massachusetts vyrobiť viac ako 25 miliónov testov mesačne.

V boji proti pandémii koronavírusu sa aktívne podieľala Divízia laboratórnej diagnostiky Siemens Healthineers aj na Slovensku

S podporou Siemens Healthineers sa podarilo spustiť testovanie RT PCR na stanovenie prítomnosti koronavírusu už v troch laboratóriách. Testovanie úspešne prebieha v Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie UNLP v Košiciach, v spoločnosti Synlab Slovakia s.r.o. v Košiciach a prebieha v rutinnom režime už aj vo Fakultnej Nemocnici v Nitre na Oddelení klinickej mikrobiológie. Celková denná kapacita týchto laboratórií je spolu približne 300 testov denne a výsledky testovania sú k dispozícií do 4 hodín.

„Som hrdý na odhodlanie našich kolegov zapojených do vývoja tohto nového testu, keďže mnohí z nich sú práve v krajinách označených za epicentrum pandémie. Avšak aj Slovensko má kompetentných odborníkov, ktorí ponúkajú svetové riešenia. Potvrdili to aj teraz, v kľúčovom momente, kedy sa podieľali na technologickom riešení, vďaka ktorému pribudli tri testovacie miesta na vzorky na prítomnosť COVID-19. Prácu tímu odborníkov z Divízie laboratórnej diagnostiky Siemens Healthineers Slovensko vnímame ako ďalší z našich príspevkov v boji s koronavírusom,“ uviedol Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.