Fibrilácia predsiení je epidémiou 21. storočia, ktorá postihuje prevažne seniorov! Na jej odhalenie stačí málo, pravidelne si merať pulz. Takto si zmeriate pulz správnym spôsobom

Viac ako 20 % pacientom, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu, bola zistená fibrilácia predsiení. Pravidelné meranie pulzu a zachytenie nepravidelného srdcového rytmu vie pomôcť pacientom odhaliť ochorenie včas.

zdroj:needpix.com

Fibrilácia predsiení patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory vzniku cievnej mozgovej príhody, ktorá ročne postihne na Slovensku až 11-tisíc ľudí.

U viac ako 20% z nich bola príčinou mozgovej mŕtvice práve fibrilácia predsiení. Toto ochorenie je dnes dobre liečiteľné, Slováci však nepoznajú príznaky a neliečia sa.

Aj to je dôvod, prečo Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) a pacientska organizácia Sekunda pre život spustili pokračovanie informačnej kampane Poznaj pulz predchádzaj porážke, tentokrát pod názvom #NajkrajsieGesto.

Prostredníctvom kampane chcú upozorniť na dôležitosť prevencie, ktorá spočíva predovšetkým v pravidelnom meraní si pulzu na zápästí či krku.

Fibrilácia predsiení je epidémiou 21. storočia, ktorá postihuje prevažne seniorov. Toto ochorenie je dobre liečiteľné a to tak medikamentózne, ako aj prostredníctvom invazívnych techník. Dôležité je, aby pacient rozoznal príznaky a včas navštívil lekára. Prevencia je aj v tomto prípade kľúčová. Ľudia nad 65. rokov by si pravidelne mali merať pulz. Kampaň #NajkrajsieGesto ich k tomuto činu priamo vyzýva,“ hovorí prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., prezident Slovenskej asociácie srdcových arytmií a prednosta Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s. v Bratislave.

Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 120 tisíc pacientov.

Na Slovensku rastie počet ľudí, ktorým bola diagnostikovaná fibrilácia predsiení a to nielen vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Včasný záchyt ochorenia a správna liečba môže pacientov ochrániť pred mozgovou mŕtvicou. Niekedy stačí aj málo, pravidelne si merať pulz prstami jednej ruky na zápästí či krku,“ upozorňuje MUDr. Peter Hlivák, PhD., prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti a zástupca primára Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s. v Bratislave.

Kampaň #NajkrajsieGesto

V záujme zvýšenia povedomia verejnosti o fibrilácii predsiení s cieľom motivovať seniorov, aby si pravidelne kontrolovali pulz, dnes spustila Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) a pacientska organizácia Sekunda pre život informačnú kampaň #NajkrajsieGesto, ktorá je pokračovaním aktivity Poznaj pulz predchádzaj porážke.

V čase pandémie vírusu COVID-19 sme ako spoločnosť viac precitli a zamerali sme sa na pomoc a ochranu tých najzraniteľnejších – našich seniorov. A to prostredníctvom pekného gesta. Či už išlo o pomoc s nákupom, venčením psa či vyzdvihnutím liekov v lekárni. Avšak je tu ešte jedno gesto, ktoré by sme mali preukázať našim starým rodičom. Gesto dvoch prstov. Práve dvoma prstami si vedia pravidelne kontrolovať svoj pulz,“ hovorí Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život, ktorá združuje pacientov po mozgovej príhode a pacientov s fibriláciou predsiení.

Práve mladí ľudia ako ambasádori by mali hovoriť so svojimi rodičmi a starými rodičmi o fibrilácii predsiení a potrebe pravidelne si merať pulz.

Cieľom je naučiť Slovákov, najmä seniorov, aby si pravidelne kontrolovali pulz, ktorý by mal byť v rozpätí 50 – 100 úderov za minútu. Nepravidelný pulz môže signalizovať, že srdce nepracuje správne.

Viac informácií o kampani Poznaj pulz predchádzaj porážke #NajkrajsieGesto nájdete na poznajpulz.sk.


Prečítajte si aj:

Srdce - čo o ňom treba vedieť a prečo zlyháva?

Aké mladé je vaše srdce?