Depresia u tehotných žien ovplyvňuje starnutie mozgu detí, zistila česká neurovedkyňa. Príznaky depresie sú bežné až u 40% tehotných žien!

Poznatky českej neurovedkyne a jej kolegov potvrdzujú, že vplyv depresívnych príznakov u matky na zdravie potomkov môže byť dlhodobý.
Česká neurovedkyňa skúma depresiu u tehotných žien

zdroj: ceitec.cz | Zdroj: Pexels.com

Vplyv depresie u matky na zdravie potomkov môže byť dlhodobý

Podľa novej štúdie českej neurovedkyne sú príznaky depresie tehotných žien spojené s atypickým starnutím mozgu potomkov. Odchýlky od normálneho vývoja mozgu potom zrejme súvisia s úzkosťami a náladovosťou počas ich dospievania.

Oboje zistila neurovedkyňa Klára Marečková z inštitútu CEITEC Masarykovej univerzity v Brne.

Štúdia vznikla v spolupráci českých a kanadských vedcov z Centra pre závislosť a duševné zdravie v Toronte. Výsledky publikoval časopis Cerebral Cortex.

Poznatky neurovedkyne a jej kolegov potvrdzujú, že vplyv depresívnych príznakov u matky na zdravie potomkov môže byť dlhodobý. Zároveň poodhalili mechanizmus, ktorý by mohol tento jav vysvetliť.

Nie každý mozog starne rovnako

Na základe rozsiahlych dát o konkrétnych ľuďoch sa vedci presvedčili, že nie každý mozog starne rovnakou rýchlosťou. U niektorých ľudí dozrieva oneskorene, u iných predčasne.

"Keď sme vypočítali vek mozgu našich účastníkov, všimli sme si, že zatiaľ čo ich chronologický vek bol 23 až 24 rokov, vek ich mozgu sa pohyboval v rozpätí od 14 do 41 rokov. Rozdiel medzi vekom mozgu a chronologickým vekom sa teda pohyboval od -10 do +20 rokov, "vysvetlila vedkyňa.

Vedci ďalej skúmali vzťah medzi depresívnymi symptómami matiek počas tehotenstva, atypickým vývojom mozgu a správaním potomkov v ranej dospelosti.

Ukázalo sa, že u ľudí s väčšími odchýlkami od normálneho vývoja mozgu - pozitívnych aj negatívnych - sa objavuje viac príznakov úzkosti a depresie.

Zložitejšie modelovanie potom odhalilo, že u ľudí, ktorých vek mozgu bol vyšší ako chronologický vek, dokonca zrýchlené dozrievanie mozgu vysvetľovalo vzťah medzi mierou depresie u matiek počas tehotenstva a mierou symptómov úzkosti a depresie u ich potomkov v ranej dospelosti.


Prečítajte si aj:

3 štúdie o depresii u detí a adolescentov

Hladina hormónov u dojčiat môže signalizovať autizmus, tvrdí nová štúdia