Daj si červené rúško a chráň svoje srdce!

„Daj si červené rúško“ je kampaň pacientskeho združenia Hlas nášho srdca, ktorá bude v priebehu mesiaca máj upozorňovať pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, ale aj ich okolie a verejnosť, na veľkú mieru ohrozenia práve tejto skupiny vírusom COVID-19. Pacienti so srdcovým zlyhávaním patria v čase pandémie k najohrozenejším vôbec.
prezidentka Zuzana Čaputová s červeným rúškom

rawpixel.net | Zdroj: Facebook.com

Rúško na tvári nás aspoň čiastočne chráni pred nákazou koronavírusom. Zároveň však každý z nás zisťuje, aké je to mať sťažené dýchanie, nevedieť sa poriadne nadýchnuť a zadýchať sa aj pri minimálnych fyzických činnostiach.

Tieto stavy zažívajú pacienti so srdcovým zlyhávaním denne ako jeden z typických príznakov tohto ochorenia aj bez rúška na tvári.

Na Slovensku žije približne 100 tisíc pacientov s nejakou formou srdcového zlyhávania alebo srdcovej slabosti. Mnohí z nich o svojom ochorení nevedia a jeho príznaky pripisujú prirodzenému starnutiu. Väčšina z týchto pacientov prichádza ku kardiológovi neskoro, teda v čase, keď je ochorenie v rozvinutom štádiu a prejavuje sa už dýchavičnosťou aj pri veľmi malej námahe alebo aj v pokoji a opuchmi nôh“, približuje doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc, FESC., prednostka Kardiologickej kliniky LFUK a NUSCH a.s, primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca NUSCH.

Srdcové zlyhávanie je najčastejšou príčinou hospitalizácií na Slovensku a aj príčin úmrtia (2300 úmrtí ročne, čo je denne 6 až 7 pacientov).

Diagnóza chronické srdcové zlyhávanie znamená nižšiu výkonnosť srdca a toleranciu záťaže a to môže byť pri nákaze akoukoľvek vírusovou infekciou veľmi náročné až fatálne.

Srdcové zlyhávanie a COVID-19

Podľa doterajších štatistík väčšina ťažkých prípadov nákazy koronavírusom a úmrtí súvisela s vyšším vekom (v prípade úmrtí viac ako 71% pacientov celosvetovo bolo vo veku nad 65 rokov) a najmä s tým, že vo väčšine prípadov to boli pacienti, ktorí mali aj iné ochorenia, na prvom mieste kardiovaskulárne, ale aj onkologické či diabetes.

Z informácií, ktoré momentálne lekárska verejnosť o ochorení má, je zrejmé, že vírus spôsobuje u oslabených a starších ľudí vážne problémy s dýchaním.

Poškodené funkcie srdca pri chronickom srdcovom zlyhávaní prosto nedokážu zabezpečiť dostatočnú cirkuláciu krvi, v ktorej sa navyše vinou vírusu tvoria aj mikroskopické krvné zrazeniny znižujúce dostatočný prietok krvi.

Srdce ďalej poškodzuje intenzívny zápalový generalizovaný stav a výnimočne priamo aj zápal srdcového svalu.

Pacient so srdcovým zlyhávaním je človek po päťdesiatom roku života. Často je po prekonanom infarkte, so zvýšeným krvným tlakom, s vrodeným ochorením srdca či s poškodením srdcových chlopní.

COVID-19 je pre takéhoto pacienta nebezpečný vírus. Preto by sám pacient, ale aj jeho najbližšie okolie mali dodržiavať čo najprísnejšie hygienické pravidlá a zdržiavať sa kontaktu s inými ľuďmi.

Medzi prvotné príznaky chronického srdcového zlyhávania patria dýchavica, pocit nedostatku vzduchu a opuchy dolných končatín. Pri vykonávaní bežných činností musí človek s energiou šetriť a plánovite si ju rozdeliť na celý deň.

Pacient so srdcovým zlyhávaním môže mať aj dobrú kvalitu života, pokiaľ bude rešpektovať nastavenú liečbu a prispôsobí svojmu zdraviu aj životný štýl.

Červené rúško

Európska kardiologická spoločnosť pravidelne počas prvého májového týždňa realizuje kampaň, ktorej cieľom je upozorniť na jedno z najčastejších ochorení moderného sveta – chronické srdcové zlyhávanie.

Pandémia koronavírusu však na tento rok aktivity výrazne obmedzila len na informovanie prostredníctvom médií a on-line prostredia.

Aj aktivity OZ Hlas nášho srdca po minulé roky boli spojené so stretnutiami na verejnosti a symbolom červených ponožiek, keďže opuchy členkov patria spolu s dýchavičnosťou k prvým príznakom nedostatočnej funkčnosti srdca.

Minulý rok sa počas májovej kampane v 10 kúpeľných miestach podarilo realizovať testovanie príznakov viac než tisícke návštevníkov kúpeľov, pričom sa počas kampane podarilo zachytiť niekoľko desiatok prípadov s prvými príznakmi ochorenia srdca, ktorým bola odporučená návšteva lekára.

V súčasnom období však robiť takéto podujatia na verejnosti nie je možné vzhľadom k situácii s koronavírusom. Preto sa OZ Hlas nášho srdca rozhodlo pre aktivity viazané viac na on-line priestor a na edukáciu ako pacientov s ochorením, tak aj na ich okolie a verejnosť.

Zároveň sa Červené ponožky vymenili symbolicky za červené rúško.

Naša kampaň „Červené rúško“ približuje zdravotné problémy pacientov so srdcovým zlyhávaním, a súčasne upozorňuje na dnes najohrozenejšiu skupinu ľudí.

Veríme, že podporí našu ostražitosť pri prevencii nákazy a aj zvýši povedomie verejnosti o tomto vážnom ochorení.


Prečítajte si aj:

Čo by ste mali robiť pre zdravie vášho srdca?

Pozor, toto má vplyv na vaše srdce a cievy!